Translate

onsdag 20 februari 2013

Ingen förbannelse för dem som är i Kristus

Många Kristna som inte har förstått de mest grundläggande sanningarna av evangelium har fått för sig att om man bara lyder Gud tillräckligt mycket så blir man välsignad, men om man inte är lydig så hamnar förbannelserna i GT över en.
" Men om du inte lyder HERRENS, din Guds, röst och inte håller fast vid och följer alla hans bud och stadgar som jag i dag ger dig, så skall alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig.16 Förbannad skall du vara i staden, och förbannad ute på marken. 17 Förbannad skall din korg vara och förbannat ditt baktråg. 18 Förbannad skall ditt moderlivs frukt vara och din marks gröda, din nötboskaps kalvar och lammen i din hjord. 19 Förbannad skall du vara när du kommer in, och förbannad skall du vara när du går ut.
20 HERREN skall sända över dig förbannelse, förvirring och straff i allt vad du gör och företar dig, till dess du förgörs och snabbt förgås för dina onda gärningars skull, eftersom du har övergivit mig. 21 HERREN skall låta pesten drabba dig, till dess han har utrotat dig ur det land dit du nu kommer för att ta det i besittning. 22 HERREN skall slå dig med tärande sjukdom, feber och hetta, med brand och svärd, med sot och rost. Detta skall förfölja dig till dess du förgås. " - 5 Mos : 25-15-22
Men vad säger Nya testamentet om detta. ?

Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.* 14 Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden. - Gal 3:13-14

Jesus har alltså friköpt oss från dessa förbannelser som kom genom att man inte höll lagen.
Allt detta var bara en skugga på det som skulle komma Jesus Kristus. 
Vad säger Paulus mera är vi förbannade eller välsignade ?

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse - Ef 1:3

Förbannelsen vilar alltså över den som är under lagen dvs alla som inte är i Kristus.
Det var därför Jesus dog för ingen människa hade förmågan att hålla hela lagen utan alla har syndat. Men Jesus höll lagen i vårt ställe och var och en som är i honom är inte under förbannelse under är välsignade av Gud med all den himmelska världens andliga välsignelser. Allt i Gamla testamentet var bara skuggor på Kristus. 
Ta Noa och arken som ett exempel. Alla som var i arken blev räddade medans alla utanför fick Guds vrede uthälld över sig. Det var en förebild på Jesus.

Lyssna på en bra predikan i detta ämne : http://vimeo.com/39594048