Translate

torsdag 16 augusti 2012

Björkbloggens absurda artiklar om kalvinismen (reformert teologi och Luther)

Har du lagt märke till björkbloggen?
Det har jag och det är en blogg som verkar väldigt "hatisk" mot reformert teologi och inte bara mot reformert teologi utan även mot Luther.

Det lustiga är att mycket av det hon skriver har inte mycket med reformert teologi att göra.
Jag skall länka till en artikel:
http://bjorkbloggen.wordpress.com/2012/08/10/vad-ar-tulip-och-varfor-sprids-kalvinism-och-gnosticism/

Hon öppnar artikeln med att säga så här "Man skulle kortfattat kunna förklara kalvinism med läran att människan inte har någon fri vilja"

 Bara här har hon fått en del om bakfoten. Visst finns det grupper inom Kalvinismen som förnekar detta men det är knappast något Calvin själv stod för.
Vad Calvin stod för (Har själv läst igenom hela hans Institutes) var att människan skapades med en fri vilja.
Människan kunde välja mellan gott och ont. Men vid syndafallet valde man att synda och efter det blev man en slav under satan och gör hans vilja. Det är inte att den fria viljan inte finns utan bara att den är förslavad.
Vad säger bibeln "Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra". (Sade han till de som hade kommit till tro på Jesus v.31, alltså sådana som inte hade en sann frälsande tro)
Alltså en icke pånyttfödd människan vill alltså göra det djävulen gör, man vill synda och man hatar det goda ljuset i Joh 3:20 läser vi "Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas".
Varför kommer han inte till ljuset jo, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Han vill alltså inte.
Detta är vad man menar när man säger att människan inte har en fri vilja. För antingen är man slav under satan eller under Gud.

Hon säger vidare "3) De flesta kalvinister menar att de är missförstådda och att andra inte förstått deras läror. I stället är det de som inte förstått vad Guds suveränitet och människans fria vilja egentligen innebär. De får för sig att Gud inte kan vara suverän (ett ord som inte finns med i Bibeln) såvida han inte förutbestämt ALLT. De har fått för sig att en suverän Gud inte kan eller vill skapa människan med fri vilja och utesluter det alternativet som ens möjligt."

Öh,,"De har fått för sig att en suverän Gud inte kan eller vill skapa människan med fri vilja och utesluter det alternativet som ens möjligt"
Calvin och reformerta tror absolut att Gud skapade människan med en fri vilja. Vad vi tror är precis vad jag skrev ovan.   

Hon säger vidare "4) Kalvinister är experter på att anamma paradoxer, hitta på nya fina telogiska termer, förvränga ord och att ta verser ur sitt sammanhang."

Ok, de flesta reformerta har så kallad Expository Preaching där man är väldigt nogranna med sammanhangen. Ganska löjligt att beskylla oss för något sådant.

Hon fortsätter "Många kalvinister är HELT ointresserade av att läsa artiklar och böcker från icke-reformerta, utan i stället söker de bara mer och mer lektyr från kalvinister. De matar sig därmed regelbundet med kalvinism och lär sig detta “tänk”, och blir till slut inte ens medvetna att de använder obibliska termer som de ger kalvinistiska tolkningar. Det finns många bra siter som enkelt löser de problem som kalvinisterna trasslat in sig i, men de är sällan intresserade av att se en lösning på sina bibelmotsägelser och föredrar att tro på sina favoritverser (tagna ur sitt sammanhang) och sina paradoxer."

"Många kalvinister är HELT ointresserade av att läsa artiklar och böcker från icke-reformerta"
Vad vet hon om vilka böcker vi har i våra bokhyllor?
Själv har jag både Finney, Wesley, Tozer och Ravenhill, David Wilkersson. Har jag läst dem. Inte alla men de flesta. Sanningen är även att jag ofta läser andra sidans argument och besöker deras bloggar.
Jag brukar läsa John Wesleys bibelkommentarer och även http://evangelicalarminians.org/ och andra bloggar.
Jag försöker förstå mig på deras förklaringar av reformerta versar men har inte lyckats övertyga mig.
Jag citerade två versar för björkbloggen den ena var Jos 11:20 som hon aldrig svarade på och sedan 5 mos 2:30 svarade hon med att markera i tjocktext ordet "villig".

"Men Sichon, kungen i Hesbon, var inte villig att låta oss gå igenom sitt land, ty HERREN, din Gud, hade förhärdat hans ande och gjort hans hjärta hårt för att ge honom i din hand, så som det är i dag."

