Translate

onsdag 7 november 2012

Jesu Återkomst

" Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig."
- 2 Petr 3:9 
I denna vers ser vi att Herren lovar att han skall uppfylla sitt löfte om hans återkomst.
En dag skall han komma tillbaka till denna jorden och förstöra den och döma varje invånare efter dens gärningar. Varför dröjer han då? Vad väntar han på?
Jo denna versen förklarar det.
Han har tålamod med oss (de utvalda)Han vill att varje människa som blivit utvald till frälsning innan världens grund blev lagd skall omvända sig till honom.
När det är fullbordat och alla de utvalda har kommit in då kommer hans återkomst.
Vi ser detta I romarbrevet kapitel 11 att när hedningarnas tid är fullbordad när det antal har kommit in som han har bestämt så skall hela Israel blir frälst då kommer  antalet av både judar och hedningar som är utvalda av Gud att vara fullbordade.
Romarbrevet talar om att just nu är det hedningarnas tid men det finns ändå en rest av judar även idag som är Guds utvalda.
"förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in" - Rom 11:25 (se även Matt 11:25-27)
Gud har alltså förstockat och förblindat många judar så att de inte kan bli frälsta och så kommer det vara tills antalet hedningar som Gud har utvalt har kommit in.
Precis som Gud hade utvalt 7000 stycken på Elia tid så finns det även i dag ett hemligt tal utvalda judar som Gud har frälst av nåd. Men om det är av nåd så finns det inget man kan berömma sig av för då är nåden ju ingen nåd.
Ett stort antal utvalda skall Gud bringa in till frälsning när detta verk är fullbordat så kommer han att komma tillbaka och döma jordens invånare.
Det finns alltså ett tal ett nummer med utvalda som bara Gud känner till som det står skrivet "han känner de sina". Gud har alltså utvalt vilka som skall bli frälsta och vilka som inte skall bli det.
Han väntar alltså på att alla hans utvalda skall omvända sig ty han vill inte att någon av dem skall gå förlorade.
Gud vill inte det och det kommer inte att ske utan varje individ som han har utvalt kommer att bringas in sedan kommer slutet.
Det är det Petrus talar om när folk hånade dem som trodde på Jesu återkomst.
Visst vi tror på Jesu återkomst. Jag är ganska utbränd av alla som försöker sätta datum och tro att tiden för Jesu återkomst skulle vara nu eller att det skall komma någon diktator(antikrist och regera).
Jag är utbränd på sådant för de har alltid fel. Jag har hört sedan jag var barn teorier om vem antikrist är och mina föräldrar och farföräldrar har hört det också.
Det blir osunt att hålla på så.
I stället lägger biblen fokus på att inbringa dessa "utvalda". Det är fokus i biblen och bör vara det annars blir det osunt.

När vi ser hur det ser ut i världen i dag kan det mycket väl tyda på att Jesus kommer snart men vi skall inte syssla med spådom bibeln nämner det som synd och i GT dödades man för spådomens synd. Vi skall inte synda utan frukta Herren.
Jag vet ärligt talat inte när han kommer och för mig spelar det mindre roll det viktigaste är att de utvalda bringas in i hans rike. Men så fort detta antal utvalda är inbringade så kommer han tillbaka.
Det kan ske mycket snart och det kan dröja.
Det som tyder på att han skulle kunna komma snart är avfallet som sker inom kyrkorna.
Men samtidigt har det alltid varit så. Går man tillbaka och läser äldre litteratur så skriver de precis samma saker som vi gör i dag. Evangeliets förkunnelse var ovanligt även förr i tiden.
I dag finns det ganska många yttersta tider rörelser på youtube och bloggar och lite överallt.
Det är bra att man inte har försummat läran om Jesu återkomst.
Men ibland eller ganska ofta känner jag att man har fel fokus och det blir bara osunt.
Visst man kan hänvisa till Matteus kapitel 24 och använda det som tecken men många saker som nämns där är inget nytt utan har alltid funnits där.
Vi lever i en tid av större fred än någonsin. Det har varit mer krig förr i tiden än i dag. Det har varit mer förföljelse än i dag.
Därmed vill jag inte använda matt 24 som referens till att tiden för hans återkomst skulle vara just nu.
För de tecknen har alltid funnits där och genom kyrkohistorien har man alltid trott att Jesus kommer inom deras livstid.
När det på Wesleys och Whitefields tid i England i mitten av 1700 talet slog en stor jordbävning trodde man att nu var Herrens återkomst nära.
På Spurgeons tid fanns folk som ägnade all sin tid åt att lyssna på nyheter och tolka in dem i Danielsboken och i Uppenbarelseboken.
Visst kan man göra det men jag ser inte att man gjorde så i biblen utan hela deras fokus var att förkunna Evangelium.
Man förkunnade omvändelse, synd, dom så att alla dessa utvalda som Gud vil lskall bli frälsta börjades bärgas in.
Det är vår kallelse och det vi skall syssla med.
Herren kommer när han kommer och det kan vara snart om vi går ut och förkunnar evangelium.
Men sitter vi hemma och läser nyheter och tolkar in dem i skriften kommer den tiden att dröja.
Slutligen sade Jesus att vi skall gå ut i hela världen och göra lärjungar.

I

I