Translate

måndag 3 september 2012

Charles Spurgeons Bibelkommentarer (Matt 23:8-10)

Matt 23 8-10 - Charles Spurgeon

 "Men I skolen icke låta kalla eder rabbi, ty en är eder mästare, men I ären alla bröder. Och I skolen icke kalla någon på jorden eder fader, ty en är eder fader, han som är i himmelen, Och I skolen icke låta kalla eder mästare, ty en är eder mästare, Kristus." - Matt 23:8-10

I Kristi församling förbjudas här alla titlar och hedersbetygelser och upphöja människor och gifva tillfälle till högmod. I det kristna samhället borde vi söka förverkliga ett sannare förhållande af  "frihet, jämlikhet och broderskap" än det världen fåfängt ropar efter. Den som kallas "rabbi" beröfvar Kristus hans ära som sina lärjungars enda mästare eller lärare: "ty en är eder mästare, Kristus". En sådan person tager äfven från sina  medkristna rättigheten att dela lika med honom: "I ären alla bröder". De som använda sådana titlar som "helige fader" och "högvördige fader i Gud" skulle hafva svårt att bortförklara vår frälsares ord "I skolen icke kalla någon på jorden eder fader, han som är i himmelen". I tionde versen kunde vår herres ord återgifvas: "I skolen icke låta kalla eder ledare (vägvisare, undervisare), ty en är eder ledare (vägvisare, undervisare), Kristus."  Om vi följa honom, kunna vi icke gå vilse.