Translate

söndag 30 september 2012

Guds storhet och människans litenhet

När man läser gamla väckelseförkunnarna så slåss man av Guds storhet.
En av mina absoluta favorit sermons som jag har hört är GOD GLORIFIED IN MAN'S DEPENDENCE av Jonathan Edwards.
Varför är den så bra då. Jo för han utgår i från versarna " för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning,  för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren." - 1 kor 1:29-31

Allt vi har kommer i från Gud. Vi kan inget göra utan honom och endast honom har vi att tacka för frälsningen och ens för att vi andas. Ja till och med all godhet kommer i från Gud.
Utan Gud finns det absolut ingen godhet i oss.
Vi är alltså helt beroende av gud i allt vi gör.
Skulle Gud dra sig undan i från oss och ta bort sin hand skulle vi falla in i ett värre miserabelt tillstånd en någonsin.
På många bloggar på internet i dag så klagar man över avfallet inom svenska kristendom.
Ja, så är det nog men tyvärr snackar man inte om Gud och hans storhet utan istället bråkar man med andra och fokuserar på vedermödar och uppryckande och antikrist men än Gud.
Sällan hittar man något som har något uppbyggligt innehåll.
Vi behöver gå tillbaka till vårt gamla väckelsearv och tillbaka till skriften och förkunna Guds storhet och människans litenhet igen.
Vi lever i en tid då man upphöjer människan till skyarna och tar ned Gud i från tronen.
Paulus sade att "varje mun skall tystas" i romarbrevet.
Det kommer alltså en dag då varje mun skall tystas.
Vi har absolut inget utan Gud. Vi kan inte ens klara vårt jobb eller våra studier utan Gud.
Och går det bra i studierna eller på jobbet så kan vi inte ta åt oss äran för drar Gud bort sin godhet
så hade all vår intellegens försvunnit mil bort från oss och vi hade blivit de mest miserabla och usla eleverna eller arbetarna någonsin.

Nej låt oss gå tillbaka till skriften, låt den ödmjuka och krossa oss i tusen bitar.
Låt den visa vårt samma tillstånd. Bort i från teorier om uppryckande och vedermöda och alla möjliga flirterier med katolska kyrkan osv. Låt oss gå tillbaka till Guds storhet.
 Vi har tappat evangelium och vi har tappat Guds storhet i dagens kyrkor.

"It is necessary in order to saving faith, that man should be emptied of himself, be sensible that he is "wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked" Humility is a great ingredient of true faith: he that truely receives redemption, receives it as a little child, (Mark 10:15). "Whosoever shall not receive the kingdom of heaven as a little child, he shall not enter therein" - Jonathan Edwards 


 


lördag 15 september 2012

Blir man frälst genom ritualer och kyrkomedlemskap?

Lyssnade på Daniel Noréns sista predikan som tar upp frågan.

Missa inte denna predikan :


måndag 10 september 2012

Gud älskar och hatar syndaren !

På ett forum citerade någon massor av bibel versar om att Gud hatar syndaren.
Givetvis fick han mängder av folk emot sig på en gång som protesterade.
Men bibeln lär att Gud hatar syndare samtidigt som den lär att han älskar syndare.

Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet,
den som är ond får ej bo hos dig.
De övermodiga består inte inför dina ögon,
du hatar alla ogärningsmän.
Du förgör dem som talar lögn, HERREN avskyr de blodtörstiga och falska.
Ps 5:6-7

HERREN prövar den rättfärdige, men den ogudaktige och den som älskar våld,
dem hatar hans själ.