Hon markerade ordet villig. Ja visst var han inte villig men varför var han inte det?
Läs resten av versen. Eftersom Gud hade förhärdat honom.
Varför kan Gud förhärda folk? Jo eftersom de redan är syndare så har Gud rätten att göra det.
Gud skickar inga oskyldiga till helvetet och han förhärdar inte oskyldiga heller.
 Frågan är vem som är intresserad av vad?
 Man kan ju inte skylla på att vi inte är intresserade eller att vi inte läser icke reformerta böcker :-)
Förövrigt vet jag reformerta som läser Norman Geislers systematiska teologi och han är inte reformert.

Vidare säger hon "Total depravity (eller Total Inability) innebär att alla är födda i synd"
Nej, vissa tror så bland annat Voddie Baucham visst jag förnekar inte det. Men vad de flesta tror är att vi föds med en syndig natur vilket innebär att vi väljer att synda senare i livet. Man behöver inte lära barnen att ljuga och vara upproriska det lär de sig ändå.
Sedan har hon fräckheten att säga att vi tror att Gud har tvingat på oss denna natur.
Vet inte vilken bok hon har läst eller vilken teolog som tror så?.
Vad vi tror åter igen är att människan frivilligt föll in i synden och därmed blev slav under synden och djävulen.

"Kalvinister anser att människan i sin grund är “död” och med detta menar de att vi är helt oförmögna att utföra goda moraliska handlingar såvida inte Gud utvalt oss och uppväckt oss"

Ja, så tror vi. vi tror att ingen människa vill ha med Bibelns Gud att göra.
Men det största problemet är inte hur Gud kunde utvälja vissa och inte andra.
Det största problemet är hur gud ens kunde utvälja någon.
Enligt Ords 17:15 kan Gud inte frikänna en brottsling.
Ändå gör han det gång på gång i skriften och går emot sig själv.
Sedan tror jag knappast folk som inte är utvalda går och är ledsna över det. Bibeln lär ju att de inte vill komma till honom ändå. (Joh 3:20)
Om man bara fattar detta att människan i sin onda natur inte vill komma till Gud så är kalvinismen inget märkligt utan Limited atonement och Irresistible grace faller naturligt på plats.

Hon skriver om Perseverance
"Man kan alltså aldrig veta eller känna sig säker på sin frälsning eftersom man kan leva ett långt liv till synes som en sann kristen, men ändå förlora sin tro i slutet av sina dagar – vilket skulle bevisa att man egentligen aldrig varit utvald och frälst en enda gång."

Jo, man kan veta att man är frälst. Det finns frälsnings visshet och jag har funnit den Pris ske Gud.
Även om jag skulle ha fel angående min reformerta hållning så har jag funnit vissheten att jag tillhör Kristus.

Hon avslutar:

"Vanliga kristna icke-kalvinister tror att människor hamnar i helvetet helt rättfärdigt eftersom de är syndare, vägrar att söka Gud vägrar att komma när han kallar, inte ger honom den respekt och tacksamhet han förtjänar, och för att de inte accepterat Jesus offer på korset som kan få deras synder förlåtna. Det är också det som Bibeln lär ut."

Ja, så tror även vi. Jag håller med 100%

Men nu går hon vidare " Kalvinister däremot kan inte stämma in i detta eftersom de ju tvingas tro att människor INTE hamnar i helvetet pga någon synd".

Detta är fullständigt absurt och ett helt felaktigt påstående. Människan hamnar i helvetet enbart på grund av sin synd!.

Hon forsätter med sina absurdheter

"Kalvinister däremot kan inte stämma in i detta eftersom de ju tvingas tro att människor INTE hamnar i helvetet pga någon synd (eftersom de är utvalda till helvetet innan de ens föds) och eftersom de ej uvalda INTE var ämnade att bli frälsta från första början. Men de ej uvalda har ingen som helst anledning att visa respekt och tacksamhet för Gud eftersom han ju skapade dem för att bli framtida invånare i helvetet, och han tvingade på dem en syndfull natur som de inte hade något annat val än att följa. Om de själva hade fått välja så hade de förstås inte valt att få en sådan natur som leder till ett evigt liv i helvetet."

Mitt svar är om människan själv får välja så väljer man synden och dess begär och man väljer inte Gud.
Är det inte det som psalm 14 lär? Samt romarbrevet kapitel 1-3 och Joh 3:20?