Translate

torsdag 17 januari 2013

Ha begäret

Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. - 2 Mos 20:17
Även om det var Guds modell att väcka människan att uppriktigt lyda hela Guds lag, så är vårt hyckleri så stort att det var nödvändigt att egga upp dem mer skarpt och att pressa dem mer och avslöja vårt brott mot lagen mer. För om det bara hade stått "Du skall inte mörda, du skall inte begå äktenskapsbrott eller du skall inte stjäla." Så hade många trott sig hålla hela Guds lag genom att enbart lyda dessa bud. Därför var det nödvändigt för Gud att lägga till ytterligare en styggelse för att visa mänskligheten att även om man håller alla yttre bud så tar detta bud itu med människans hjärta.
Paulus använder detta budet för att visa att hela lagen är andlig (Rom 7:4; 14) Han förklarar att Gud genom detta budord visade att total lydnad till Guds är inte bara vad vi gör med våra händer och fötter utan vad som finns i våra tankar och hjärtan.
Paulus erkänner att tidigare lutade han sig tillbaka och var säker på sig själv tills detta bud väckte honom vid liv. För han hade ju varit klanderfri inför människor, han var övertygad om att han var rättfärdig inför Gud. Han var uppblåst och självsäker i sin egna rättfärdighet och förväntade sig frälsning genom sina goda gärningar, men, när han förstod den sanna mening av "du skall inte ha begär" insåg han att detta bud väckte honom till liv. Paulus själv gav upp för han var övertygad om att han var en brottsling och Guds förbannelse vilade över honom.

Original text : John Calvin
Parafras på Svenska: Bergsjöbloggen

Hur kan vi då relatera till detta idag?
Lagen om att du inte skall ha begär innefattar allt som inte tillhör dig själv.
Så om vi ser en snygg mobil, en bra dator, en dyr bil eller fina kläder eller vad som helst som någon annan äger och vi har begär till det så begår vi enligt denna lagen synd.
Vi kan med andra ord säga att ingen människa på denna planet har lyckats hålla denna lag?
Vi är alla skyldiga och vi alla behöver en frälsare.
Gud är en rättfärdig domare som skall döma var och en efter deras gärningar på domens dag.
Lite gottgörande räcker inte för varje brott måste ju straffas om Gud är rättvis.
Det finns inget annat hop för oss syndare att undgå den kommande domen och vreden än att fly till Jesus Kristus som räddning.
Han höll hela lagen i vårt ställe och dog som en syndfri människa. Han har nu öppnat vägen till frihet från synd och begär och var och en som tror på honom och omvänder sig från sina synder skall bli frälst.
Vi blir på domens dag frikända från brott vi har begått som vi förtjänade att straffas för.