Translate

torsdag 13 december 2012

Luciafirande en akt av avgudadyrkan

"Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 5 Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem" - 2 Mos 2:4

I dag är en dag som vi kallar för Lucia. Jag har inte tänkt så mycket på det tidigare men efter att ha bott i ett katolskt land så började jag ana att detta är en katolsk högtid eftersom inom katolsk tro firar man helgon ganska mycket.

Wikipedia säger "Sankta Lucia, skyddshelgonet för Syrakusa som dog på 300-talet"

Så vad Lucia handlar om är alltså helgon tillbedjan och avgudadyrkan

Om vi läser texten till sången man sjunger om Sankta lucia så ser vi tydligt att detta är inget annat än ren avgudadyrkan "Skänk oss, du julens brud, julfröjders aning."
Man ber helt enkelt i sången till Lucia om att skänka oss "julfröjdens aning"

Detta är något som var och en som kallar sig kristen skall fly ifrån.
Detta är ren avgudadyrkan och var och en som har sjungit den sången idag behöver omvända sig från sin synd.

"Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike." - 1 kor 6:9-10

Omvänd er från era synder.