Translate

måndag 7 januari 2013

Alla människor vill ha rättvisa

Han skall döma världen med rättfärdighet, skipa rätt bland folken med rättvisa. -Ps 9:9

Det talas mycket om rättvisa och det finns grupper och aktivister som aktivt kämpar för rättvisa.
Men trotts alla försök så kommer ingen någonsin att lyckas skipa rättvisa i denna världen.
Om någon behandlar dig fel vill du har rättvisa.
Men Gud är domaren som kommer att skipa rättvisa. Han kommer ge människan rättvisa på domens dag.
Gud är Gud och kommer ge var och av oss rättvis på domens dag. Detta är den mest fruktansvärda och hemska nyhet för oss människor. För om Gud är god och rättvis så betyder det att han kommer att straffa alla våra onda och orättvisa handlingar. Vi som kristna har inge rätt att hämnas på folk som handlar oss illa
utan vi skall ju vända andra kinden till. Men Gud kommer att straffa de som behandlar folk orättvist "Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren." (Rom 12:17)
Varje människa kommer en dag få att rättvisa och dömas efter sina handlingar.
Varje lögn, varje förtal, varje skvaller, varje ond tanke mot våra medmänniskor, varje gång vi tar äran i från Gud, varje otrohets tanke och handling, varje ord av självupphävelse, allt skryt, allt våld, all girighet, varje orättvisa kommer att dömas av Gud.
Guds vrede är absolut upptänd mot all orättvisa.
Det låter ju jättebra tycker alla. Men problemet är värre än så.
Vi har alla syndat säger bibeln. Inte en enda rättvis person finns på denna jorden.
Endast Gud är rättvis.

Men Gud har i sin godhet skickat Jesus som offer för våra synder.
All det straff för orättvisan som Gud krävde hälldes på Jesus.
Jesus dog för att frälsare syndare.
Omvänd er och tro evangelium.
Men den som inte tror och omvänder sig kommer få sin rättvisa dom av Gud och på domens dag hållas ansvarig för sina synder och straffas för dem.