Han skall låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga,
en glödhet vind är den kalk de får dricka.
Ps 11:5-6

HERREN avskyr de högmodiga, de blir förvisso inte ostraffade
Ords 16:5

Ni skall inte följa sederna hos de folk som jag driver undan för er, ty just därför att de handlat så som de har gjort, avskyr jag dem.
3 Mos 20:23

All deras ondska finns i Gilgal, det var där jag fick hat till dem.
För deras onda gärningars skull skall jag driva ut dem ur mitt hus.
Jag skall inte längre bevisa dem kärlek,
alla deras furstar är upproriska.
Hos 9:15

Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig
5 mos 18:12

För HERREN, din Gud, avskyr alla som gör orätt på detta sätt.
5 mos 25:16

Då upptändes HERRENS vrede mot hans folk,
och han avskydde sin arvedel.
Ps 106:40

Ty HERREN avskyr den som är falsk,
men han är förtrogen med de rättrådiga.
Ords 3:32

Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. - Rom 9:18

Historiska kristnas kommentarer i ämnet:

AUGUSTINE (354-430, Bishop of Hippo): "For it may be that God hates a person to the degree more mildly, as not to destroy him, but whom He destroys He hates the more exceedingly, by how much He punisheth more severely. Now He hateth all who work iniquity: but all who speak lies He also destroys." (Nicene and Post-Nicene Fathers, Vol.3, p.462)

BROADMAN BIBLE COMMENTARY: "Yahweh takes no pleasure in wickedness and does not dwell with evil (or evil men). Insolent, boasting people have no position at all in the presence of Yahweh, who hates all 'doers of sin.' Indeed, Yahweh will annihilate those who speak deception: He detests the man of bloody deeds and deceits."

F. DELITZSCH : "Of such (sinners - the foolish, and more especially the foolish boasters:)... such men Jehovah hates: for if He did not hate evil, His love would not be a holy love," ... "And His soul hates the evildoer and him that delights in the violence of the strong against the weak. And the more intense this hatred, the more fearful will be the judgments in which it bursts forth." (Psalms, Vol.5, pp.122,189)

JONATHAN EDWARDS: "The God that holds you over the pit of hell, much in the same way one holds a spider, or some loathsome insect, over the fire, abhors you, and is dreadfully provoked: His wrath towards you burns like fire: He looks upon you as worthy of nothing else but to be cast into the fire: He is of purer eyes than to bear to have you in His sight: you are ten thousand times more abominable in His sight than the most hateful venomous serpent is in ours." (Sinners In the Hands of an Angry God, July 8, 1741)

CHARLES G. FINNEY: "The very thing that God hates and disapproves is not the mere event - the thing done in distinction from the doer; but it is the doer himself. It grieves and displeases God that a rational moral agent under His government should array himself against his own God and Father, against all that is right and just in the universe. This is the thing that offends God. The sinner himself is the direct and only object of His anger." (The Guilt of Sin, pp.84-85)

THE INTERNATIONAL CRITICAL COMMENTARY: "But the wicked His soul doth hate ... Their treacherous preparations...are all observed by Yahweh, and He hates them from His very soul. The soul is the seat of the passion of anger and hatred, for God as well as for man...therefore, Yahweh is trying the righteous man, and hating His deadly enemies..."

THE INTERPRETER'S BIBLE: "In vs. 5 the verb 'trieth' has its object both the righteous and the wicked, and means nomore that the Lord watchfully observes them both and estimates them for what they are, hating the latter and ultimately pouring His destruction upon them."

LAYMAN'S BIBLE COMMENTARY: "God's Hatred of Evildoers (Psalm 5:4-5)... God is not said to love the sinner and hate his sin; He is said to hate both the sinner and his sin. This sounds harsh to modern Christian ears, but thereis truth here we dare not overlook."

MATTHEW HENRY'S COMMENTARY: "He is a holy God, and therefore hates them (the sinner), and cannot endure to look upon them; the wicked, and him that loveth violence, His soul hateth... Their pros-perity is far from being an evidence of God's love...their abuse of it does certainly make them objects of His hatred. He hates nothing that He has made, yet hates those who have ill-made themselves."

