Translate

lördag 8 december 2012

Vad säger bibeln om "fri vilja"

Det finns två grupper inom kyrkorna. En del tror att människan har en fri vilja och kan välja Gud eller inte.
Andra som kommer från luthersk och reformert tradition tror att människan inte kan på egen hand välja Gud. Man kan inte eftersom man vill inte.

Under reformationen drog debatten igång mellan katoliken Erassmus och reformatorn Martin Luther.
Luther som var Augustinian menade att Erassmus höll Pelagius syn och underminerade helt Gud nåd.
Det fanns inget behov av nåd i Pelagius och Erassmus syn menade Luther. Människan kan ju på egen hand frälsa sig själv och Luther menade att om man tror som Erassmus kan man inte vara frälst.
Jag kanske inte vill gå så långt som Luther men jag håller med honom i hans syn om människans vilja.
Vad reformatorerna Luther och Calvin trodde var alltså att människan hade en fri vilja innan syndafallet kom.
Vid syndafallet förlorade människan all for av fri vilja att välja Gud på egen hand.
Man blev istället en slav under synden och vill göra djävulens vilja.
Erassmus och andra sidan menade att Människan visst har en fri vilja och kan på egen hand vilja Gud.
Men jag kan inte hålla med katoliken Erassmus här som höll katolska läran om människans vilja.

Jag anser bibeln lär något annat "Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav" - Joh 8:34.
Var och en som syndar vilket alla gör är alltså syndens slav. 
" Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. " - Joh 8:44
Den som syndar är en slav under satan och Jesus konstanterar här att de som har djävulen som sin far gör hans vilja och att man själv vill det.
En syndares vilja är alltså att synda och gå emot Gud. Den är alltså bunden under synden och vill inte ha med Gud att göra. Om människan själv fick göra valet så hade man valt djävulen och synden.

Luther säger i sitt förtal till Romarbrevet: "nionde, tionde och elfte kapitlen undervisar aposteln om Guds eviga rådslut. Av det beror det ytterst vem som skall tro eller inte tro, bli löst från synden eller inte bli det, för att vår salighetssak helt och hållet skulle tas ur våra händer och läggas allenast i Guds hand. Och detta är även nödvändigt i högsta grad. Ty vi är så svaga och vankelmodiga, att om det berodde på oss, skulle förvisso inte en enda människa bli salig. Djävulen skulle förvisso besegra alla. Men då det är visst, att Guds rådslut inte kan bli om intet och att ingen kan förhindra det, har vi ännu hopp mot synden."

Vi ser vad Jesus sade i ämnet: "Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas"-Joh 3:20

Här konstanterar Jesus att var och en som gör det onda vilket varje människa gör (Rom 3:12)
Inte vill komma Till Jesus
Deras vilja är alltså trälbunden och förslavad under synden och vill inte av egen "fri vilja" komma till Gud.
En syndares vilja vill alltid och kommer alltid att välja synden.
Detta är vad både Luther och Calvin och reformationen stod för.
Det är det reformerta och lutheraner menar när de säger att människan inte har någon fri vilja.