Translate

måndag 31 december 2012

Nytt år 2013

Nu är det bara 14 timmar kvar till det nya året i skrivandets stund.  Bor man i Australien är det bara 4 timmar kvar.

2012 har varit ett år då vår församling drog igång med Söndagsmöten.
Vi har haft många besökare en del kommer bara en gång en del har kommit fler gånger och andra har kommit regelbundet.
Vi är kanske Sveriges minsta församling med runt 15-17 stadiga besökare. Men vi har gått igenom en del prövningar och troheten till Guds ord har prövats. Samtidigt har vi nått ut länge än vad vi kunnat tro.
Vi har haft över 12000 klicks på våra videos på youtube detta på 11 månader.
Vi har haft 5000 nedladdade mp3. Vi vet inte om mp3 statistiken stämmer dock men om den gör det så har vi alltså 17.000 lyssnare under 11 månader.

För personlig del känner jag att jag har oerhört långt kvar till Kristus likhet.
Jag har brutit mot många av Guds bud under detta året.
Jag har begått många synder med tungan, med attityder, jag har inte älskat min nästa som mig själv.
Jag har sett på min nästas bokhylla och känt lusta efter en del av böckerna (10e budordet i lagen). Jag har många gånger agerat själviskt. Jag har varit otacksam. Jag har klagat på kylan trotts att Gud har skickat den och jag har ingen rätt att klaga på Guds skapelse. Jag har ofta dragit förhastade slutsatser. Jag har inte älskat Gud av hela mitt hjärta. osv. Listan kan göras lång.
Jag kunde mycket väl ha varit i helvetet just nu och plågats för mina synder.
Men. Jag har Kristus, jag har hans blod och hans förlåtelse.
Han tillräknar inte synden eftersom den har han försonat för och tagit straffet för synderna. Den vrede som skulle fallit på mig och nu borta. Han ser på mig med rena ögon och hans älskar mig.
Han har lovat seger över synden och ger det även. Långsamt steg för steg växer vi i Kristus likhet och i perfektion. Dag för dag förnyas vi i vårt inre.
"Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet." Vi är alltså en ny skapelse och vi förnyas och vår syndiga natur dör mer och mer.

Jag gav får längesedan upp allt hopp om att frälsa mig själv genom mina gärningar.
Jag levde så under många år men det ledde bara till fler och värre synder.
Ju mer religiösa handlingar jag gjorde desto stoltare blev jag.
Jag kunde se ned på andra med förakt och se att de inte läste bibeln lika mycket som mig och därmed fick de skylla sig själva att de inte var så "andliga" som jag var.
Jag brukade berömma mig av mina disciplin. Jag fastade i bland två gånger i veckan och bad flera timmar i tungor varje dag. Jag berömde mig av alla saker som skedde runt omkring mig.
Jag älskade att stå i centrum och sökte ära av människor.
Oh vilken andlig människa jag var i mina egna ögon.
Jag visste inte att jag var värsta syndaren av de alla, uppblåst i religiöst högmod som kommer när man tror sig kunna frälsa sig själv eller blidka Gud genom gärningar.
Men Guds ande börja bevisa mig om synd i mitt liv.
Jag försökte "omvända mig" genom att konstant be Gud om förlåtelse.
Ju mer jag bad desto mera synder begick jag och jag kände mig fördömd i mina synder.
Vad jag ville göra det gjorde jag inte och det jag inte ville göra det gjorde jag.
O arma människa jag vad vem skulle kunna frälsa mig från mina synder?
Får några år sedan fick jag upp ögonen för Luther förkunnelse om rättfärdiggörelsen genom tron allena när jag lyssnade på en predikan av R.C Sproul. Jag ser det som den dagen jag blev frälst det var då jag förstod evangelium.  I dag är jag inte stor i mina egna ögon. Jag är en mask och när jag jämför mig med Guds standard och hans lag är jag långt i från perfektion.
Jag kan inte berömma mig av något för det finns inget annat att berömma sig av än Jesu Kristi kors och hans evangelium.
Utan evangelium vore jag dömd utan hopp och död i mina synder.

