Translate

tisdag 12 februari 2013

Amazing Grace - Kalvinismens historia och teologi

Om du har tid så bör du se denna video på 3 och en halv timme som tar upp lite kyrkohistoria och även Kalvinismens läror och hur de uppstod.
Det hela började egentligen med en bön av Augustinus som löd "Grant what thou commandest and then command what thou will"  "Ge vad du befaller och befall vad du vill".
Denna bön drog i gång en våldsam debatt mellan honom och en person som heter Pelagius.
Pelagius motsatte sig denna bön och en häftig debatt drog i gång som gjorde att ett kyrkoråd med pastorer och ledare på den tiden fick avgöra frågan i kyrkomöte. Det hela slutade med att man fördömde Pelagius teologi. Inte bara i ett kyrkoråd utan i tre stycken den senaste år 523.
Debbaten drog igång på nytt under reformationen när katoliken Erassmus motsade sig Luthers syn på att människans vilja är förslavad under synden. Precis samma debatt som mellan Augustinus och Pelagius uppstod på nytt. Luther som var Augustinian tog Augustinus argument och citerade de i stort sett hela tiden i sin bok "den trälbundna viljan" Han menade att Erassmus syn är Pelagiansk och tar helt bort Guds nåd och en som tror så kan inte vara kristen menade Luther. Efter Luther kom Calvin som tog Luthers läror och Augustinus läror men skiljde sig lite åt och skrev ned sysmtematiskt vad han trodde och skrev emot katolska kyrkans syn. Calvins institutes som han skrev ned innehöll mängder av Augustinus citat och han förde den Augustinska läran vidare.
Efter Calvins död kom en man som hette Arminius som motsade sig det som Calvin och reformationen stod för. Detta kallade återigen till debatt och ett kyrkomöte mellan den tidens pastorer sammankallades och man fördömde Arminius syn och man menade att Arminius syn var att gå tilbaka till katolska läran igen. Man skrev ned ett svar och vad man trodde i Synod of Dort dokumenten  . Detta har kallats för kalvinismens läror eller nådens läror.
Se mera om teologin samt historien här som innehåller väldigt mycket information och teologi :