Translate

fredag 28 december 2012

Alla människor är av naturen onda

14 Jesus kallade till sig folket på nytt och sade: "Hör på mig allesammans och förstå: 15 Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren, men det som går ut ur människan, det orenar henne."* 17 När han hade lämnat folket och kommit hem, frågade hans lärjungar vad han menade med denna liknelse. 18 Han svarade dem: "Är ni också oförståndiga? Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren, 19 eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?" Därmed förklarade han all mat för ren. 20 Och han tillade: "Det som går ut ur människan, det gör henne oren. 21 Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, 22 äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. 23 Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren." - Mark 7:14-22
 Vi ser i början av detta stycke ""Hör på mig allesammans och förstå" och senare "Är ni också oförståndiga? ".
Detta visar på hur korrupt människans hjärta är och att det är ett universiellt problem. Korruptionen påverkar inte bara människans hjärta, vilja och samvete, utan även hans tankar, minne och förståelse. Samma person som är så smart och intelligent när det kommer till världsliga saker, kommer inte att förstå inte ens de enklaste sanningarna om evangelium.
Han ser ingen mening i ens de mest grundläggande av de evangelikala lärorna. De låter dåraktiga eller mysteriska för honom. Han kommer lyssna till dem som när man lyssnar till ett främmande språk, fånga upp ett ord här och där men inte fånga upp helheten.
" Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet" - (1 Kor 1:23).
De hör men de förstår inte.
Vi behöver dagligen be att den helige anden om undervisning för att vi skall kunna förstå Gudomliga ting. Utan honom kommer det största intellektet och de starkaste argumenten inte föra oss någonstans.
När vi lyssnar på predikningar och läser vår bibel så beror allt på anden om vad vi hör och ser.
Ett ödmjukt, lärande, barnsligt sinne är den stora nyckeln till framgång.
Glad är den som kan säga som David " Lär mig gott förstånd och kunskap" (Ps 11:66) en sådan person kommer att förstå och lära sig.

Det andra vi ser i detta stycke är att hjärtat är huvudcentrum för ondska och orenhet.

Moralisk renhet har inte med att göra om man tvättar händer eller inte, röra vid saker eller inte, äta eller inte som Fariseérna och de Skriftlärda trodde. 
"Det som går ut ur människan, det gör henne oren". Det finns en djup sanning i dessa ord som vi ofta missar.
Vår syndfullhet och naturliga drag mot ondskan är det vi sällan tänker på. 
Människans ondska applicerar vi ofta på dåliga exempel, dåligt sällskap, vissa frestelser, eller djävulens snaror. Det verkar vara bortglömt att varje människa bär inom sig en fontän av ondska. Vi behöver inget dåligt sällskap för att lära oss, ingen djävul att fresta oss för att falla in i synd. Vi har redan i oss begynnelsen för varje synd som finns under himlen.
Vi behöver komma ihåg detta när vi fostrar barn. I alla våra försök till disciplin hos barnen så finns säden till allt bus och uppror i deras hjärta. Det hjälper inte att hålla flickorna och pojkarna hemma och låsa in dem i ett rum där det inte finns några frestelser. De bär inom sig ett hjärta redo att synda och göra uppror avsett vad vi gör.
När barn syndar så är det vanligt att vi skyller på dåligt sällskap. Men det är dårskap, blindhet och ignorans att göra så. Inget dåligt sällskap lär dem hälften så mycket av synd som deras egna hjärtan kommer föreslå för dem redan, om de inte blir födda på nytt av anden.
Början till all ondska finns inom oss. Om föräldrar vore lika engagerade i att be för sina barn till omvändelse som att hålla dem borta från dåligt sällskap, skulle det gå bättre för deras barn än vad det gör.

Slutligen ser vi i detta stycke vad detta onda hjärta innehåller " Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord,  äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån" 


Låt oss förstå när vi läser dessa ord att Jesus talar generellt om människans hjärta. Han talar inte enbart om någon massmördare eller någon som sitter i fängelse. Han talar om hela mänskligheten. Om oss alla, oavsett högställning eller låg, rik eller fattig, ung eller gammal, utbildad eller outbildad, - alla har vi samma hjärta som Jesus här beskriver. Säden till all ondska ligger gömd inom oss själva. De kan ligga dolda hela vårat liv, De kan hållas nere med fruktan av konsekvenserna och vad andra skall tycka om en, längtan efter att vara respekterad, till och med av Gud själv. Men varje människa bär ändå inom sig roten till all synd och ondska.
Hur ödmjuka vi borde vara, när vi läser dessa versar!. Vi är alla orena inför Gud(Jes 64:4). Gud ser i oss oräknerlig ondska som världen runt omkring oss aldrig ser. Av alla synder vi är ansvariga för är självrättfärdighet den mest oberäknerliga och opassande.
Hur tacksamma borde vi inte vara för evangelium när vi läser dessa versar! Evangelium innehåller en komplett tillförsel för allas våra viljor till det orena. 
Jesu Blod kan rena oss från all vår synd. Den helige anden kan förändra våra hjärtan och behålla dem rena, efter att de har förändrats. Den mannen som inte glädjer sig över evangelium , kan absolut inte veta mycket om giftet som finns inom honom.

Original text : Expository thoughts on Mark. (Mark 7:14-22)
Författare : J.C Ryle
Översättare : Bergsjöbloggen