J. VERNON MCGEE: " If you think God is just lovey-dovey, you had better read this (Ps.11:5) and some of the other Psalms again. God hates the wicked who hold onto their wickedness... I do not think God loves the devil, I think He hates him, and He hates those who have no intention of turning to God. Frankly, I do not like this distinction that I hear today, that 'God loves the sinner, but hates the sin.' God has loved you so much that He gave His Son to die for you, but if you persist in your sin, and continue in that sin, you are the enemy of God. And God is your enemy." (Psalms, Vol.1, p.72)

CHARLES H. SPURGEON: "Verse 5 - Note the singular opposition of the two sentences. God hates the wicked, therefore in contrast He loves the righteous..." (The Treasury of David, Vol.2, pp.57-58)

AUGUSTUS HOPKINS STRONG : "There is no abstract sin that can be hated apart from the person in whom that sin is represented and embodies. It is the sinner who is punished, not the sin." (Systematic Theology, p.290f)

JOHN WESLEY (1703-1791, founder of Methodism): "But as for the wicked, God hates them, and will feverishly punish them." (Explanatory Notes Upon the Old Testament, Vol.2, p.1639)
LEONARD RAVENHILL
"Some people say 'God hates your sin but loves you, the sinner', but that's bunkum - God hates you for sinning." (sermon, A Burning Heart)

Versar för studier:
Psalm 5:4-6, 3 Mos 20:23, 3 Mos 26:14-30, 5 Mos  18:12, 5Mos  25:16, 5 Mos 28:62-63, 5 Mos 32:16-20, Psalm 2:4-9, Psalm 7:11-13, Psalm 10:3, Psalm 11:5-7, Psalm 50:22, Psalm 78:57-63
Psalm 106:40, Ords3:32-33, Ords 6:16-19, Ords 16:5, Ords 17:5, Ords 22:14, Jes 63:10
Jer 17:5, Hosea 9:15, Sef 3:15, Malaki 1:3-4

Detta är Gamla testamentet skriker en del. Men bibeln lär att Gud aldrig ändrar sig utan han är densamme i går idag och i evighet. (Mal 3:6; Hebr 13:8)

Studera följande versar:

Rom 9:13, 1 Kor 6:9-10, Gal 5:19-21, Ef 5:3-6, 2 Thess 1:6-9, Heb 10:30-31, Jak 2:13, Jak 4:4
2 Pet 2:4-22, Judus 1:6-7

David Platt som har skrivit boken Radikal säger samma sak och mängder av folk blev sura på det.
Här berättar han om det:

söndag 9 september 2012

Guds helighet - R.C Sproul

Ligger  hemma i soffan sjuk idag.
Kom in på en undervisningsserie om Guds helighet med R.C Sproul.
Sådant här behövs mer av i Sverige där vi har glömt bort att Gud är helig.
Läran om Guds helighet är hela grunden för att ens kunna fatta evangelium.

http://www.ligonier.org/learn/series/holiness_of_god/the-importance-of-holiness/


lördag 8 september 2012

Bibelkommentarer av Charles Spurgeon Matt 5:21-22 (Mord)

Matt 5:21-22 - Charles Spurgeon - Mord

Vers 21 "I hafven hört, att det är sagdt till de gamle: "Du skall icke dräpe; men vilken som dräper, han skall vara skyldig under domen."

Ålder åberopas ofta som ett bevisningsmedel, men vår konung frågar icke det ringaste efter "de gamle". Han börjar med en af deras förändringar af hans faders lag. De gjorde tillägg till de heliga orden. Den första delen af det språk vår herre anförde var gudomlig; men den var neddragen till en lägre nivå genom tillägget om den mänskliga domstolen och mördarens förpliktelse att inställa sig inför den. Det blef sålunda snarare ett ordspråk bland människor än ett inspireradt uttalande ur guds mun. Dess mening, såsom Gud uttalade det hade en långt vidare omfattning, än sedan förbrytelsen blifvit inskränkt till ett yttre dödande, till något som kunde dragas inför mänsklig domstol. Att begränsa ett bud är att i samma mån upphäfva det. Vi kunna icke göra detta ens med åldern såsom argument. Bättre är hela sanningen uttalad in ny form än en gammal förfalskning på fornåldrigt språk.

Vers 22 "Men jag säger eder: Hvar och en som förtörnas (blir arg) på sin broder utan orsak, han skall vara skyldig under stora rådet, och hvilken som säger: "raka" till sin broder, han skall vara skyldig under stora rådet, och hvilken som säger: "dåre", han skall vara skyldig under eldens helfvete."

