Translate

fredag 31 augusti 2012

Spådomens synd i dagens kyrkor

" Ni skall inte befatta er med spådom eller trolldom" - 3 Mos 19:26

I dag när jag satt och käkade pannkakor så slog det mig helt plötsligt att det var på grund av spådom som Gud fördömde de falska profeterna. Jag har aldrig tänkt det så tidigare.

"Var det inte falska syner ni skådade och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade: "Så säger HERREN", fastän jag inte hade talat något sådant?" - Hes 13:7

I Hesekiel 13 så dömer Gud ut de falska profeterna. Och han säger i Hes 13:14-15 att alla de falska profeterna skall dö.
Varför? Jo, för att Gud lag krävde ett straff mot alla som bedrev spådom .

"När någon, man eller kvinna, befattar sig med andebesvärjelse eller spådom, skall den personen straffas med döden. Han bär på blodskuld och skall stenas." - 3 Mos 20:27

Man kan ju undra på vilket sätt bedrev de spådom?
Jo de det var falska syner de såg Hes 13:3,7. De profeterade från sina hjärtan syner och visioner och välgång, allt sade de kom i från Gud. Allt detta kallade Gud för spådom i Hes 13:7.
Men Gud fördömer dem och sade att han skulle döda dem för deras falska syner.
De hade säkert sanna syner och visioner och drömmar i sina hjärtan men de var inte från Gud.
Detta visar hur otroligt helig Gud är och hur vi bör frukta honom.
I GT dödade Gud "profeter" som profeterade saker som aldrig gick i uppfyllelse men i dagens Sverige sväljer vi alla som profeterar fel och kallar dem "Gudsmänn med brister".
Vi kanske associerar spådom som något ockult som icke Kristna sysslar med. Men om vi läser Hesekiel kapitel 13 så ser vi att spådom förknippas med något som de falska profeterna sysslade med. Det förknippas med syner och visioner och profetior som aldrig gick i uppfyllelse och allt under orden "Så säger HERREN" .
Men bara för att de kommer i Guds namn och gör lite mirakler så sväljer vi det och har missat vad GT faktiskt lärde om detta.
Betyder detta att man skall stena folk som har syner och visioner som inte gick i uppfyllelse?
Nej, absolut inte vi lever efter Jesus och inte före. "Lämna rum åt Guds dom" säger Pulus och "Hämnden är Herrens". Men bibeln säger att vi skall akta oss för de falska profeterna Matt 7:15.
Om det är något vi skall akta oss för måste det vara något vanligt förekommande.
Det är alltid en sund inställning att vara lite allmänt försiktig med syner och visioner och drömmer som folk har och speciellt när de säger "Så säger Herren".
 Detta är mycket allvarligt och en synd när man säger saker i Guds namn som inte sker.
Gud kallar det för spådom och i GTs lagar dog man på grund av detta!
Det visar vilken brist på Gudsfruktan som råder i detta land när man fritt härjar och profeterar och har syner och visioner i från sitt egna hjärta så som om Gud inte skulle ta allvarligt på detta.
Spådomens synd är mycket stor i detta landet och många predikanter som sysslar med spådom blir upphöjda till skyarna och kallas "Gudsmänn". Alla som lever i spådomens synd behöver omvända sig till Gud och få rening från sina synder.

"Men HERREN sade till mig: Profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller givit dem någon befallning eller talat till dem. Falska syner, tomma spådomar, löst prat och sina egna hjärtans svek är vad de profeterar för er." - Jer 14:14
 Läs Hesekiel kapitel 13 och se om du kommer till samma slutsats som jag gjorde.


Todd Bentley