Translate

onsdag 6 februari 2013

Guds vrede vilar över Sverige

18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.
21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.
26 Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. 27 På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. 28 Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. 29 De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. 30 De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, 31 är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. 32 Sådant gör de, fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det. (Rom 1:18-32)

I texten framför oss ser ett sett hur Guds vrede uppenbaras.vi läser att alla vet att det finns en Gud. Även den största av ateister vet att Gud finns men vill inte veta av det. Gud godtar inte den ursäkten utan säger "Därför är de utan ursäkt". Ingen människa har någon ursäkt för att förneka Guds existens. 
Hela naturen och skapelsen vittnar om det.
Därför har Gud utlämnad Sverige i sina synder och Sverige i dag är ett land som sprider ut synd över hela världen. Paulus listar några synder och vi finner allt detta i Sverige idag.

Det första vi ser är att "Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar."
Sverige har övergivit vad som är en självklarhet i många länder fortfarande. Sex endast för gifta människor. Istället så har man fri sex med vem man vill utan att vara gift, folk bor sambos och lever som om man vore gift fast man inte är det och detta även i dagens så kallade kyrkor!! Detta är en synd enligt bibeln eftersom man frångår Guds skapade modell. Detta är Guds vrede över Sverige och Sverige och behöver omvända sig i tårar och ångest över sina synder. Alla så kallade pastorer som tillåter detta i sina församlingar måste ned på sina knän och omvända sig i från denna synd!

Det andra vi ser är " De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen"
Detta talar om avgudadyrkan. Istället för att älska sanningen har man bytt ut den mot lögnen. Man dyrkar den skapade människan istället för skaparen. Detta är humanismen och ateismen och all form av idol dyrkan. Istället för att tillbe Gud och hans skapelse har folk vänt sig bort till männsklig visdom och människoupphöjelse. Man upphöjer människan i skyarna och plockar bort Gud. Även i dagens så kallade kyrkor är man mer intresserad av att underhålla människan och tala om fotboll och allt möjligt istället för Gud. Man börjar lära ut människocentrerade läror och allt annat möjligt. Allt för att upphöja människan och plocka bort Gud från tronen.
Humanister och ateister gör allt för att försöka bortförklara Gud eftersom man inte vill veta av sanningen. Detta är allt Guds vrede över Sverige och Sverige behöver omvända sig!.

Det tredje vi ser är "Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. 27 På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. 28 Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. "
Vi ser här att Gud har utlämnat folk till homosex, hetrosex och transvistitism.
I dag i Sverige har vi gay galor, och pride festivaler. Vi har folk på tv som lever i öppen homosexuell synd. Vi har folk i melodifestivalen som klär sig som kvinnor. Vi har filmer och tv program som öppet sprider ut denna synd. Vi har folk som försöker övertyga andra om att människan föds känsneutral och sudda ut alla skillnader.
Allt är Guds vrede över synden. Vi har övergivit Gud och nu utlämnar han oss till det som är mot naturen. Gud har skapat man och kvinna och allt som går emot det är en synd.
Sverige är under Guds vrede och behöver omvända sig.

Det fjärde vi ser är "De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. 30 De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, 31 är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. 32 Sådant gör de, fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden."

Paulus ger nu en allmän lista på synder han listar till exempel uppror mot sina föräldrar.
Sverige idag har en våg av tonårsuppror. Där tonåringar inte vill lyda sina föräldrar. Detta är Guds vrede över Sveriges ungdomar !
Paulus nämner mord, svek, illvilja, skvaller och förtal.
I dagens Sverige ser vi detta i mängd. Det är bara att gå ut så hör man förtal och skvaller.
Girigheten ökar i vårt land och vi ser mer och mer fuskbyggen, vi ser fuskarbetare och svartjobbare. Vi ser mängder av bedrägerier. Vi ser mängder av mord genom aborter där man dödar små barn!  och allt är Guds vrede över Sverige.


Slutligen ser vi att " Ja, de samtycker också till att andra gör det"
Om man bara samtycker till någon av ovanstående synder så är man under Guds vrede.
Sverige har förkastat Gud och sanningen och nu befinner vi oss i ett mörker och behöver omvända oss i tårar och ånger. Sverige måste omvända sig eller Guds vrede kommer stanna kvar över landet.
Guds vrede kommer en dag att falla ut fullt på domens dag. Just nu lagrar han vreden till vredens dag. Men efter döden kommer den ut i sitt fulla mått.

Det finns nåd om vi omvänder oss och vänder oss till Gud vår skapare. Han tar emot var och en som kommer till honom och utplånar våra missgärningar och hans vrede tar han bort över oss.

Sverige behöver omvända sig!