Mord ligger i förtörnelse; ty vi önska skada föremålet för vår vrede eller önska till och med att han inte funnits till, och detta är att döda honom i vår önskan. Att vara förtörnad "utan orsak" förbjudes av det bud som säger : "Du skall icke dräpa", ty orättvis förtörnelse är att döda i avfsikten. Sådan förtörnelse utan avsikt för oss under en högre dom än judiska polisdomstolars. Gud rannsaker de känslor, från hvilka hatets gärningar kunna leda sitt ursprung, och kallar oss till räkenskap lika mycket lika mycket för vredeskänslan som för mordgärningen. Ord kan komma under samma fördömelse. En människa skall dömas efter hvad hon "säger till sin broder". Att kalla någon "raka" eller en värdelös usling är att döda honom i hans rykte, och att kalla honom dåre är att döda honom i människans ädlaste kännetecken. Därföre faller detta under sådan dom, som människor skipa i sina dömande rådsförsamlingar., ja under hvad som är långt värre, under det straff, som pålägges af den högsta domstol i universum, som dömer människorna till den eviga "eldens helfvete." Sålunda återställer vår herre och konung Guds lag i sin sanna kraft och påvisar för oss, att den anklagar icke blott den uppenbara mordgärningen, utan varje tanke, känsla och ord, som går ut på att förfördela en broder eller att förinta honom genom förakt.
Huru svårt är det icke att i allo rätt hålla denna lag! Mitt samvete kunde varit lungt inför budet: "Du skall icke dräpa;" men om vrede utan rättvis orsak är mord, hur skall jag då stå till svars? "Befria mig från blodsskuld, o Gud, du min frälsnings Gud!"     



måndag 3 september 2012

Charles Spurgeons Bibelkommentarer (Matt 23:8-10)

Matt 23 8-10 - Charles Spurgeon

 "Men I skolen icke låta kalla eder rabbi, ty en är eder mästare, men I ären alla bröder. Och I skolen icke kalla någon på jorden eder fader, ty en är eder fader, han som är i himmelen, Och I skolen icke låta kalla eder mästare, ty en är eder mästare, Kristus." - Matt 23:8-10

I Kristi församling förbjudas här alla titlar och hedersbetygelser och upphöja människor och gifva tillfälle till högmod. I det kristna samhället borde vi söka förverkliga ett sannare förhållande af  "frihet, jämlikhet och broderskap" än det världen fåfängt ropar efter. Den som kallas "rabbi" beröfvar Kristus hans ära som sina lärjungars enda mästare eller lärare: "ty en är eder mästare, Kristus". En sådan person tager äfven från sina  medkristna rättigheten att dela lika med honom: "I ären alla bröder". De som använda sådana titlar som "helige fader" och "högvördige fader i Gud" skulle hafva svårt att bortförklara vår frälsares ord "I skolen icke kalla någon på jorden eder fader, han som är i himmelen". I tionde versen kunde vår herres ord återgifvas: "I skolen icke låta kalla eder ledare (vägvisare, undervisare), ty en är eder ledare (vägvisare, undervisare), Kristus."  Om vi följa honom, kunna vi icke gå vilse.



söndag 2 september 2012

Biltaksevangelisten

I dag när vi kom till kyrkan stod där ett militär fordon och jag trodde inte mina ögon.
Det var pepprat med plakat med kristna bibelversar. Då jag aldrig någonsin i Sverige sett något liknande tog jag upp kameran och tog lite kort på bilen.