Så låt oss under detta nya året sträva efter att lära känna Gud mera och växa till i helighet och kärlek.

lördag 29 december 2012

Att leva i självförnekelse

34 Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sade till dem: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 35 Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det. 36 Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? 37 Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? 38 Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna."- Mark 8:34-38

Orden från vår Herre Jesus Kristus i detta stycke är speciellt tunga. De sades för att korrigera en felaktig syn hans lärjungar hade om hans rike. Men de innehåller djupaste vikt för varje generation av kristna. Hela stycket är ett stycke vi ofta bör meditera över.
Vi lär oss för det första från dessa versar självförnekelsens nödvändighet för att kunna vara Kristi lärjungar och bli frälsta. Vad sade vår Herre?  "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig".
Frälsningen är onekligen helt av nåd. Det erbjuds till de största av syndarna utan pengar eller pris "Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig" (Ef 2:8-9) Men alla som accepterar denna frälsning måste bevisa äktheten av sin tro genom att bära Kristi kors. De skall inte förvänta sig att komma in i himlen utan problem, smärta, lidande och konflikter här på jorden.
De måste vara nöjda med att ta upp korset av doktriner och korset av utövande,-korset av att hålla en tro som världen runt om kring avskyr, korset av att leva en livsstil som världen hånar som exklusiv och religiös. De måste vara villiga att korsfästa köttet, att döda kroppens begär, att dagligen kämpa mot djävulen, för att komma ut ur världen, och förlora sina liv, om det behövs, för Kristi skull och evangeliets skull. Detta är hårda ord, men de ger inte utrymme åt undanflykter. Orden från vår Herre är tydliga och kan inte misstagas.
Om vi inte bär vårt kors skall vi inte ärva någon krona.
Låt oss inte bli avskräckta från Herrens tjänst av fruktan för korset.
Tungt som korset är kommer Jesus att ge oss nåden att bära det. "Allt förmår ja i honom som ger mig kraft" (Fil 4:13.) tusentals och tiotusentals har burit det innan oss, och har funnit hans ok enkelt, och Kristi börda lätt. Ingen bra sak i världen har vunnits enkelt. Vi kan inte förvänta oss att gå problemfritt in i Guds rike. Låt oss med frimodighet gå framåt, och inte tillåta någon svårighet att hålla oss tillbaka. Korset varar ju bara några få år. Härligheten som väntar är evig.
Låt oss fråga oss själva om  vår kristendom kostar någonting? Innehåller det någon uppoffring? Har det himlens stämpel?  Bär det något kors ? -Om inte borde vi bäva och vara rädda. Vi har allt att lära. En religion som inte kostar något är inte värt något. Den gör oss inget gott i detta livet vi nu har. Den leder inte till någon frälsning i nästa liv.

Vi lär oss även i dessa versar själens otroliga värde. Vad sade Jesus? "Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?" Dessa orden var till för att uppvigla till ansträngning och självförnekelse. De borde ringa i våra öron som en klocka, varje morgon när vi vaknar och varje kväll när vi går och lägger oss. Låt de vara djupt rotade i våra sinnen och aldrig utplånas till djävulen eller världen!
Vi har alla en evig själ som skall hålla räkenskap inför Gud.
Det är en hemsk tanke när vi tänker på hur lite uppmärksamhet de flesta ger till något utom världen.
En man kan förlora sin egna själv, endast Kristus kan rädda den. Men han kan förlora den och det på många sätt. Han kan döda den genom att älska synd och denna världen. Han kan förgifta den genom att tro på en religion av lögn och tro på mänskliga vidskepelser. Han kan svälta den genom att förkasta alla nådens medel och vägra ta emot evangelium. Många är vägarna till helvetesgropen. Vilken väg man en väljer är endast han själv ansvarig för den ingen annan. Svag, korrumperad, fallen, maktlös som den mänskliga naturen är, har han makten att förstöra den och förlora sin egna själ.
Inget i hela världen kan jämföras med att förlora sin själ. Att ha alla världens tillgångar kan inte kompensera för att själen går förlorad. De kan inte tillfredställa oss eller göra oss lyckliga. De kan bara njutas av i några år och sedan  inte tas med in i evigheten.
Av alla dåliga och olönsamma affärer en man kan göra, är den värsta att ge upp sin själs frälsning för denna världen. Det är en affär som tusentals, som Esau, som gav bort sin födslorätt för ett mål mat har omvänt sig från - Men många, olyckligtvis, som Esau, har omvänt sig för sent. 
Låt dessa ord från vår mästare sjunka djupt ner i våra hjärtan. Orden är otillräckliga för att uttrycka ordens vikt. Låt oss komma ihåg dem när vi frestas, när själen verkar obetydlig och oviktig, och världen ser stor och ljus ut. Låt oss komma ihåg dem i tider av förföljelse, när vi testas av människofruktan och halvt lutande åt att överge Kristus. I sådana stunder låt oss komma ihåg denna viktiga fråga "Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?"

