Translate

söndag 16 december 2012

Kan en icke kristen komma till himlen?

Detta är en fråga som jag stötte på här om dagen och som jag tänkte svara på mer ingående här.

Ordet himlen är ett felaktigt ord att använda egentligen för bibeln talar inte om att komma till himlen utan den talar om att komma in i Guds närvaro och att vara hos Gud.

Det är ganska vanligt att lära ut idag att en människa som inte är kristen eller inte har hört evangelium ändå kan komma till himlen om han bara är tillräckligt god. Jag har sett folk som använder matt 25 som argument och menar att eftersom de var shockade på domens dag så var de inte ens troende utan fick någon form av dispans.
Jag har stött på det en helt del bara denna veckan och har även sett en del teologer inom dispensational lägren lära ut så.

1. Kan en icke kristen komma till "himlen" ?

"Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn." - Joh 3:18

Här läser vi den som inte tror på Jesus ÄR REDAN dömd. Det betyder att han redan är dömd  i sina synder. Han lever i sina synder och Gud kommer att döma honom rättvist för hans brott. Det enda sättet att undfly är att tro på Herren Jesus och hans verk på korset samt omvända sig från sina synder.

"Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom." - Joh 3:36

Här läser att de som inte lyder sonen (lydnad här handlar om tro) är kvar under Guds vrede.
Gud är alltså arg på varje otroende människa.
Men för den som tror, de får evigt liv alltså de kommer in i Guds närvaro.
En icke kristen kan inte på något sätt komma till Gud efter döden om de inte är omvända.

"Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig"- Joh 14:6

Här ser vi alltså att enda vägen till Gud är genom Jesus. Det finns ingen annan väg.

2. Kan en som aldrig hört evangelium komma till himlen?

Det är egentligen samma argument som ovanstående. Nej det kan man inte.
Den som inte tror är redan dömd.

"Ty när hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. 15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem. " - Rom 2:14-15

I Romarbrevets 3 första kapitel argumenterar Paulus att alla människor är syndare och alla vet att det finns en Gud. Men trotts detta är det ingen som söker honom och därmed är alla utan ursäkt.
I dessa två versar tar han upp frågan med just de som inte har lagen dvs. de som inte har hört evangelium.
Paulus säger att de har ett samvete som vittnar om rätt och fel och därmed är även de utan ursäkt på domens dag.
 I rom 3:12 säger Paulus "Ingen finns som gör det goda, inte en enda."  Alltså finns det inte en enda människa som är tillräckligt god för att på egen hand komma in i "himlen".

Den enda vägen är Jesus Kristus.


Jag tror att den stora orsaken till att folk faller in i sådana här märkliga läror, att vem som helst bara man är god eller gör gott mot judar, kan komma till himlen, är att man inte har förstått evangelium. Man har inte förstått Gud helighet. Man överbetonar Guds kärlek.
Visst Gud är kärlek men han är också helig och det är den bortglömda sanningen i Sverige i dag.