Translate

lördag 5 januari 2013

Vad hjärtat är fullt av det talar munnen

Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt.  Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen - Luk 6:43-45
I denna text kan vi finna sanningar om icke kristna och kristna. I sammanhanget talar Jesus om att bära god frukt.  Jesus säger "Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt"
Vad Jesus alltså här konstanterar är att ett gott träd bär fram bra frukt och ett dåligt bär fram dålig frukt. Detta beskriver skillnaden mellan en omvänd och en icke omvänd person.
Skillnaden på den dåliga och goda frukten har alltså att göra med vad som finns i en människas hjärta "Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen". Frukten har alltså inte att göra med hur många som blir frälsta eller hur många som blir helande runt omkring en utan frukten har att göra med vad som finns i hjärtat.
En ond människa alltså en människa som inte är omvänd kommer att bära dålig frukt.
Det kommer att komma ut ur hans mun också. Han kommer att tala om saker av denna världen. Han kommer vara fylld av sig själv och hans egna andliga erfarenheter.
Han kommer inte förkunna Guds evangelium utan kommer skaffa sig falska föreställningar om Gud. Vad hans hjärta är fyllt av det kommer han att tala om. 
Han kommer upphöja sig själv, förtala, ljuga, Han kommer att skvallra. Han kommer att klaga över livets omständigheter.
Hans tunga är full av smicker och han missbrukar Guds namn. Han kommer berömma sig av sina goda gärningar och inte av Herren.
Han kommer att tala om hur mycket han har varit med om för att själv få vara i centrum.
Hans onda hjärta kommer att bära fram dålig frukt.

Men den goda människan kommer bära fram god frukt. 
Han kommer vara en förkrossad man som har sett sin syndfullhet. Därmed kan han inte berömma sig av sina gärningar eller prestationer. Han vet att om Gud skulle överge honom eller ta bort hans tro så faller han in i ett värre tillstånd än tidigare och drar på sin en strängare dom än vad han någonsin kunnat ana. Han vet att Guds godhet mot honom är något han inte förtjänar. Han tar inte åt sig äran för Guds verk och flyr från att vara i centrum. Han smickrar inte andra.

Det borde vara en viktig fråga att ställa oss själva varje dag vad som kommer ut ur våran mun? Hur är det ställt med vår själ egentligen?
Frågan vi bör ställa oss idag är hur står det till i vårt hjärta?
Vad är det som kommer ut ur vår mun ?
Far vi med lögn? 
Far vi med förtal?
Berömmer vi oss själva?
Missbrukar vi Guds namn?
Skvallrar vi?
Skryter vi? 
Upphöjer vi oss själva?
Talar vi om oss själva eller om Kristus?
Talar vi om allt i denna värld men försummar Kristus?
Frågan jag ställer idag är hur står det till med ditt hjärta?
Har du blivit föddpånytt och bär du god frukt?
Eller är du som fariseérna och bär fram gift ur dina läppar?
Om du är som fariseen bör du inte ge din själ vila eller ro förens du har funnit frälsning. Förens du har fått ett nytt hjärta som bär god frukt.