Translate

söndag 2 september 2012

Charles Spurgeons Bibelkommentarer (Matt 5:5)

Matt 5:5 - Charles Spurgeon

"Saliga äro de saktmodiga, ty de skola ärva jorden"
De äro ödmjuka och färdiga att afstå sin del på jorden; därför skall den komma tillbaka till dem. De bröstar sig aldrig (skryter), de tvistar ej, de klifva icke över andra, och dock äro de arfvingar till allt det goda, som Gud har skapat på jordens yta. I sitt saktmod äro de sin konung lika, och de skola med honom regera. Det utlofvade landet är för de saktmodigas stammar, och framför dem skall kananiterna drifvas ut. Den har har det bästa av denna världen, som tänker minst på den och minst på sig själf.