Translate

tisdag 1 januari 2013

Läran om omvändelse

 Men nu, säger HERREN, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan. Joel 2:12

Jag har upptäckt att det finns tydligen många olika syn på vad omvändelse handlar om och är.En del menar att det enbart är sinnesändring. Andra menar att det är att tro evangelium, Andra menar att det är att vända sig bort från sig själv och en del säger att man bara vänder sig till Gud.

Thomas Watson lärde ut sex ingredienter som finns med i omvändelsen.
Jag tänkte använda mig av hans punkter.

De sex tecken på omvändelse jag skriver nu hämtar jag från en bok med Thomas Watson som heter "the doctrine repentance". Jag översätter inte rakt av utan använder bara de 6 elementen.
Som finns i sin helhet på gracegems.


 En syn av sin synd

Den första ingrediensen är ögon salva " Till dem sänder jag dig, 18 för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus" (Apg 26:17-18) Vi kan även se i fallet med den förlorade sonen. "Då kom han till besinning " Han såg sig själv som en syndare och inget annat än en syndare.
Innan en människa kan komma till Kristus så måste han komma till besinning och se sitt egna syndfulla tillstånd. Han måste se sitt huggormsgift i hjärtat innan han kommer söka efter ett botemedel.

" Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren" (Ef 5:8) En man måste alltså se sitt mörker(synden) innan han kan komma till ljuset.
Först behöver man alltså se sin synd.

Sorg över synden

"Jag bekänner min skuld och sörjer över min synd" (Ps 38:18). Ingen kan ha sann omvändelse utan att först ha sörjt över synden. Vi ser äktenskapbryterskan som hade syndat och skulle stenas till döds av fariseerna " Med sina tårar började hon väta hans fötter och torkade dem med sitt hår." (Luk 7:38). Hon grät alltså inför Jesus och vi ser senare att Jesus sade till henne att hennes synder har blivit förlåtna (Luk 7:48) och i (Luk 7:50) ser vi att hennes tro hade frälst henne. 
Varför sade Jesus att hennes synder var förlåtna om det inte var sina synder hon hade gråtit över? När en människa gråter är det ett tecken på att man känner en sorg i sitt hjärta.
Kvinnan hade en sorg i sitt hjärta för hon hade syndat. Sorgen visade sig i tårar.

När Petrus förnekade Jesus och syndade så "han gick ut och grät bittert" (Luk 22:62).
Petrus sörjde för sin synd och blev återupprättad.

"Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande" (Ps 51:19) Ett offer som Gud tar emot är ett förkrossat hjärta. Han förkastade fariseernas offer för de hade inte förkrossade hjärtan.
Det är skillnaden mellan en omvänd och en oomvänd. En omvändelse börjar alltid med ett förkrossat hjärta.

"Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till HERREN"  (Joel 2:13)
"När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" (2:37)

Vi ser alltså hur det högg till i hjärtat på dem och de blev så förkrossade att de utbrast "Vad skall vi göra"? 
När en människa hamnar i nöd för sina synder är det Anden som har överbevisat han om synderna och detta är nödvändigt för att en människa skall vända sig bort från sina synder.

Psalm 6 är en hel psalm som handlar om Davids sorg över sin synd som kan vara bra att läsa.

    Syndernas bekännelse

I bibeln ser vi alltid att omvändelse har med syndabekännelse att göra.
"De som var av Israels släkt avskilde sig från alla främlingar och trädde fram och bekände sina synder och sina fäders missgärningar" (Neh 9:2)
"Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte" (Hos 5:15)
"Det är jag som har syndat, det är jag som har handlat orätt" (1 sam 24:17)
En bekännelse måste dock alltid vara genuin att man ser att man verkligen har syndat, att man sörjer över den och att man bekänner den.
Det finns måste som säger att de har gjort fel men ofta med felaktiga motiv.
Man kanske säger det för att skydda sig själv eller komma ur en viss knipa.
Men egentligen ångrar man inte så mycket av det man gjorde.
Sann omvändelse innehåller även bekännelse.
" Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" - 1 Joh 1:9

Man skäms över sin synd   

Den fjärde ingrediensen är att man skäms över sin synd  "så att de skäms för sina synder" (Hes 43:10)
"Min Gud, jag skäms och blygs för att upplyfta mitt ansikte till dig, min Gud, för våra missgärningar har växt oss över huvudet, och vår skuld är så stor att den når upp till himlen." (Es 9:6)
Den förlorade sonen skämdes så över sina synder att han inte ens ville kallas sin faders son längre (Luk 15:21)
Slutligen ser vi publikanen som Jesus själv sade gick hemrättfärdig skämdes för sina synder 
"Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet* och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare" (Luk 18:13)

 Hat mot synden

Det femte är att man avskyr sin egna synd. En synd är den största krisen i ens liv.
"Då skall ni tänka på era onda vägar och på era gärningar, som inte var goda, och ni skall känna avsky för er själva på grund av era missgärningar och era vidrigheter. " (Hes 36_31)
En man som avskyr när han har syndat är absolut en man med ett rätt hjärta.
Att avsky sin synd är en av elementen i sann omvändelse.

Överge synden

Det sista elementet är även att man överger sin synd. " Säg därför till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Vänd om och vänd er bort från era avgudar, vänd er bort från alla era vidrigheter!" (Hes 14:6)
De som argumenterar om att omvändelse inte har med att överge sins synder kommer få stora problem med denna vers och många andra.
Här säger Gud till dem att överge sin avgudadyrkan.

"Den ogudaktige må överge sin väg" (Jes 55:7)

"Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike." (1 Kor 6:9-10)
Paulus säger här att inga som lever i synden kommer in i Guds rike utan det kräva att man överger den för att komma in i Guds rike.

Man behöver alltså vända sig bort från sin synd och vända sig till Gud (Apg 26:20)

Detta är vad "sinnesändringen" betyder i verkligen.
Det ändrar hjärtat så mycket att hela ens sinne förändras på alla plan.
Man sörjer, bekänner, avskyr, skäms och vänder sig bort från synden.
Detta är vad sann biblisk omvändelse är.        
I