Translate

fredag 31 augusti 2012

Charles Spurgeon Bibelkommentarer på svenska (Matt 5:3)

Jag fick tag på en gammal bok tryckt år 1895. Den innehåller Charles Spurgeons bibelkommentarer av Matteusevangeliet på svenska.
Eftersom många gillar Spurgeon och det är på svenska och det går knappt att få tag på den boken i dag så tänker jag ibland dela med mig av hans kommentarer på denna bloggen.
Vi kan ju börja med bergspredikan.

Matteus 5:3 - Charles Spurgeon

"Saliga äro de i anden fattiga, ty dem hörer himmelriket till."
Konungens första påbud är välsignelser. Han börjar sin undervisning med en rikedom af välsignelser. Gamla testamentet slutade med "en förbannelse", det nya börjar med "salig", det är af Gud välsignade. Huru ljuft och rikt klingar icke detta ord ur frälsarens mun! Vår Herre bjuder människorna verkliga saligheter i sin undervisning och sitt rike.
Andlig fattigdom både befalles och anbefalles. Den är grundvalen för all kristlig erfarenhet.
Ingen börjar rätt, som icke pröfvat andlig fattigdom. Men redan vid detta första nådestecken gifves riket till full och omedelbar besittning: "dem hörer himmelriket till". I Himmelriket frågas icke; "Är du af de store i landen", utan "Är du af de fattige i anden?" De, som icke äro af någon betydelse i sina egna ögon, äro af himmelrikets kungliga blod, och endast de hafva det rätta sinnet och de rätta förutsättningarna för ett himmelrike. Måtte jag vara sådan!

I

Spådomens synd i dagens kyrkor

" Ni skall inte befatta er med spådom eller trolldom" - 3 Mos 19:26

I dag när jag satt och käkade pannkakor så slog det mig helt plötsligt att det var på grund av spådom som Gud fördömde de falska profeterna. Jag har aldrig tänkt det så tidigare.

"Var det inte falska syner ni skådade och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade: "Så säger HERREN", fastän jag inte hade talat något sådant?" - Hes 13:7

I Hesekiel 13 så dömer Gud ut de falska profeterna. Och han säger i Hes 13:14-15 att alla de falska profeterna skall dö.
Varför? Jo, för att Gud lag krävde ett straff mot alla som bedrev spådom .

"När någon, man eller kvinna, befattar sig med andebesvärjelse eller spådom, skall den personen straffas med döden. Han bär på blodskuld och skall stenas." - 3 Mos 20:27

Man kan ju undra på vilket sätt bedrev de spådom?
Jo de det var falska syner de såg Hes 13:3,7. De profeterade från sina hjärtan syner och visioner och välgång, allt sade de kom i från Gud. Allt detta kallade Gud för spådom i Hes 13:7.
Men Gud fördömer dem och sade att han skulle döda dem för deras falska syner.
De hade säkert sanna syner och visioner och drömmar i sina hjärtan men de var inte från Gud.
Detta visar hur otroligt helig Gud är och hur vi bör frukta honom.
I GT dödade Gud "profeter" som profeterade saker som aldrig gick i uppfyllelse men i dagens Sverige sväljer vi alla som profeterar fel och kallar dem "Gudsmänn med brister".
Vi kanske associerar spådom som något ockult som icke Kristna sysslar med. Men om vi läser Hesekiel kapitel 13 så ser vi att spådom förknippas med något som de falska profeterna sysslade med. Det förknippas med syner och visioner och profetior som aldrig gick i uppfyllelse och allt under orden "Så säger HERREN" .
Men bara för att de kommer i Guds namn och gör lite mirakler så sväljer vi det och har missat vad GT faktiskt lärde om detta.
Betyder detta att man skall stena folk som har syner och visioner som inte gick i uppfyllelse?
Nej, absolut inte vi lever efter Jesus och inte före. "Lämna rum åt Guds dom" säger Pulus och "Hämnden är Herrens". Men bibeln säger att vi skall akta oss för de falska profeterna Matt 7:15.
Om det är något vi skall akta oss för måste det vara något vanligt förekommande.
Det är alltid en sund inställning att vara lite allmänt försiktig med syner och visioner och drömmer som folk har och speciellt när de säger "Så säger Herren".
 Detta är mycket allvarligt och en synd när man säger saker i Guds namn som inte sker.
Gud kallar det för spådom och i GTs lagar dog man på grund av detta!
Det visar vilken brist på Gudsfruktan som råder i detta land när man fritt härjar och profeterar och har syner och visioner i från sitt egna hjärta så som om Gud inte skulle ta allvarligt på detta.
Spådomens synd är mycket stor i detta landet och många predikanter som sysslar med spådom blir upphöjda till skyarna och kallas "Gudsmänn". Alla som lever i spådomens synd behöver omvända sig till Gud och få rening från sina synder.