Vi lär oss slutligen den stora faran att skämmas över Jesus. Vad sade vår Herre? "Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna."
När kan det sägas om någon att han skäms över Kristus?
Vi är alla skyldiga till det, när vi skäms över att låta folk se att vi tror på och älskar Kristi lära, att vi önskar att leva i enlighet med hans bud, och att vi önskar att bli räknade bland Kristi folk. Kristi doktriner, lagar och hans folk har aldrig varit populära och kommer aldrig att bli det. Den man som frimodigt bekänner sig till dem kommer bli hånad och förföljd. Den som böjer sig för denna bekännelse på grund av rädsla för hån och förföljelse hamnar under dessa ord framför oss. Kanske finns det fler av Herrens ord som är mer dömande än dessa "Människofruktan har med sig snaror" (Ords 29:25). Det finns tusentals som  skulle möta lejon, eller en storm, om tjänsten kallade och ändå skämmas över att kallas "religösa" och skulle aldrig heller vilja behaga Gud mer än människor. Underbar är absolut hånets makt. Förunderlig är bundenheten till att vilja behaga människor.
Låt oss dagligen be om tro och mod att bekänna Kristus inför andra.

Original text : Expository thoughts on Mark. (Mark 8:34-38)
Författare : J.C Ryle
Översättare : Bergsjöbloggen

fredag 28 december 2012

Alla människor är av naturen onda

14 Jesus kallade till sig folket på nytt och sade: "Hör på mig allesammans och förstå: 15 Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren, men det som går ut ur människan, det orenar henne."* 17 När han hade lämnat folket och kommit hem, frågade hans lärjungar vad han menade med denna liknelse. 18 Han svarade dem: "Är ni också oförståndiga? Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren, 19 eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?" Därmed förklarade han all mat för ren. 20 Och han tillade: "Det som går ut ur människan, det gör henne oren. 21 Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, 22 äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. 23 Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren." - Mark 7:14-22
 Vi ser i början av detta stycke ""Hör på mig allesammans och förstå" och senare "Är ni också oförståndiga? ".
Detta visar på hur korrupt människans hjärta är och att det är ett universiellt problem. Korruptionen påverkar inte bara människans hjärta, vilja och samvete, utan även hans tankar, minne och förståelse. Samma person som är så smart och intelligent när det kommer till världsliga saker, kommer inte att förstå inte ens de enklaste sanningarna om evangelium.
Han ser ingen mening i ens de mest grundläggande av de evangelikala lärorna. De låter dåraktiga eller mysteriska för honom. Han kommer lyssna till dem som när man lyssnar till ett främmande språk, fånga upp ett ord här och där men inte fånga upp helheten.
" Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet" - (1 Kor 1:23).
De hör men de förstår inte.
Vi behöver dagligen be att den helige anden om undervisning för att vi skall kunna förstå Gudomliga ting. Utan honom kommer det största intellektet och de starkaste argumenten inte föra oss någonstans.
När vi lyssnar på predikningar och läser vår bibel så beror allt på anden om vad vi hör och ser.
Ett ödmjukt, lärande, barnsligt sinne är den stora nyckeln till framgång.
Glad är den som kan säga som David " Lär mig gott förstånd och kunskap" (Ps 11:66) en sådan person kommer att förstå och lära sig.

Det andra vi ser i detta stycke är att hjärtat är huvudcentrum för ondska och orenhet.

Moralisk renhet har inte med att göra om man tvättar händer eller inte, röra vid saker eller inte, äta eller inte som Fariseérna och de Skriftlärda trodde. 
"Det som går ut ur människan, det gör henne oren". Det finns en djup sanning i dessa ord som vi ofta missar.
Vår syndfullhet och naturliga drag mot ondskan är det vi sällan tänker på. 
Människans ondska applicerar vi ofta på dåliga exempel, dåligt sällskap, vissa frestelser, eller djävulens snaror. Det verkar vara bortglömt att varje människa bär inom sig en fontän av ondska. Vi behöver inget dåligt sällskap för att lära oss, ingen djävul att fresta oss för att falla in i synd. Vi har redan i oss begynnelsen för varje synd som finns under himlen.
Vi behöver komma ihåg detta när vi fostrar barn. I alla våra försök till disciplin hos barnen så finns säden till allt bus och uppror i deras hjärta. Det hjälper inte att hålla flickorna och pojkarna hemma och låsa in dem i ett rum där det inte finns några frestelser. De bär inom sig ett hjärta redo att synda och göra uppror avsett vad vi gör.
När barn syndar så är det vanligt att vi skyller på dåligt sällskap. Men det är dårskap, blindhet och ignorans att göra så. Inget dåligt sällskap lär dem hälften så mycket av synd som deras egna hjärtan kommer föreslå för dem redan, om de inte blir födda på nytt av anden.
Början till all ondska finns inom oss. Om föräldrar vore lika engagerade i att be för sina barn till omvändelse som att hålla dem borta från dåligt sällskap, skulle det gå bättre för deras barn än vad det gör.

