Translate

fredag 31 augusti 2012

Charles Spurgeon Bibelkommentarer på svenska (Matt 5:3)

Jag fick tag på en gammal bok tryckt år 1895. Den innehåller Charles Spurgeons bibelkommentarer av Matteusevangeliet på svenska.
Eftersom många gillar Spurgeon och det är på svenska och det går knappt att få tag på den boken i dag så tänker jag ibland dela med mig av hans kommentarer på denna bloggen.
Vi kan ju börja med bergspredikan.

Matteus 5:3 - Charles Spurgeon

"Saliga äro de i anden fattiga, ty dem hörer himmelriket till."
Konungens första påbud är välsignelser. Han börjar sin undervisning med en rikedom af välsignelser. Gamla testamentet slutade med "en förbannelse", det nya börjar med "salig", det är af Gud välsignade. Huru ljuft och rikt klingar icke detta ord ur frälsarens mun! Vår Herre bjuder människorna verkliga saligheter i sin undervisning och sitt rike.
Andlig fattigdom både befalles och anbefalles. Den är grundvalen för all kristlig erfarenhet.
Ingen börjar rätt, som icke pröfvat andlig fattigdom. Men redan vid detta första nådestecken gifves riket till full och omedelbar besittning: "dem hörer himmelriket till". I Himmelriket frågas icke; "Är du af de store i landen", utan "Är du af de fattige i anden?" De, som icke äro af någon betydelse i sina egna ögon, äro af himmelrikets kungliga blod, och endast de hafva det rätta sinnet och de rätta förutsättningarna för ett himmelrike. Måtte jag vara sådan!

I