"Men HERREN sade till mig: Profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller givit dem någon befallning eller talat till dem. Falska syner, tomma spådomar, löst prat och sina egna hjärtans svek är vad de profeterar för er." - Jer 14:14
 Läs Hesekiel kapitel 13 och se om du kommer till samma slutsats som jag gjorde.


Todd Bentley

onsdag 29 augusti 2012

Guds dom över de självrättfärdiga







 


Missa inte Pastor Daniels senaste predikan om Guds dom över de självrättfärdiga.
Inom alla andra religioner går det bara ut på att göra så gott som möjligt för att förtjäna sig själv en plats i himlen. Problemet är att om man lyder Guds lag 99% av sin tid men bryter mot en enda lag så är det redan kört. Och bibeln säger att om man bryter mot en lag så bryter man mot alla.
Gud kommer alla att döma var och en som ser sig själv som rättfärdig och ser ner på andra på grund av det.


I I I I I


måndag 27 augusti 2012

Mark Driscoll kontroversen

 Mark Driscoll är ett känt namn som blir mer och mer populär i Sverige.
Han kallar sig reformert. Men ändå tar de allra flesta reformerta avstånd i från denna killen.
När man ser videos och läser bloggar om honom förstår man varför.
Visst han kan säga många sanningar och ha bra förkunnelse.
Men bibeln talar inte bara om att ha dem rätta orden utan bibeln talar om att ha den rätta karaktären.
Bibeln ger krav på kvalifikationer för en äldste i 1 Tim 3:2.
"En församlingsledare skall vara oklanderlig"
Detta stämmer inte in på Driscoll som ständigt varit i blåsväder i USA.
Jag kanske inte håller med om all kritik som ges om honom men läser man www.driscollcontroversy.com/
Så är det inte bara en grej som förs fram emot honom utan det är många grejer som man har reagerat mot.
Han har även fått mottaga personliga brev i från äldre kända predikanter (John F MacArthur) som har uppmanat honom att lägga av vissa saker i livet. Vilket han tydligen inte har lyssnat till.
Enligt matt 15:15-18 så skall man inte kalla sådana som inte vänder om i från synder bröder i Herren.
Sedan spelar det ingen roll hur bra de förkunnar eller hur mycket sanningar man levereras.
Sedan vet inte jag om han har vänt om eller inte. Men det verkar inte vara så vad jag har förstått efter att ha läst:
http://www.driscollcontroversy.com/?page_id=18
Det finns två grenar av reformerta och det finns även här i Sverige. De två grenar har absolut inget med varandra att göra. De ena är mera old school medans de andra tillhör en gren som vi kallar "new calvinism". New calvinism är att man håller reformert teologi men försöker vara relevant för denna generation genom att ha tatueringar, röka och spela rockmusik på Gudstjänsten osv..
Så i teologi är man reformert men i praktiken är man det inte.
Sedan finns det old school reformerta som betonar helgelsen och inte ta in världen i kyrkan utan i stället ha ordet i fokus.
Man kan tycka vad man vill om Driscoll men personligen har jag inget förtroende för honom och anser att han bör avgå som församlingsledare.

I denna video Driscoll konfronterar eller "skäller ut folk" som syndar och använder en svordom. Helt tvärt emot vad bibeln säger "Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad." - Gal 6:1
Man skall alltså i mildhet konfrontera synden inte skälla ut.




