Translate

tisdag 8 januari 2013

Det mycket allvarliga läget i Sverige

Ju mer man läser vad folk skriver inne i grupper på facebook. Ju mer ser man vad folk tycker och tänker om Gud. Ju mer man surfar runt efter bloggar ju mer inser man att det är svårt att finna Guds evangelium.
Det råder ett andligt mörker och ett avfall över Sverige som vi inte ser på andra platser på jorden.
Frågan är bör man inte använda bloggar till att förkunna evangelium?
Vad vore annars vitsen med dem?
"Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord" - 1 Petr 4:11
Daniel nämnde en bra sak i Predikan i Söndags när han talade utifrån Nahums bok som var profetiskt.
Han sade att Nineveh hade hört Guds ord under profeten Jonas tid.
De hade omvänd sig just då. Men nu hade det gått 200 år och nu sände Gud Nahum för att förkunna dom över Nineveh.  Det var kört för dem domen skulle falla och Nahum blev skickad för att förkunna den.
I Sverige hade vi folk väckelser  för 150-100 år sedan. Vi har haft generationer som blivit välsignade med evangelium. Men nu hänger Guds vrede över landet och därför hörs knappt evangelium eller Guds ord från våra talarstolar längre. 

Gud kan absolut göra med Sverige som han gjorde med Nineveh! Förhoppningsvis är det inte kört för Sverige. Men vi behöver be och ropa till Gud att förbarma sig över detta land. 
Man märker den mörka situationen speciellt när man kommer in på punkter som Guds evangelium och Guds karaktär. Man kan knappt citera något av vad de gamla väckelse gubbarna trodde om Gud utan att folk regerar och säger "detta är hårt", "en sådan Gud vill jag inte tro på".
Vi skall veta att det sade man om Jesus också. "Många av hans lärjungar som hörde det sade: "Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det?"" - Joh 6:60
Vi behöver en djup reformation i detta land och en djup omvändelse. 
Läran om vem Gud är behöver återupprättas så att folk kan förstå evangelium igen.
Ta till exempel en vers som "Gud är en rättfärdig domare, en Gud som dagligen visar sin vrede. " - Ps 7:12. Hur reagerar inte folk som tillber sin egna lilla avgud mot en Gud som visar sin vrede varje dag?
Eller vad sägs om det här " Han skall rulla ihop dig till ett nystan och kasta dig som en boll bort till ett vidsträckt land. Där skall du dö, och dit skall dina härliga vagnar komma, du skamfläck för din herres hus. " - Jes 22:18
Eller varför inte citera Nahum "HERREN är en svartsjuke Gud och en hämnare. HERREN tar hämnd och vredgas, HERREN tar hämnd på sina ovänner, han har vrede i förvar åt sina fiender"(Nah 1:2).
Vi lever i en tid då man bara förkunnar Guds kärlek och visst det är sant Gud är kärlek.
Men man kan inte förstå sin kärlek till oss om man först inte förstått hans andra egenskaper och hans helighet.
Vi lever i en tid där man försöker sudda ut en del av Guds sidor genom att slänga gamla testamentet i papperskorgen. Men GT och NT är helt i harmoni med varandra.
I GT så syns en sida av Gud medans i NT syns en annan. Men bägge är sanna.
Vi hittar även i NT versar som bekräftar detta. "Se här Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen"- Rom 11:22
Gud är alltså både god och sträng.

I Söndags hörde jag en predikan som tog upp sidor av Gud som man inte hör vanligtvis i dagens kyrkor men som finns där i bibeln. Vi behöver komma tillbaka till bibeln och tillbe bibelns Gud eller så kommer mörkret ligga kvar över detta landet.


I I