Slutligen ser vi i detta stycke vad detta onda hjärta innehåller " Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord,  äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån" 


Låt oss förstå när vi läser dessa ord att Jesus talar generellt om människans hjärta. Han talar inte enbart om någon massmördare eller någon som sitter i fängelse. Han talar om hela mänskligheten. Om oss alla, oavsett högställning eller låg, rik eller fattig, ung eller gammal, utbildad eller outbildad, - alla har vi samma hjärta som Jesus här beskriver. Säden till all ondska ligger gömd inom oss själva. De kan ligga dolda hela vårat liv, De kan hållas nere med fruktan av konsekvenserna och vad andra skall tycka om en, längtan efter att vara respekterad, till och med av Gud själv. Men varje människa bär ändå inom sig roten till all synd och ondska.
Hur ödmjuka vi borde vara, när vi läser dessa versar!. Vi är alla orena inför Gud(Jes 64:4). Gud ser i oss oräknerlig ondska som världen runt omkring oss aldrig ser. Av alla synder vi är ansvariga för är självrättfärdighet den mest oberäknerliga och opassande.
Hur tacksamma borde vi inte vara för evangelium när vi läser dessa versar! Evangelium innehåller en komplett tillförsel för allas våra viljor till det orena. 
Jesu Blod kan rena oss från all vår synd. Den helige anden kan förändra våra hjärtan och behålla dem rena, efter att de har förändrats. Den mannen som inte glädjer sig över evangelium , kan absolut inte veta mycket om giftet som finns inom honom.

Original text : Expository thoughts on Mark. (Mark 7:14-22)
Författare : J.C Ryle
Översättare : Bergsjöbloggen


onsdag 19 december 2012

Guds rättfärdighet


Om du har missat Matteus Özdemir´s budskap om Guds rättfärdighet så är det en av de bästa predikningarna i ämnet.
Lyssna till den här:
Guds Rättfärdighet - Matteus Özdemir

måndag 17 december 2012

Vad är synd?

Jag ser ofta ett stort misstag som begås. Folk målar upp synden som något litet.
Om man tittar på den allmänna definitionen av ordet synd så brukar de flesta säga "Synd är att missa målet"
Jag håller inte alls med om denna definitionen för den är helt enkel inte biblisk.
Vad man säger är att synden är som en straffspark. En människa står och skall slå in bollen i mål men han skjuter över. Detta är ofta hur man definierar synden.
Men detta är en lögn, en stor lögn, ett bedrägeri som kommer från folk som troligtvis aldrig har haft någon syndanöd i sitt liv. Synd är något helt annat och mycket allvarligare än så.

"Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen." -1 Joh 3:4
Enligt bibeln är alltså synd att bryta mot Guds lag. Det handlar alltså inte om något misstag och att man skjuter bollen ovanför ribban utan det är ett brott i mot Guds lag.
Det är när man aktivt bryter mot den heliga skaparens lag.
Några exempel på sådant är : Äktenskapsbrott, otukt, girighet, högmod, illvilja, själviskhet, avgudadyrkan, lögn, stöld, lusta efter sin nästas tillhörigheter, vredesutbrott, mord, illska osv.
Listan kan göras lång men synden är inte att skjuta bollen över målet utan bibeln lär att "syndens lön är döden". Synden kommer alltså att döda människan. Vilken fotbollsspelare dör för att han missar en straff?
Den enda jag kan tänka på var Alex Escubar i fotbolls - vm 1994 som blev skjuten för sin straffmiss.
Annars dör man inte för att man missar målet. Men synden dödar en. Synden för en under Guds heliga domstol. Synden kommer föra en till att straffas av Gud för sina brott.
Synden kommer föra en till helvetes plågor.
Synden är människan största problem. Det är miljoner gånger värre än att skjuta en boll över ribban.
Om inte synden försvinner ur vår liv är det helt ute med oss och Guds vrede kommer att drabba oss.
Det är syndens slaveri som får en människa att bli arg, det är syndens slaveri som får en man att överge sin hustru och bli otrogen, det är syndens slaveri som skapar alkoholister, det är syndens slaveri som får folk att ljuga för att skydda sig själva, det är syndens slaveri som får folk att bli giriga, det är synden som får folk bli stolta och högmodiga.
Synden är problemet och inte att vi skjuter bollen över målet.
Synden är problemet i varje människas liv. "alla har syndat" säger bibeln.
Till och med den mest "goda" av alla människor är en slav under synden.
Vad en fotbollsspelare som missar målet behöver är att träna mera.
Men vad en syndens slav behöver är inte att försöka på egen hand att städa upp sitt liv mera utan vad han behöver är en frälsare.
Vad som behövs är Jesus Kristus han som dog för syndare på korset i vårt ställe.
Han var inte en slav under synden. Han var syndfri och det perfekta offret som Gud krävde för våra synder.
Omvänd dig och tro evangelium och du skall bli frälst från syndens slaveri.


