Translate

fredag 25 januari 2013

Om du med din mun bekänner Jesus som Herre

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren* och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst" - Rom 10:9-10

Jag gillar de gamla puritanerna för de kunde predika utifrån en enda vers i flera timmar och en del skrev långa volymer om Judas brevet.
En välkänd predikan kom via en Puritan som heter Jonathan Edwards han gick runt och tänkte på en enda bibelvers och ställde sig frågan vad betyder denna versen? Versen han gick runt och mediterade över var 5 Mos 32:35 och speciellt frasen "Den tid då deras fot skall vackla.". Utifrån detta föddes en av de mest berömda predikningarna i kyrkohistorien Syndare i Guds vredes händer som var startskottet för den stora väckelsen i USA i mitten på 1700-talet.
Vi bör ställa samma precis samma fråga med versarna framför oss eftersom något har gått allvarligt snett.
Idag har man byggt en hel kristen kultur och ett helt system runt dessa versar som inte fanns förut i kyrkohistorien.
Vad jag talar om är denna frälsningsbönen där man citerar dessa ord och ber Jesus in i sina hjärtan.
Men sanningen är att detta är väldigt främmande kyrkohistoriskt och började komma i början på 1900- talet genom Billy Sunday.
Hade de inte sett dessa versar ? Eller har vi totalt missförstått dem?
Jag tror det senare är mera sant.

1. Det första vi ser i dessa versar är dess samanhang.
Paulus har börjat brevet med att förkunna evangelium i kapiel 1-4. Han går vidare med att tala om hans kamp under lagen och hur Jesus ger seger över synden.
I kapitel 9-11 börjar han tala om utkorelsen att Gud har förhärdat Judarna och vänt sig till hedningarna.
Mitt i detta sammanhang läser vi dessa versar och både före och efter dessa versar talar Paulus om Judarna som strävar efter sin egna rättfärdighet och inte känner Guds rättfärdighet.
Vi ser alltså att förutsättningen för frälsningen är att man har förstått evangelium som Paulus förkunnar i de första kapiteln. Han säger i rom 10:17 att "tron kommer av predikan" Han menar alltså att folk blir frälsta genom att höra evangeliets förkunnelse. Och i vers 15 ställer han frågan hur man man tro om man inte har hört? Återigen syftar han på evangelium.
Sedan går han vidare i vers 18 och ställer frågan om judarna inte har hört evangelium?
Paulus svarar att det har de absolut.
Förutsättningen för frälsningen är alltså att man först hör evangelium. Annars kan ens hjärta inte tro.

2. Vers 10 talar om hjärtats tro. Det räcker alltså inte bara att höra evangelium utan man måste tro i sitt hjärta på det man har hört förkunnas. Man måste alltså se att man är en syndare och står under Guds rättvisa dom som Paulus talade om i kapitel 1-3 och hata synden och kasta sig på den som kan frälsa från synden. Man måste tro att man inte kan frälsa sig själv utan att en rättfärdighet i från Gud är vad vi behöver. Detta måste vara en djup övertygelse i ens hjärta.
Hjärtat måste alltså förändras och födas på nytt för att en människa ens skall kunna tro på evangelium.
Bibeln lär att den oandliga (icke kristna)tar inte emot det som har med Gud att göra (1 kor 2:4). Ett verk av Gud måste alltså ske.

3. Att bekänna Jesus som Herre innebär så otroligt mycket.
Ordet Herre kommer i från gamla testamentet och var ett ord man använde om Jahve alltså Gud.
Så för en jude att säga "Jesus är Herre" var att bekänna att Jesus är Gud.
Att bekänna detta innebär att man bekänner Jesus som Gud och ens enda frälsare.
Det innebär också att man bekänner sig som hans slav att man tjänar honom och inte Mammon eller någon annan Gud. Det innefattar att man bär biblisk frukt och överger sin avgudadyrkan.
Annars är ens tro och bekännelse falsk och man är inte frälst. 

Vad Paulus talar om är alltså pånyttfödelsen som leder till att man tror på evangelium som frälser en människa. En bön i sig frälser ingen utan pånyttfödelsen från Gud är vad som frälser.
Den största villfarelser i dagen så kallade kyrkor är att man tror att folk blir frälsta genom en magisk formel där man ber en bön om att Jesus skall komma in i ens hjärta utan att något verk av Gud har skett i personens hjärta.
Den som bekänner Jesus som Herre och tror på det skall bli frälst. Men det innebär att man har förstått evangelium och hört det först och blivit krossad av lagens krav och gett upp allt hopp.
Det är vad Paulus förkunnar i romarbrevet innan han säger dessa orden.

Relaterat : Frälsningsbönens historia