Translate

lördag 9 februari 2013

Hopp för syndare

Här följer ett utdrag ur en predikan från Markus 1:21-45 som jag har skrivt.


40 En spetälsk * kom fram till honom och föll på knä och bad: "Om du vill, så kan du göra mig ren." 41 Jesus förbarmade sig över honom, räckte ut handen och rörde vid honom och sade: "Jag vill. Bli ren!" 42 Genast försvann spetälskan och han blev ren. 43 Därefter skickade Jesus bort honom och sade strängt: 44 "Se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig för prästen och bär fram det offer som Mose har föreskrivit för din rening, som ett vittnesbörd för dem." 45 Men mannen gick sin väg och började ivrigt berätta om det som hade hänt och gjorde saken känd vida omkring, så att Jesus inte längre öppet kunde gå in i någon stad utan måste vistas ute i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll.

I denna text kan vi lära oss fyra saker. Det första vi ser är denna sjuka mannen som vänder sig till Jesus. Han hade helt klart en tro på Guds suveränitet att Gud kan bota honom och därför utbrister han ”om du vill”. Han vänder sig till Gud som lösning på hans problem.
Många i dag vänder sig inte till Gud när de får problem. De vänder sig till banken, till psykologen, till doktorn, till kompisar. Det är inget fel med det. Men denna denna mannen vände sig till Jesus för att bli botad. Han hade tron och blev botad.
Spetälskan var en av de värsta sjukdomarna i bibeln där kött föll av ens hud och man hade stora sår, och fick man den var man tvungen att hållas utanför staden och bo i ett separat hus. Ingen var tillåten att röra vid en och man levde helt utanför samhället. För Jesus var det inte omöjligt att bota den värsta av sjukdomarna.
Men detta är en andlig förebild också för alla som lider av andlig spetälska, synden. Jesus är doktorn för synden och det finns ingen synd i världen som är för svår för Jesus. Och var och en som kommer till honom och söker en läkare för sina synder kan han hela. Kanske lider och plågas du av de värsta synderna. Kanske du känner de tunga bördorna av synd vilar över dig. Jesus sade ”kom till mig ni som bär på tunga bördor”.
Jesus kunde bota spetälska den värsta av sjukdomar på den tiden och han kan frälsa vem som helst från sina synder. Det finns inga synder som är för svåra eller för stora för Gud. Vänd dig till Jesus han kan ta bort syndens börda.
Den stunden du vänder dig till honom i omvändelse och tro så blir du befriad från din spetälska. ”Genast försvann spetälskan och han blev ren”. 

Ytterligare ett utdrag från samma predikan : http://bergsjobloggen.blogspot.se/2013/02/ha-evangelium-i-centrum.html