söndag 16 december 2012

Kan en icke kristen komma till himlen?

Detta är en fråga som jag stötte på här om dagen och som jag tänkte svara på mer ingående här.

Ordet himlen är ett felaktigt ord att använda egentligen för bibeln talar inte om att komma till himlen utan den talar om att komma in i Guds närvaro och att vara hos Gud.

Det är ganska vanligt att lära ut idag att en människa som inte är kristen eller inte har hört evangelium ändå kan komma till himlen om han bara är tillräckligt god. Jag har sett folk som använder matt 25 som argument och menar att eftersom de var shockade på domens dag så var de inte ens troende utan fick någon form av dispans.
Jag har stött på det en helt del bara denna veckan och har även sett en del teologer inom dispensational lägren lära ut så.

1. Kan en icke kristen komma till "himlen" ?

"Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn." - Joh 3:18

Här läser vi den som inte tror på Jesus ÄR REDAN dömd. Det betyder att han redan är dömd  i sina synder. Han lever i sina synder och Gud kommer att döma honom rättvist för hans brott. Det enda sättet att undfly är att tro på Herren Jesus och hans verk på korset samt omvända sig från sina synder.

"Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom." - Joh 3:36

Här läser att de som inte lyder sonen (lydnad här handlar om tro) är kvar under Guds vrede.
Gud är alltså arg på varje otroende människa.
Men för den som tror, de får evigt liv alltså de kommer in i Guds närvaro.
En icke kristen kan inte på något sätt komma till Gud efter döden om de inte är omvända.

"Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig"- Joh 14:6

Här ser vi alltså att enda vägen till Gud är genom Jesus. Det finns ingen annan väg.

2. Kan en som aldrig hört evangelium komma till himlen?

Det är egentligen samma argument som ovanstående. Nej det kan man inte.
Den som inte tror är redan dömd.

"Ty när hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. 15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem. " - Rom 2:14-15

I Romarbrevets 3 första kapitel argumenterar Paulus att alla människor är syndare och alla vet att det finns en Gud. Men trotts detta är det ingen som söker honom och därmed är alla utan ursäkt.
I dessa två versar tar han upp frågan med just de som inte har lagen dvs. de som inte har hört evangelium.
Paulus säger att de har ett samvete som vittnar om rätt och fel och därmed är även de utan ursäkt på domens dag.
 I rom 3:12 säger Paulus "Ingen finns som gör det goda, inte en enda."  Alltså finns det inte en enda människa som är tillräckligt god för att på egen hand komma in i "himlen".

Den enda vägen är Jesus Kristus.


Jag tror att den stora orsaken till att folk faller in i sådana här märkliga läror, att vem som helst bara man är god eller gör gott mot judar, kan komma till himlen, är att man inte har förstått evangelium. Man har inte förstått Gud helighet. Man överbetonar Guds kärlek.
Visst Gud är kärlek men han är också helig och det är den bortglömda sanningen i Sverige i dag. 

torsdag 13 december 2012

Luciafirande en akt av avgudadyrkan

"Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 5 Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem" - 2 Mos 2:4

I dag är en dag som vi kallar för Lucia. Jag har inte tänkt så mycket på det tidigare men efter att ha bott i ett katolskt land så började jag ana att detta är en katolsk högtid eftersom inom katolsk tro firar man helgon ganska mycket.

