Translate

måndag 10 december 2012

Fyra typer av kyrkobesökare (Mark 4:1-20)

"1 Sedan började han undervisa vid sjön igen. Då samlades så mycket folk kring honom att han steg i en båt och satt i den ute på sjön, medan allt folket stod på stranden. 2 Han använde många liknelser, när han undervisade dem och sade: 3 "Lyssna! En såningsman gick ut för att så. 4 Och när han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. 5 En del föll på stenig mark där det inte fanns mycket jord, och det kom snart upp därför att det inte hade djup jord. 6 Men när solen steg sveddes det, och eftersom det inte hade någon rot torkade det bort. 7 En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det, så att det inte gav någon skörd. 8 Men en del föll i god jord. Det sköt upp och växte och gav skörd, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt." 9 Och han sade: "Hör, du som har öron att höra med!"

10 När han blev ensam med de tolv och de andra som var med honom, frågade de honom om liknelserna. 11 Då sade han till dem: "Ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser, 12 för att de skall se med sina ögon och ändå inte se och höra med sina öron och ändå inte förstå och omvända sig och få förlåtelse."

Liknelsens innebörd

13 Han sade vidare till dem: "Om ni inte förstår denna liknelse, hur skall ni då kunna förstå några liknelser alls? 14 Såningsmannen sår ordet. 15 De vid vägen är de hos vilka ordet sås. Men när de hör det, kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem. 16 De som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje, när de hör det. 17 Men de har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, kommer de strax på fall. 18 Hos andra faller säden bland tistlar. Det är de som har hört ordet, 19 men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt. 20 Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt."

I detta stycket så ser vi fyra olika kategorier av människor.
De har alla en sak gemensamt och det är att de alla hör evangelium förkunnas.
Detta kan alltså vara fyra olika kategorier av personer som går till kyrkan eller hör evangelium någon annanstans.

Vi läser om den första kategorin "De vid vägen är de hos vilka ordet sås. Men när de hör det, kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem"

Detta är alltså folk som hör evangelium förkunnas med som inte har något som helst intresse av det. Det går in i ena örat och ut genom det andra. Man hör bara ord och de intresserar en inte alls.

Den andra kategorin " De som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje, när de hör det. 17 Men de har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, kommer de strax på fall. "

Detta är folk som hör evangelium förkunnas och blir glada över det.
De blir berörda när de hör dess förkunnelse de tar helt enkelt emot det med glädje.
Men evangelium föder dem inte på nytt det har ingen rot i dem.
De gillar att höra sanningarna i från bibeln Söndag efter söndag. De kan med glädje tala om Evangeliets storhet och vara rörd till tårar av evangelium. Men det har ingen rot i sig. Evangelium har inte gått in på djupet av deras hjärta utan de tror bara för en tid.
Möter de sedan lidande och förföljelse för evangelium så kommer snart på fall.
Evangelium hade inte gjort en förändring i deras hjärta. De har inte blivit frälsta och inte burit någon frukt.

Den tredje kategorin "Hos andra faller säden bland tistlar. Det är de som har hört ordet, 19 men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt."

Detta är också folk som besöker kyrkan eller hör evangelium. De glädjs över vad de hör och kanske skriker Amen högst av alla. De kan vara aktiva i kyrkan och med saker har med religion att göra men även för dessa har evangelium inte gått in på djupet utan "världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt"
De är mer intresserade av en snygg soffa och en fin iphone de bryr sig mer om fotboll och sport än saker som har verkligt värde. Vad de hör bär ingen frukt i deras liv utan ordet kvävs.

Alla dessa tre kategorier är kyrkorna idag packade av. Alla tre finns där och ingen av dem är födda på nytt utan de har en yttre religion och ett ytligt beteende. De är fortfarande Guds fiender och under hans vrede.

Men den fjärde kategorin  " Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.""
Är de som hör evangelium och som blir födda på nytt. Dessa är de som bär biblisk frukt.
Dessa är de som känner syndens tyngd och gråter över sina synder.
Dessa är folk som avskyr synden i sitt egna liv och har förklarat krig mot den.
Dessa är folk som i sina egna ögon inte är så speciellt andliga utan istället ser man sig som de "största bland syndare" De må inte vara många men de finns i kyrkorna också tillsammans med de tre andra kategorierna. Det är dessa som blir frälsta och håller ut intill slutet. Inget kommer att få dem på fall för de har ett nytt hjärta som är fött av Gud och som Gud bevarar.

Vi behöver pröva oss själva och se vilken kategori tillhör vi?