Personligen kan jag inte förstå hur folk kan försvara honom när så mycket han gör går rakt emot bibeln.
visst ingen är perfekt men det verkar inte som han är öppen för när andliga ledare har sagt ifrån och uppmanat honom privat att vända om.

Läs även relaterade inlägg från en som delar min åsikt : http://job25-masken.blogspot.se/2011/09/john-macarthur-mark-driscoll-urk.html 





söndag 26 augusti 2012

Hur falsk religion berättar om Gud






Ett bra exempel på hur dagens så kallade "Evangelister" förkunnar "evangelium"
Inget om Guds vrede, inget om lagen, inget om deras synder och inget om att Gud är arg på dem.
I stället säger man "Gud har en plan för ditt liv och älskar dig".
Det hjälper ingen människa. Vi måste visa människor i vilket läge de befinner sig i. Det är inget trevligt läge och det är förstås svårt för människan att ta vad de hör och de flesta kommer inte att lyssna på oss.
Men Gud har utvalt folk till frälsning där ute som kommer att lyssna så ge inte upp kampen och sluta inte att förkunna evangelium.

lördag 25 augusti 2012

Att skaffa ett bra hembibliotek

Man kan ju undra vad som är bra med att ha massor av böcker ståendes i bokhyllan.
Jesus uppmanade ju att inte samla skatter på den här jorden utan sätta in sina pengar på himlens bank i stället genom att ge bort mycket.

Jag tror man kan göra bägge. Böcker idag är billiga och man kan för små summor få tag på bra böcker.
Detta med motivet att uppbygga sig själv och även ha i framtiden för sina barn och barnbarn.
Ords 13:22 säger "Den gode lämnar arv åt barnbarn" Jag tror ju inte denna vers syftar på att ha stora hus och många hus och femton bilar som man skall ge i arv utan det handlar om andligt arv. Att den vise lämnar ett andligt arv till sina barn och barnbarn. Därför tror jag det är viktigt att ha ett litet minibibliotek där hemma med bra andlig literatur som man har valt ut och kan ge i arv åt sina barn och barnbarn. Man kan läsa igenom och bränna upp eller göra sig av med det som är dåligt och behålla det som är värt att ge i arv.
Charles Spurgeon hade 12.000 böcker i sin bokhylla och mycket var arv av sina farföräldrar.
Han läste säkert inte alla 12.000 böcker men det fanns ett stort arv av andlig mat i gammal puritansk anda. Så att vilken bok han än tog i från bokhyllan så var det nyttig mat för hans själ.
Spurgeon rekommenderade att man läser olika typer av böcker. Först och främst sin bibel förstås. Sedan även biografier, predikningar av äldre män som levt i tidigare generationer, teologi, bibelkommentarer osv.
Jag tycker www.graceonlinelibrary.org/ rekommenderar mycket bra böcker inom alla olika områden.
Det är en guldgruva att gräva i. Själv föredrar jag böcker på svenska eftersom man vet inte i framtiden hur ens barn och barnbarn reagerar på engelsk literatur och dels för att en del böcker med de gamla puritanerna så som Jonathan Edwards och John Owen är väldigt svårlästa, så om man får tag på svenska böcker som är bra så skall man vara glad. Har själv köpt en del i från gospelcenter.se (Som just nu har 10.000 böcker i sitt antikvariat) och bokborsen.se det finns även http://www.eldsflamman.com/ (Har aldrig köpt därifrån men hittade ett par intressanta namn) sedan finns det ju second hand butiker man kan se om man har "tur" med. Har hittat några fynd på second hand det senaste året faktiskt.
För 5-40 kronor kan man hitta mycket bra andlig mat med förkunnare som Charles Spurgeon, A.W Tozer, Martyn Lloyd-Jones, R.C Sproul, Frank Mangs m.m och allt detta på vårat egna språk svenska.



fredag 17 augusti 2012

Talar bibeln om falska omvändelser?