Wikipedia säger "Sankta Lucia, skyddshelgonet för Syrakusa som dog på 300-talet"

Så vad Lucia handlar om är alltså helgon tillbedjan och avgudadyrkan

Om vi läser texten till sången man sjunger om Sankta lucia så ser vi tydligt att detta är inget annat än ren avgudadyrkan "Skänk oss, du julens brud, julfröjders aning."
Man ber helt enkelt i sången till Lucia om att skänka oss "julfröjdens aning"

Detta är något som var och en som kallar sig kristen skall fly ifrån.
Detta är ren avgudadyrkan och var och en som har sjungit den sången idag behöver omvända sig från sin synd.

"Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike." - 1 kor 6:9-10

Omvänd er från era synder.


tisdag 11 december 2012

Gud styr väder och vind

Till och med snö kaos styr Gud.

"eld och hagel, snö och töcken, du stormande vind  som uträttar hans befallning, " - Ps 148:8

Omvänd er från era synder!
Snö kaos
Bussen välte

måndag 10 december 2012

Fyra typer av kyrkobesökare (Mark 4:1-20)

"1 Sedan började han undervisa vid sjön igen. Då samlades så mycket folk kring honom att han steg i en båt och satt i den ute på sjön, medan allt folket stod på stranden. 2 Han använde många liknelser, när han undervisade dem och sade: 3 "Lyssna! En såningsman gick ut för att så. 4 Och när han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. 5 En del föll på stenig mark där det inte fanns mycket jord, och det kom snart upp därför att det inte hade djup jord. 6 Men när solen steg sveddes det, och eftersom det inte hade någon rot torkade det bort. 7 En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det, så att det inte gav någon skörd. 8 Men en del föll i god jord. Det sköt upp och växte och gav skörd, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt." 9 Och han sade: "Hör, du som har öron att höra med!"

10 När han blev ensam med de tolv och de andra som var med honom, frågade de honom om liknelserna. 11 Då sade han till dem: "Ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser, 12 för att de skall se med sina ögon och ändå inte se och höra med sina öron och ändå inte förstå och omvända sig och få förlåtelse."

Liknelsens innebörd

13 Han sade vidare till dem: "Om ni inte förstår denna liknelse, hur skall ni då kunna förstå några liknelser alls? 14 Såningsmannen sår ordet. 15 De vid vägen är de hos vilka ordet sås. Men när de hör det, kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem. 16 De som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje, när de hör det. 17 Men de har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, kommer de strax på fall. 18 Hos andra faller säden bland tistlar. Det är de som har hört ordet, 19 men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt. 20 Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt."

I detta stycket så ser vi fyra olika kategorier av människor.
De har alla en sak gemensamt och det är att de alla hör evangelium förkunnas.
Detta kan alltså vara fyra olika kategorier av personer som går till kyrkan eller hör evangelium någon annanstans.

Vi läser om den första kategorin "De vid vägen är de hos vilka ordet sås. Men när de hör det, kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem"

Detta är alltså folk som hör evangelium förkunnas med som inte har något som helst intresse av det. Det går in i ena örat och ut genom det andra. Man hör bara ord och de intresserar en inte alls.

Den andra kategorin " De som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje, när de hör det. 17 Men de har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, kommer de strax på fall. "

Detta är folk som hör evangelium förkunnas och blir glada över det.
De blir berörda när de hör dess förkunnelse de tar helt enkelt emot det med glädje.
Men evangelium föder dem inte på nytt det har ingen rot i dem.
De gillar att höra sanningarna i från bibeln Söndag efter söndag. De kan med glädje tala om Evangeliets storhet och vara rörd till tårar av evangelium. Men det har ingen rot i sig. Evangelium har inte gått in på djupet av deras hjärta utan de tror bara för en tid.
Möter de sedan lidande och förföljelse för evangelium så kommer snart på fall.
Evangelium hade inte gjort en förändring i deras hjärta. De har inte blivit frälsta och inte burit någon frukt.

Den tredje kategorin "Hos andra faller säden bland tistlar. Det är de som har hört ordet, 19 men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt."

Detta är också folk som besöker kyrkan eller hör evangelium. De glädjs över vad de hör och kanske skriker Amen högst av alla. De kan vara aktiva i kyrkan och med saker har med religion att göra men även för dessa har evangelium inte gått in på djupet utan "världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt"
De är mer intresserade av en snygg soffa och en fin iphone de bryr sig mer om fotboll och sport än saker som har verkligt värde. Vad de hör bär ingen frukt i deras liv utan ordet kvävs.

Alla dessa tre kategorier är kyrkorna idag packade av. Alla tre finns där och ingen av dem är födda på nytt utan de har en yttre religion och ett ytligt beteende. De är fortfarande Guds fiender och under hans vrede.

