Translate

lördag 29 december 2012

Att leva i självförnekelse

34 Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sade till dem: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 35 Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det. 36 Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? 37 Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? 38 Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna."- Mark 8:34-38

Orden från vår Herre Jesus Kristus i detta stycke är speciellt tunga. De sades för att korrigera en felaktig syn hans lärjungar hade om hans rike. Men de innehåller djupaste vikt för varje generation av kristna. Hela stycket är ett stycke vi ofta bör meditera över.
Vi lär oss för det första från dessa versar självförnekelsens nödvändighet för att kunna vara Kristi lärjungar och bli frälsta. Vad sade vår Herre?  "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig".
Frälsningen är onekligen helt av nåd. Det erbjuds till de största av syndarna utan pengar eller pris "Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig" (Ef 2:8-9) Men alla som accepterar denna frälsning måste bevisa äktheten av sin tro genom att bära Kristi kors. De skall inte förvänta sig att komma in i himlen utan problem, smärta, lidande och konflikter här på jorden.
De måste vara nöjda med att ta upp korset av doktriner och korset av utövande,-korset av att hålla en tro som världen runt om kring avskyr, korset av att leva en livsstil som världen hånar som exklusiv och religiös. De måste vara villiga att korsfästa köttet, att döda kroppens begär, att dagligen kämpa mot djävulen, för att komma ut ur världen, och förlora sina liv, om det behövs, för Kristi skull och evangeliets skull. Detta är hårda ord, men de ger inte utrymme åt undanflykter. Orden från vår Herre är tydliga och kan inte misstagas.
Om vi inte bär vårt kors skall vi inte ärva någon krona.
Låt oss inte bli avskräckta från Herrens tjänst av fruktan för korset.
Tungt som korset är kommer Jesus att ge oss nåden att bära det. "Allt förmår ja i honom som ger mig kraft" (Fil 4:13.) tusentals och tiotusentals har burit det innan oss, och har funnit hans ok enkelt, och Kristi börda lätt. Ingen bra sak i världen har vunnits enkelt. Vi kan inte förvänta oss att gå problemfritt in i Guds rike. Låt oss med frimodighet gå framåt, och inte tillåta någon svårighet att hålla oss tillbaka. Korset varar ju bara några få år. Härligheten som väntar är evig.
Låt oss fråga oss själva om  vår kristendom kostar någonting? Innehåller det någon uppoffring? Har det himlens stämpel?  Bär det något kors ? -Om inte borde vi bäva och vara rädda. Vi har allt att lära. En religion som inte kostar något är inte värt något. Den gör oss inget gott i detta livet vi nu har. Den leder inte till någon frälsning i nästa liv.

Vi lär oss även i dessa versar själens otroliga värde. Vad sade Jesus? "Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?" Dessa orden var till för att uppvigla till ansträngning och självförnekelse. De borde ringa i våra öron som en klocka, varje morgon när vi vaknar och varje kväll när vi går och lägger oss. Låt de vara djupt rotade i våra sinnen och aldrig utplånas till djävulen eller världen!
Vi har alla en evig själ som skall hålla räkenskap inför Gud.
Det är en hemsk tanke när vi tänker på hur lite uppmärksamhet de flesta ger till något utom världen.
En man kan förlora sin egna själv, endast Kristus kan rädda den. Men han kan förlora den och det på många sätt. Han kan döda den genom att älska synd och denna världen. Han kan förgifta den genom att tro på en religion av lögn och tro på mänskliga vidskepelser. Han kan svälta den genom att förkasta alla nådens medel och vägra ta emot evangelium. Många är vägarna till helvetesgropen. Vilken väg man en väljer är endast han själv ansvarig för den ingen annan. Svag, korrumperad, fallen, maktlös som den mänskliga naturen är, har han makten att förstöra den och förlora sin egna själ.
Inget i hela världen kan jämföras med att förlora sin själ. Att ha alla världens tillgångar kan inte kompensera för att själen går förlorad. De kan inte tillfredställa oss eller göra oss lyckliga. De kan bara njutas av i några år och sedan  inte tas med in i evigheten.
Av alla dåliga och olönsamma affärer en man kan göra, är den värsta att ge upp sin själs frälsning för denna världen. Det är en affär som tusentals, som Esau, som gav bort sin födslorätt för ett mål mat har omvänt sig från - Men många, olyckligtvis, som Esau, har omvänt sig för sent. 
Låt dessa ord från vår mästare sjunka djupt ner i våra hjärtan. Orden är otillräckliga för att uttrycka ordens vikt. Låt oss komma ihåg dem när vi frestas, när själen verkar obetydlig och oviktig, och världen ser stor och ljus ut. Låt oss komma ihåg dem i tider av förföljelse, när vi testas av människofruktan och halvt lutande åt att överge Kristus. I sådana stunder låt oss komma ihåg denna viktiga fråga "Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?"

Vi lär oss slutligen den stora faran att skämmas över Jesus. Vad sade vår Herre? "Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna."
När kan det sägas om någon att han skäms över Kristus?
Vi är alla skyldiga till det, när vi skäms över att låta folk se att vi tror på och älskar Kristi lära, att vi önskar att leva i enlighet med hans bud, och att vi önskar att bli räknade bland Kristi folk. Kristi doktriner, lagar och hans folk har aldrig varit populära och kommer aldrig att bli det. Den man som frimodigt bekänner sig till dem kommer bli hånad och förföljd. Den som böjer sig för denna bekännelse på grund av rädsla för hån och förföljelse hamnar under dessa ord framför oss. Kanske finns det fler av Herrens ord som är mer dömande än dessa "Människofruktan har med sig snaror" (Ords 29:25). Det finns tusentals som  skulle möta lejon, eller en storm, om tjänsten kallade och ändå skämmas över att kallas "religösa" och skulle aldrig heller vilja behaga Gud mer än människor. Underbar är absolut hånets makt. Förunderlig är bundenheten till att vilja behaga människor.
Låt oss dagligen be om tro och mod att bekänna Kristus inför andra.

Original text : Expository thoughts on Mark. (Mark 8:34-38)
Författare : J.C Ryle
Översättare : Bergsjöbloggen