Translate

onsdag 27 februari 2013

Förståelse av deras slut

 till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går dem till slut. - Ps 73:17

Slutet för de onda som David (fel Asaf) här refererar till hänvisar inte tills dagen när de lämnar världen eller detta livet , vilket sker alla människor. Varför skulle David behöva gå in i Guds helgedom för att förstå det?
Nej, ordet slut här hänvisar till Guds dom, genom vilken han visar att även om Gud verkar sova för stunden så fördröjer han tiden för den fällande domen som de onda förtjänar.
Detta måste förklaras vidare. Om vi lär oss från Gud i vilket tillstånd människan befinner sig, så måste vi förstå att efter de har haft lite framgång i livet, så kommer den plötsligt att upphöra. Även om de njuter av en tid av framgång kanske ändå till sin död, så betyder det ingenting av deras tomma liv.
Gud deklarerar att alla onda skall förgås i misär. Om vi ser honom ta hämnd på de onda i detta livet, så måste vi komma ihåg att det är Guds dom. Och andra sidan om vi inte ser Gud döma dem i detta livet, låt oss inte tro att de undgick domen. För den slutliga domens dag har ännu inte kommit.
Vi borde lära oss något genom att adressera in i våra tankar om hur Gud handlar och ge Gud all respekt för hans ord genom att underordna sig dess auktoritet.


Orignal text : John Calvin