Men den fjärde kategorin  " Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.""
Är de som hör evangelium och som blir födda på nytt. Dessa är de som bär biblisk frukt.
Dessa är de som känner syndens tyngd och gråter över sina synder.
Dessa är folk som avskyr synden i sitt egna liv och har förklarat krig mot den.
Dessa är folk som i sina egna ögon inte är så speciellt andliga utan istället ser man sig som de "största bland syndare" De må inte vara många men de finns i kyrkorna också tillsammans med de tre andra kategorierna. Det är dessa som blir frälsta och håller ut intill slutet. Inget kommer att få dem på fall för de har ett nytt hjärta som är fött av Gud och som Gud bevarar.

Vi behöver pröva oss själva och se vilken kategori tillhör vi?


lördag 8 december 2012

Vad säger bibeln om "fri vilja"

Det finns två grupper inom kyrkorna. En del tror att människan har en fri vilja och kan välja Gud eller inte.
Andra som kommer från luthersk och reformert tradition tror att människan inte kan på egen hand välja Gud. Man kan inte eftersom man vill inte.

Under reformationen drog debatten igång mellan katoliken Erassmus och reformatorn Martin Luther.
Luther som var Augustinian menade att Erassmus höll Pelagius syn och underminerade helt Gud nåd.
Det fanns inget behov av nåd i Pelagius och Erassmus syn menade Luther. Människan kan ju på egen hand frälsa sig själv och Luther menade att om man tror som Erassmus kan man inte vara frälst.
Jag kanske inte vill gå så långt som Luther men jag håller med honom i hans syn om människans vilja.
Vad reformatorerna Luther och Calvin trodde var alltså att människan hade en fri vilja innan syndafallet kom.
Vid syndafallet förlorade människan all for av fri vilja att välja Gud på egen hand.
Man blev istället en slav under synden och vill göra djävulens vilja.
Erassmus och andra sidan menade att Människan visst har en fri vilja och kan på egen hand vilja Gud.
Men jag kan inte hålla med katoliken Erassmus här som höll katolska läran om människans vilja.

Jag anser bibeln lär något annat "Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav" - Joh 8:34.
Var och en som syndar vilket alla gör är alltså syndens slav. 
" Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. " - Joh 8:44
Den som syndar är en slav under satan och Jesus konstanterar här att de som har djävulen som sin far gör hans vilja och att man själv vill det.
En syndares vilja är alltså att synda och gå emot Gud. Den är alltså bunden under synden och vill inte ha med Gud att göra. Om människan själv fick göra valet så hade man valt djävulen och synden.

Luther säger i sitt förtal till Romarbrevet: "nionde, tionde och elfte kapitlen undervisar aposteln om Guds eviga rådslut. Av det beror det ytterst vem som skall tro eller inte tro, bli löst från synden eller inte bli det, för att vår salighetssak helt och hållet skulle tas ur våra händer och läggas allenast i Guds hand. Och detta är även nödvändigt i högsta grad. Ty vi är så svaga och vankelmodiga, att om det berodde på oss, skulle förvisso inte en enda människa bli salig. Djävulen skulle förvisso besegra alla. Men då det är visst, att Guds rådslut inte kan bli om intet och att ingen kan förhindra det, har vi ännu hopp mot synden."

Vi ser vad Jesus sade i ämnet: "Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas"-Joh 3:20

Här konstanterar Jesus att var och en som gör det onda vilket varje människa gör (Rom 3:12)
Inte vill komma Till Jesus
Deras vilja är alltså trälbunden och förslavad under synden och vill inte av egen "fri vilja" komma till Gud.
En syndares vilja vill alltid och kommer alltid att välja synden.
Detta är vad både Luther och Calvin och reformationen stod för.
Det är det reformerta och lutheraner menar när de säger att människan inte har någon fri vilja.
fredag 7 december 2012

Varför jag uppskattar Paul Washer

Jag fick precis syn på en artikel varför jag inte uppskattar Paul Washer.