Sedan såg jag mannen som ägde bilen och det visade sig att han skulle till våran kyrka.Mitt hjärta spruddlade av glädje över denna mannen och det visade sig att han kommer i från Wales. Jag frågade honom vad han gjorde här i Sverige och han berättade att han varit här i två månader. Han kunde svenska. Hur han lärt sig det vet jag inte?
Men han hade åkt från södra Sverige till norra och tillbaka sade han.
Han berättade att hans skyltar har magneter så man kan byta dem när man vill men han låter dem sitta uppe för då kan han predika evangelium 24 timmar om dygnet.
Vi gick in på mötet och jag pratade inte mer med honom förens efter mötet.
Efter mötet ville jag förstås veta mera om denna "märkliga man" som heter Morgan.
Det visade sig att han bor i Wales och är bara här tillfälligt för att predika evangeliet i Sverige.
Han berättade att han har en scen på taket av bilen där han även har högtalare och en mikrofon. (Lite mörk bild för jag tog den på hemvägen)
Karln hade alltså en egen specialdesignad bil för att kunna resa och predika evangelium från hans tak.
Han berättade vidare att han är här i Sverige för folk är på väg till helvetet och måste höra evangelium.
Jag pratade vidare med honom och frågade vilken kyrka han kommer och frågade om han kände till Evan Roberts och Martyn Lloyd-Jones. Han berättade att Lloyd Jones har förkunnat i hans kyrka en gång och att Wales har haft många väckelser genom historien.
Han har helt rätt. George Whitefield var där och förkunnade och Evan Roberts var där och man har upplevt många väckelser i det landet.
Han berättade att han kom i från den statliga kyrkan i Wales och doktrinärt var han "CalviMetodist" sade han. Han menar att han kommer ur den kalvinska delen av metodismen. Han berättade vidare att nästan alla kyrkor i Wales är kalvinska i teologi då både George Whitefield, Evan Roberts och Martyn Lloyd Jones har haft stora inflytanden i Wales samt att de har haft många mindre väckelser på 1900-talet..

Jag glömde fråga om han hade sovit i bilen. Men jag antar att han bodde i bilen eftersom hans hår var fett och det luktade lite om honom.
En kille i vår kyrka utbrast "Sånt liv vill jag också leva".
Man kan inte annat än att fröjdas när man stöter på sådant folk som lever ett sådant liv. Jag tror aldrig jag har stöt på någon sådan i Sverige och det är därför jag ville skriva om honom.


Slutligen ser vi framsidan i från hans bil. Det är lite mörkt så man kan inte se den men det är en militär bil i allafall.

I I

Charles Spurgeons Bibelkommentarer (Matt 5:5)

Matt 5:5 - Charles Spurgeon

"Saliga äro de saktmodiga, ty de skola ärva jorden"
De äro ödmjuka och färdiga att afstå sin del på jorden; därför skall den komma tillbaka till dem. De bröstar sig aldrig (skryter), de tvistar ej, de klifva icke över andra, och dock äro de arfvingar till allt det goda, som Gud har skapat på jordens yta. I sitt saktmod äro de sin konung lika, och de skola med honom regera. Det utlofvade landet är för de saktmodigas stammar, och framför dem skall kananiterna drifvas ut. Den har har det bästa av denna världen, som tänker minst på den och minst på sig själf.
 

lördag 1 september 2012

Charles Spurgeons Bibelkommentarer på svenska (Matt 5:4)

Matt 5:4 - Charles Spurgeon

"Saliga äro de bedröfvade, ty de skola blivfa hugsvalade (tröstade)" 

Dessa synes sämre lottade än de blott fattiga i anden, ty de äro "bedröfvade". De äro ett trappsteg högre, ehuru de synas vara ett trappsteg lägre. Sättet att stiga i Guds rike är att sjunka i våra egna sinnen. Dessa människor äro plågade av synd och pröfvade af timligt ondt, men för dem är en framtid af vederkvickelse och sällhet beredd. De, som skratta skola klaga, men de som sörja, skola sjunga. Hvilken stor välsignelse är icke sorgen. då den gifver herren tillfälle att skänka hugsvalelse! (tröst) Våra bedröfvelser äro välsignade, ty de äro beröringspunkter mellan oss och den gudomlige hugsvalaren (tröstaren). Att tala om bedröfvelser salighet förefaller som motsägelse, men den är dock en sanning, såsom många af oss fullt väl veta. Sorgens timmar hafva bragt oss mera hugsvalelse än glädjens dagar.