Translate

måndag 25 februari 2013

När man tillber Gud på fel sätt

Men Nadab och Abihu dog inför HERRENS ansikte, när de bar fram främmande eld inför HERREN i Sinai öken - 4 Mos 3:4
Här ser vi två präster som var söner till den översteprästen Aron själv. De hade var barn till den kanske högsta andliga ledaren i hela Landet. De var barn till Aron själv och släkt med Mose. Men de bar fram främmande eld inför Herren och dog på en gång.
Gud accepterade inte att man bar fram främmande eld inför honom.
De bar fram ett offer till Gud men dog på grund av det. Detta visar på två saker.

Det första vi ser är att man kan inte offra hur som helst till Gud eller på vilket sätt som helst. Gud bryr sig om hur vi offrar. Kain och Abel offrade. Men Kains offer blev inte accepterat av Gud medans Abels offer var det. Varför då ? Vad var skillnaden? Jo den ena offrade utifrån en sann tro medans den andra inte gjorde det. Den ena hade ett hjärta som inte var sant omvänt till Gud medans den andra hade ett rent hjärta.
Precis som Annanias och Safira i Apostlagärningarna kapitel 5 så bar de också fram pengar till Apostlarna men de dog. För i deras hjärta fanns lögn. Det hade ljugit och därmed var deras offer felaktigt.

Vi kan applicera detta på moderna tid. Det finns mängder av folk som lyfter sina hände ri kyrkorna och skriker halleluja mens vars hjärtan inte är omvända till Gud. För dem är Lovsång en slags andlig fylla.
Man sjunger lite blir "fylld" av anden men sedan försvinner alltihopa och ens hjärta har ingen förändring.
Man är fortfarande besegrad av synden. I världen går man på puben och dricker sig full. Många icke omvända i dag går till kyrkan och dricker sig full av religion men ingen förändring finns i ens hjärta.
Jag har sett mängder av folk genom åren som är med på bönemöten och lyfter sina händer i lovsången men som ändå inte ger upp synden i sina liv. De offrar främmande eld inför Gud. Vi behöver rannsaka oss själva och se om det vi ger till Gud kommer i från ett rent hjärta?

Det andra vi ser är Guds helighet och höga krav som dem som försöker vinna frälsningen genom att göra gott. Du kunde hålla alla buden men bröt du mot ett kunde du dö på dunst. Lagen gavs för att visa oss om synd och att ingen av oss är förmögen att leva upp till lagens krav. Vi behöver en frälsare.
Vi behöver rannsaka oss själva och se om vi har fått möta frälsaren i våra liv. Har du gett upp alltihop om att försöka få ut något av Gud genom dina prestationer? Eller är Jesus den enda räddning du har? Vår frälsningsvisshet vilar helt och hållet på vad Jesus har gjort för oss på korset.