Nu är Lennart som skriver om Paul Washer i artikeln ovan en som jag har mött personligen och uppskattar väldigt mycket och jag är större syndare än honom och mindre i Guds rike än honom.
Han utför mycket gott för Guds rike genom att avslöja mycket av det falska.
Men jag har svårt att hålla med honom i hans kritik.
Jag kan hålla med en del grejer som att Paul Washer ibland kan bli lite lagisk.
Sedan tycker jag en del var ganska dåligt skriven Paul hade nog inte hållt med om det själv och mina vänner som har träffat honom i verkligheten håller inte alls med om vad som beskrivs heller.
Själv har jag träffat Jon Green som Jobbar för Paul Washer och han är även släkt med Washer.
Jon var ingen dyster deprimerad man som gick runt och sörjde hela dagarna.
Han var en glad och ödmjuk man.
Jag har även träffat Don Currin som är Europa ansvarig för HeartCry Missonary Society och som alltså jobbar för Paul. Jag smittade honom även med min magsjuk när han var här.
Det var inte heller en deprimerad man utan han var mycket glad hela tiden.

Men det finns många grejer som jag vill lyfta fram och uppskattar.
Jag vet bland annat att tusentals har hört av sig till Heartcry och sagt att de blivit frälsta genom Pauls förkunnelse som har skickat e-mail till dem och berättat. (Detta kommer från heartcry själv som berättade det för en jag känner). Jag känner flera stycken personligen som tidigare var hycklande kristna som nu har funnit den rättfärdighet som kommer genom tron allena.
Jag vet även att många av dessa har först gått igenom en process av hopplöshet och syndanöd. Många har varit under lagen och kämpat med den efter att ha lyssnat på Paul sedan har de upptäckt den rättfärdighet som kommer genom tron och att lagen inte frälser någon utan dömer oss och för oss till Kristus.
Jag gick själv igenom samma process men inte bara av Washer förkunnelse utan även av icke kalvinska förkunnare så som Leonard Ravenill m.fl.
Vad jag har sett och själv gått igenom är att man kommer in i en period när man kämpar med lagen.
Man försöker blidka Gud på egen hand. Jag läste om John Wesley som hade precis samma process men den pågick under flera år och jag känner igen mig själv i allt som skedde med Wesley.
Läs om det här: http://bergsjobloggen.blogspot.se/2012/07/john-wesleys-omvandelse.html.
Jag tycker mig kunna finna hur Paulus gick igenom samma process han beskriver hur han försökte blidka Gud och hålla lagen I Gal 3.
Det betyder ju inte att alla går igenom samma process men jag har upptäckt att det är vanligt speciellt bland folk som vuxit upp i kristna hem men inte har hört evangelium..

Så vad vi ser genom Washers förkunnelse är mängder som hamnar under syndanöd och tiotusentals har blivit omvända (flera stycken även här i Sverige som jag känner och även folk i Finland jag känner). Han har kommit tillbaka med gammal hederlig väckelse förkunnelse om lag, dom och omvändelse.
Washer har även gått emot denna frälsningsbönen som är så vanlig. Man ber folk med frälsning och sedan lär dem att nu kan man inte tappa frälsningen utan du är nu evigt säker, trotts att du syndar lite och lever i uppror mot Gud så är du ändå frälst.
Det är inte vad bibeln lär utan bibeln lär att om man är frälst om man har blivit född på nytt så är vi en ny skapelse det gamla är förgånget.
Det betyder inte att synda naturen försvinner men det betyder att det är en förändrad attityd mot synden.
Den som du en gång älskade börjar du nu hata och om du faller i synd så kommer du att sörja över det.
Washer har gått emot denna frälsningsbön som inte har biblisk förankran.
http://bergsjobloggen.blogspot.se/2012/07/fralsningsbonens-historia.html

Dessutom uppskatar jag Paul för att han har börjat förkunna läran om att Gud hatar syndaren. Något som tyvärr inte Jareteg håller med om.
Jag har en del citat av historiska icke reformerta predikanter så som Finney och Wesley m.fl om detta här : http://bergsjobloggen.blogspot.se/2012/09/gud-alskar-och-hatar-syndaren.html

Jag är tacksam för Paul Washer och jag har upptäckt att mycket som han förkunnar hittar jag hos de gamla väckelse gubbarna. (Jag har ett antal böcker med deras predikningar)

Jag minns en gång när Washer predikade och folk började applådera åt honom. Vad gjorde han?
Jo, han slutade predika och gick iväg och sade ge Gud äran inte mig.

Men jag håller dock med i kritiken att han kan vara lite lagisk ibland men de är något vi alla får kämpa med.

Samtidigt är jag inte förvånad att artiklarna mot honom börjar komma nu i Sverige. Jag har följt utvecklingen i USA och  det är samma sak där antingen vänder man sig emot honom eller så älskar man honom.
Jag fick rapporter i från Filippinerna att en del kyrkor där har förbjudit Washers förkunnelse.


I I