Translate

måndag 10 september 2012

Gud älskar och hatar syndaren !

På ett forum citerade någon massor av bibel versar om att Gud hatar syndaren.
Givetvis fick han mängder av folk emot sig på en gång som protesterade.
Men bibeln lär att Gud hatar syndare samtidigt som den lär att han älskar syndare.

Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet,
den som är ond får ej bo hos dig.
De övermodiga består inte inför dina ögon,
du hatar alla ogärningsmän.
Du förgör dem som talar lögn, HERREN avskyr de blodtörstiga och falska.
Ps 5:6-7

HERREN prövar den rättfärdige, men den ogudaktige och den som älskar våld,
dem hatar hans själ.

Han skall låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga,
en glödhet vind är den kalk de får dricka.
Ps 11:5-6

HERREN avskyr de högmodiga, de blir förvisso inte ostraffade
Ords 16:5

Ni skall inte följa sederna hos de folk som jag driver undan för er, ty just därför att de handlat så som de har gjort, avskyr jag dem.
3 Mos 20:23

All deras ondska finns i Gilgal, det var där jag fick hat till dem.
För deras onda gärningars skull skall jag driva ut dem ur mitt hus.
Jag skall inte längre bevisa dem kärlek,
alla deras furstar är upproriska.
Hos 9:15

Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig
5 mos 18:12

För HERREN, din Gud, avskyr alla som gör orätt på detta sätt.
5 mos 25:16

Då upptändes HERRENS vrede mot hans folk,
och han avskydde sin arvedel.
Ps 106:40

Ty HERREN avskyr den som är falsk,
men han är förtrogen med de rättrådiga.
Ords 3:32

Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. - Rom 9:18

Historiska kristnas kommentarer i ämnet:

AUGUSTINE (354-430, Bishop of Hippo): "For it may be that God hates a person to the degree more mildly, as not to destroy him, but whom He destroys He hates the more exceedingly, by how much He punisheth more severely. Now He hateth all who work iniquity: but all who speak lies He also destroys." (Nicene and Post-Nicene Fathers, Vol.3, p.462)

BROADMAN BIBLE COMMENTARY: "Yahweh takes no pleasure in wickedness and does not dwell with evil (or evil men). Insolent, boasting people have no position at all in the presence of Yahweh, who hates all 'doers of sin.' Indeed, Yahweh will annihilate those who speak deception: He detests the man of bloody deeds and deceits."

F. DELITZSCH : "Of such (sinners - the foolish, and more especially the foolish boasters:)... such men Jehovah hates: for if He did not hate evil, His love would not be a holy love," ... "And His soul hates the evildoer and him that delights in the violence of the strong against the weak. And the more intense this hatred, the more fearful will be the judgments in which it bursts forth." (Psalms, Vol.5, pp.122,189)

JONATHAN EDWARDS: "The God that holds you over the pit of hell, much in the same way one holds a spider, or some loathsome insect, over the fire, abhors you, and is dreadfully provoked: His wrath towards you burns like fire: He looks upon you as worthy of nothing else but to be cast into the fire: He is of purer eyes than to bear to have you in His sight: you are ten thousand times more abominable in His sight than the most hateful venomous serpent is in ours." (Sinners In the Hands of an Angry God, July 8, 1741)

CHARLES G. FINNEY: "The very thing that God hates and disapproves is not the mere event - the thing done in distinction from the doer; but it is the doer himself. It grieves and displeases God that a rational moral agent under His government should array himself against his own God and Father, against all that is right and just in the universe. This is the thing that offends God. The sinner himself is the direct and only object of His anger." (The Guilt of Sin, pp.84-85)

THE INTERNATIONAL CRITICAL COMMENTARY: "But the wicked His soul doth hate ... Their treacherous preparations...are all observed by Yahweh, and He hates them from His very soul. The soul is the seat of the passion of anger and hatred, for God as well as for man...therefore, Yahweh is trying the righteous man, and hating His deadly enemies..."

THE INTERPRETER'S BIBLE: "In vs. 5 the verb 'trieth' has its object both the righteous and the wicked, and means nomore that the Lord watchfully observes them both and estimates them for what they are, hating the latter and ultimately pouring His destruction upon them."

LAYMAN'S BIBLE COMMENTARY: "God's Hatred of Evildoers (Psalm 5:4-5)... God is not said to love the sinner and hate his sin; He is said to hate both the sinner and his sin. This sounds harsh to modern Christian ears, but thereis truth here we dare not overlook."

MATTHEW HENRY'S COMMENTARY: "He is a holy God, and therefore hates them (the sinner), and cannot endure to look upon them; the wicked, and him that loveth violence, His soul hateth... Their pros-perity is far from being an evidence of God's love...their abuse of it does certainly make them objects of His hatred. He hates nothing that He has made, yet hates those who have ill-made themselves."

J. VERNON MCGEE: " If you think God is just lovey-dovey, you had better read this (Ps.11:5) and some of the other Psalms again. God hates the wicked who hold onto their wickedness... I do not think God loves the devil, I think He hates him, and He hates those who have no intention of turning to God. Frankly, I do not like this distinction that I hear today, that 'God loves the sinner, but hates the sin.' God has loved you so much that He gave His Son to die for you, but if you persist in your sin, and continue in that sin, you are the enemy of God. And God is your enemy." (Psalms, Vol.1, p.72)

CHARLES H. SPURGEON: "Verse 5 - Note the singular opposition of the two sentences. God hates the wicked, therefore in contrast He loves the righteous..." (The Treasury of David, Vol.2, pp.57-58)

AUGUSTUS HOPKINS STRONG : "There is no abstract sin that can be hated apart from the person in whom that sin is represented and embodies. It is the sinner who is punished, not the sin." (Systematic Theology, p.290f)

JOHN WESLEY (1703-1791, founder of Methodism): "But as for the wicked, God hates them, and will feverishly punish them." (Explanatory Notes Upon the Old Testament, Vol.2, p.1639)
LEONARD RAVENHILL
"Some people say 'God hates your sin but loves you, the sinner', but that's bunkum - God hates you for sinning." (sermon, A Burning Heart)

Versar för studier:
Psalm 5:4-6, 3 Mos 20:23, 3 Mos 26:14-30, 5 Mos  18:12, 5Mos  25:16, 5 Mos 28:62-63, 5 Mos 32:16-20, Psalm 2:4-9, Psalm 7:11-13, Psalm 10:3, Psalm 11:5-7, Psalm 50:22, Psalm 78:57-63
Psalm 106:40, Ords3:32-33, Ords 6:16-19, Ords 16:5, Ords 17:5, Ords 22:14, Jes 63:10
Jer 17:5, Hosea 9:15, Sef 3:15, Malaki 1:3-4

Detta är Gamla testamentet skriker en del. Men bibeln lär att Gud aldrig ändrar sig utan han är densamme i går idag och i evighet. (Mal 3:6; Hebr 13:8)

Studera följande versar:

Rom 9:13, 1 Kor 6:9-10, Gal 5:19-21, Ef 5:3-6, 2 Thess 1:6-9, Heb 10:30-31, Jak 2:13, Jak 4:4
2 Pet 2:4-22, Judus 1:6-7

David Platt som har skrivit boken Radikal säger samma sak och mängder av folk blev sura på det.
Här berättar han om det: