Translate

torsdag 8 november 2012

Journalistik eller Evangelium?

Jesus kallade oss att förkunna evangelium.
Dock har det blivit en trend ja till och med modernt att ha en "kristen blogg" och syssla mera med journalistik än evangelium.
Jesus tränade evangelister och inte journalister.
Högskolan tränar journalister men Jesus tränar oss att följa honom.
Missionsbefallningen är en befallning och inget förslag.
Timoteus sade att i de yttersta tiderna kommer folk att lyssna på lärare som kliar dem i öronen.
Så är det, gå in på de populära kristna bloggarna och du kommer att bli kliad i öronen.
Du kommer att bli så kliad att du vill veta mera och forska mera i de senaste nyheterna, du vill läsa alla dumma kommentarer som inte har något med evangelium att göra.
Du vill läsa alla hyllningar och applåder man ger till människor som man istället borde ge till Gud.
Du kommer bli underhållen få mycket teorier och spekulationer presenterade för dig.
Du kommer få höra om profetior och drömmar och allt möjligt som kliar i öronen.
Men kommer du få höra evangelium?
Kommer du få höra Guds väg till frälsning?
Kommer du få höra de sanna profeterna predika emot synden?.
Kommer du finna de sanna evanglisterna som för med sig det glada budskapet.
Eller kommer du att bli underhållen med journalistik och de senaste "häftiga gjerna"?
Tack Gud för de profet röster som finns i Sverige i dag.
Det finns några sidor här och där men ofta har de inte mycket till trafik.
De tjatar om evangelium hela tiden och förkunnar det.
Folk blir uttråkade av att lyssna på vilka syndare vi är och hur man kan bli frälst i från dem.
Nej, låt oss få höra saker som kliar oss i öronen i stället.
Låt, oss få lite journalistik. Lite intervjuer med kända Kristna.
De senaste nyheterna om allt möjligt.
Låt oss få höra profetior och om drömmar.
Låt oss få veta vem Antikrist är.
Låt oss få höra om det som är HÄFTIGT!
Man vill ha saker som kliar en i öronen. Men vem vill höra evangelium som är Guds kraft till frälsning?.