Translate

fredag 11 januari 2013

Nya och gamla testamentet är i harmoni

Jag har lagt märke till att många som går under namnet kristna har problemet med en del sanningar i från gamla testamentet. Det har funnits genom kyrkohistorien lärare som lärt ut att det är två olika gudar i nya och gamla testamentet. Det var en som lärde att gamla testamentets Gud egentligen är satan och nya testamentets Gud verkligen är Gud.
Men så är det inte utan de ligger helt i harmoni med varandra men betonar två olika sidor.
En del säger att om inte Jesus sade det så stämmer det inte med bibeln men det är också ett märkligt argument för då förnekar man ju att hela bibeln är Guds ord, dessutom sade Paulus många saker som Jesus aldrig sade.
Men bibeln är helt i harmoni och Gud är den samme i gamla testamentet som han är i nya testamentet.
"Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet."(Hebr 13:8)
Alltså Gud är densamme i dag som i går. Han är den samme i evighet som han var i gamla testamentet.

"Gud är ingen blodtörstig hämnare" hörde jag en säga idag.
Men detta stämmer inte alls med bibeln utan Gamla testamentet lär det hela tiden I Davids psalmer men även i nya testamentet.
"Gud och en hämnare. HERREN tar hämnd och vredgas, HERREN tar hämnd på sina ovänner, han har vrede i förvar åt sina fiender. " - (Nah 1:2)
Här ser vi att Gud hämnas i detta fall på folket i Nineveh som han dömde på grund av deras synder.  
"HERRE, vår Gud, du svarade dem, du var för dem en Gud som förlåter men som också hämnas deras gärningar." (Ps 99:8)

Men kan vi se detta i nya testamentet också?
Absolut. "Hämnens icke eder själva, mina älskade, utan lämnen rum för vredesdomen; ty det är skrivet: »Min är hämnden, jag skall vedergälla det, säger Herren" (Rom 12:19

Vad Paulus sade var att vi skall vända andra kinden till och inte hämnas eftersom det är Gud som är 

hämnaren.

Nästan 50% av Guds egenskaper skrevs ned av kung David i psalmerna.

Detta är bara ett exempel på hur GT och NT är i harmoni. Så allt vi läser i gamla testamentet stämmer om 

Gud. Men även GT stämmer med Gud. Bägge är sidor av honom och vi behöver bägge utan att försumma 

det andra.