Translate

fredag 17 augusti 2012

Talar bibeln om falska omvändelser?

En del brukar citera "Därför skall ni också veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: "Förbannad är Jesus", och att ingen kan säga "Jesus är Herren" annat än i kraft av den helige Ande." - 1 Kor 12:3
Som argument för att alla som säger Jesus är Herren är kristna.
Problemet är att det finns en vers som motsäger detta och det är Matt 7:22 " Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn*och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar"
När man säger Herre två gånger betyder det att man betonar något stark. Dessa var alltså människor som starkt betonade och bekände Jesus som Herre men ändå blev dömda till helvetet.
Det handlar om att göra Guds vilja. Vad är då Guds vilja?. Det finns flera ställen i skriften som säger vad Guds vilja är men den mest grundläggande är Joh 3:36 "Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom."
Här kopplas alltså tron och lydnad ihop. Lydnad är alltså en sann tro.

Rom 6:17 säger "Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt."
Vi har alltså genom att ha Kristi lära så har vi blivit lydiga genom tron och befriad i från syndens slaveri.
Apg 6:7 "Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron"
Blev lydiga mot tron... Vi ser alltså hur tron och lydnad hör ihop.

Bibeln ger exempel på falsk tro och att det faktiskt finns folk som kan tro på Jesus utan att vara frälsta. Det finns alltså något som vi kan kalla för falsk omvändelse.
Det första exemplet...
Joh 2:23-25
" Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden, kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. 24 Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla. 25 Han behövde inte höra någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan." 
Här ser vi folk som kommer till tro på Jesus i vers 23 genom under och tecken. De såg alltså mirakler och kom till tro. Men i vers 24 ser vi att Jesus inte anförtrodde sig åt dem.
Vad betyder det?
i grekiskan är det precis samma verb som i vers 23 "ἐπίστευσαν".
Så egentligen säger det att "Jesus inte trodde på dem".
Varför gjorde han inte det då?
Jo i vers 25 ser vi att Jesus såg vad som fanns i deras hjärtan.
Han såg ingen sann tro och därför trodde han inte på dem.
Det var alltså ingen sann tro som dessa i Jerusalem jade fått. De trodde på namnet Jesus, De såg hans Mirakler men det var ingen sann frälsande tro som tog någon till himlen. Utan de var fortfarande under Guds vrede och under hans dom.

Vi ser detta ännu tydligare i Joh Kapitel 8 och vers 30
" När han sade detta, kom många till tro på honom." Denna gången kom många till tro på honom genom hans tal om att han är världens ljus.
Men Jesus såg igenom deras falska tro och i nästa vers .31 börjar han tala till dem
"Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom"
Jesus ger nu kriterier på en sann tro. Och de börjar tjaffsa med Jesus.
Och i Vers 44 ser vi att dessa han talar till inte hade en sann tro utan hade djävulen till dess fader.
"Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra."
 Vi ser alltså återigen folk som inte hade en sann tro på Jesus. De bekände sig till honom. De bekände sig till Gud. Men Jesus såg igenom detta och kallade dem "djävulens barn".

Vi ser även i Apg 8:9-13
"Men i staden fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sade sig vara något stort. 10 Alla, både små och stora, höll sig till honom och sade: "Han är den Guds kraft som man kallar Den stora kraften." 11 De hade hållit sig till honom, därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. 12 Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor. 13 Också Simon kom till tro, och sedan han blivit döpt höll han sig till Filippus. Han blev mycket häpen, när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes."

Här ser vi en man vid namn Simon som var trollkarl. Stora under och tecken skedde och i vers 13 läser vi att Simon kom till tro och han döptes. Men i vers 18-24 läser vi
"När Simon såg att Anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till dem med pengar 19 och sade: "Ge också mig denna kraft, så att den jag lägger händerna på får den helige Ande." 20 Petrus sade till honom: "Till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. 21 Du har inte någon del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. 22 Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske skall han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta. 23 Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band." 24 Simon svarade: "Be ni för mig till Herren, så att inget av det ni har sagt kommer över mig.""
Simon ville alltså köpa Guds gåva med Pengar och Petrus såg igenom och sade att han måste omvända sig och att han KANSKE skall få förlåtelse. Hans hjärta var alltså fortfarande korrupt (vers.21) Han hade alltså inte blivit pånyttfödd och fått ett nytt hjärta.

Frågan vänds nu till dig. Är Kristus i dig?
Har du erfarit hans frälsande verk? Har du din förtröstan på han och endast hans verk till frälsning?
Har du blivit en sant omvänd eller tillhör du dem som på den dagen säger Herre,Herre har vi inte i ditt namn kastat ut onda andar och profeterat?. Bär du bibliskt frukt?
Är du frälst?

Läs mer här : fyra typer av kyrkobesökare