Translate

måndag 28 januari 2013

Den "unga" Timoteus som förkunnade evangelium.

Jag satt och läste på wikipedia idag om Timoteus.
Det fanns flera intressanta iaktagelser som jag gärna vill blogga om.
Den första var året han dog och hans ålder.
Han dog år 97 och var 80 år gammal.
Detta öppnar upp förståelsen för en del versar som man ofta hörs citeras.
Paulus säger till Timoteus " Ingen får förakta dig för att du är ung" (1 Tim 4:12).
Detta citeras ofta av folk och tillämpas på tonåringar.
Javisst skall man inte förakta tonåringar absolut inte. Men om vi räknar ut Timoteus ålder när detta skrevs så kanske vi får ett nytt ljus över denna vers.
1 Timoteusbrevet skrev troligtvis år 65. Detta skulle då alltså betyda att det var 32 år innan Timoteus dog som Paulus sade dessa ord (97-65).
Hur gammal var Timoteus då? Jo, han var ju 80 vid sin död och dessa orden kom 32 år tidigare. (80-32 = 48) Timoteus var alltså 48 år "ung". När Paulus sade detta till honom.
Vad mer kan vi lära oss? 
Jo, Timoteus var troligen omvänd vid Paulus första missionsresa och den skedde 18 år tidigare då var Timoteus 30 år när han blev omvänd.
Timoteus var alltså här 48 år gammal och hade varit troende i 18 år när Paulus säger dessa orden "Ingen får förakta dig för att du är ung".
Detta är absolut väldigt intressant med tanke på vad jag skrev här om dagen om att en äldste (ungdomsledare) måste ha barn och kan alltså inte vara alltför ung.
http://bergsjobloggen.blogspot.se/2013/01/sverige-behover-bibliska-ungdomsledare.html

En annan sak vi ser hos Timoteus är hur han dog.
Det står på wikipedia att han predikade emot hedniska cermonier av avgudadyrkan, sång som innehöll synd och avgudadyrkan. Detta retade upp folket så mycket att man stenade honom och drog honom längs en gata. På detta sättet dog alltså Timoteus.

Detta visar att förkunnelsen och den synen jag har på evangelium är helt i enlighet med vad Timoteus förkunnade. Jag säger inte att jag har rätt i allt jag säger det har jag säkert inte.
Men när det gäller evangelium så ser vi att det jag förkunnar via denna bloggen är bibliskt och i enlighet med vad Timoteus förkunnade.
Timoteus predikade alltså emot synd. Han pekade på den och förkunnade säkert om Guds vrede och dom mot den.
De blev ju så arga att de stenade honom och drog honom längs vägen.
Precis som med Jeremia. Man blev så arg på honom för att han förkunnade emot synden och förkunnade Guds dom och vrede mot syndaren. Detta retade upp folket och man släpade honom längs en häst på en väg och kastade honom i en brunn.