Translate

lördag 2 februari 2013

Ha evangelium i centrum

Jag håller på att förbereda en predikan utifrån Mark 1:21-45 Här kommer ett utdrag som kan vara relevant för oss alla. Predikan i sin helhet kommer att predikas inom en snar framtid.


Tidigt på morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där.  Simon och de som var med honom skyndade efter, och när de fann Jesus sade de till honom: "Alla söker efter dig." Han sade: "Vi går åt ett annat håll, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut." Och han kom och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna.Det andra vi ser i texten är varför Jesus gick från by till by. Vad var syftet? Var det att bota sjuka och driva ut onda andar? Var det att visa upp sig och skryta över alla mirakler han har varit med om? Var det att göra lite goda gärningar?
Nej, inget av detta var hans primära syfte, utan vi finner i texten vad hans syfte var när vi läser i vers 38 ”Vi går åt ett annat håll, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut.”
Jesus säger här att hans syfte till varför han gick till andra byar var för att predika. Jesus primära syfte var att förkunna evangelium. Det ser vi när han säger "Det är därför jag har gått ut".
Jesus var alltså profeten som gamla testamentet vittnade om.
Han kom till världen för att visa människan vägen till fred och syndernas förlåtelse.
Jesus kom för att uppsöka de förlorade och förkunna vägen för de med ett krossat hjärta. Han kom för att visa att ”i dag är frälsningens dag”. När jag surfar runt på bloggar i Sverige så finner jag en hel del bloggar med olika fokus.
Det finns blogger som fokuserar på de yttersta tiderna. Det finns bloggar som fokuserar på under och tecken. Det finns bloggar som fokuserar på goda gärningar och aktivism. Det finns bloggar som fokuserar på landet Israel. Det finns bloggar som avslöjar falska profeter och det finns teologi bloggar.
Men vad som är svårt att finna är bloggar som har samma huvudfokus som Jesus hade.
Det fokuset var att förkunna evangelium om Guds rike. Jesus gick runt från by till by av ett syfte som han här säger till oss: att predika evangelium. Vi ser honom hemma hos folk och förkunna om syndernas förlåtelse. Vi ser honom i synagogan predika evangelium. Vi ser honom vid en brunn med en kvinna, förkunna evangelium.
Om vi följer i vår mästares fotspår så skall vi ha samma fokus som honom.
Studerar vi nya testamentet så ser vi att huvudsyftet var alltid att sprida och förkunna Guds rike eftersom de följde i sin mästares fotspår.
Vi behöver rannsaka oss själva, vad som är huvudsyftet i det vi gör? Är huvudsyftet samma som vår mästare?