En del brukar citera "Därför skall ni också veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: "Förbannad är Jesus", och att ingen kan säga "Jesus är Herren" annat än i kraft av den helige Ande." - 1 Kor 12:3
Som argument för att alla som säger Jesus är Herren är kristna.
Problemet är att det finns en vers som motsäger detta och det är Matt 7:22 " Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn*och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar"
När man säger Herre två gånger betyder det att man betonar något stark. Dessa var alltså människor som starkt betonade och bekände Jesus som Herre men ändå blev dömda till helvetet.
Det handlar om att göra Guds vilja. Vad är då Guds vilja?. Det finns flera ställen i skriften som säger vad Guds vilja är men den mest grundläggande är Joh 3:36 "Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom."
Här kopplas alltså tron och lydnad ihop. Lydnad är alltså en sann tro.

Rom 6:17 säger "Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt."
Vi har alltså genom att ha Kristi lära så har vi blivit lydiga genom tron och befriad i från syndens slaveri.
Apg 6:7 "Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron"
Blev lydiga mot tron... Vi ser alltså hur tron och lydnad hör ihop.

Bibeln ger exempel på falsk tro och att det faktiskt finns folk som kan tro på Jesus utan att vara frälsta. Det finns alltså något som vi kan kalla för falsk omvändelse.
Det första exemplet...
Joh 2:23-25
" Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden, kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. 24 Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla. 25 Han behövde inte höra någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan." 
Här ser vi folk som kommer till tro på Jesus i vers 23 genom under och tecken. De såg alltså mirakler och kom till tro. Men i vers 24 ser vi att Jesus inte anförtrodde sig åt dem.
Vad betyder det?
i grekiskan är det precis samma verb som i vers 23 "ἐπίστευσαν".
Så egentligen säger det att "Jesus inte trodde på dem".
Varför gjorde han inte det då?
Jo i vers 25 ser vi att Jesus såg vad som fanns i deras hjärtan.
Han såg ingen sann tro och därför trodde han inte på dem.
Det var alltså ingen sann tro som dessa i Jerusalem jade fått. De trodde på namnet Jesus, De såg hans Mirakler men det var ingen sann frälsande tro som tog någon till himlen. Utan de var fortfarande under Guds vrede och under hans dom.

Vi ser detta ännu tydligare i Joh Kapitel 8 och vers 30
" När han sade detta, kom många till tro på honom." Denna gången kom många till tro på honom genom hans tal om att han är världens ljus.
Men Jesus såg igenom deras falska tro och i nästa vers .31 börjar han tala till dem
"Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom"
Jesus ger nu kriterier på en sann tro. Och de börjar tjaffsa med Jesus.
Och i Vers 44 ser vi att dessa han talar till inte hade en sann tro utan hade djävulen till dess fader.
"Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra."
 Vi ser alltså återigen folk som inte hade en sann tro på Jesus. De bekände sig till honom. De bekände sig till Gud. Men Jesus såg igenom detta och kallade dem "djävulens barn".

Vi ser även i Apg 8:9-13
"Men i staden fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sade sig vara något stort. 10 Alla, både små och stora, höll sig till honom och sade: "Han är den Guds kraft som man kallar Den stora kraften." 11 De hade hållit sig till honom, därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. 12 Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor. 13 Också Simon kom till tro, och sedan han blivit döpt höll han sig till Filippus. Han blev mycket häpen, när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes."

Här ser vi en man vid namn Simon som var trollkarl. Stora under och tecken skedde och i vers 13 läser vi att Simon kom till tro och han döptes. Men i vers 18-24 läser vi
"När Simon såg att Anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till dem med pengar 19 och sade: "Ge också mig denna kraft, så att den jag lägger händerna på får den helige Ande." 20 Petrus sade till honom: "Till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. 21 Du har inte någon del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. 22 Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske skall han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta. 23 Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band." 24 Simon svarade: "Be ni för mig till Herren, så att inget av det ni har sagt kommer över mig.""
Simon ville alltså köpa Guds gåva med Pengar och Petrus såg igenom och sade att han måste omvända sig och att han KANSKE skall få förlåtelse. Hans hjärta var alltså fortfarande korrupt (vers.21) Han hade alltså inte blivit pånyttfödd och fått ett nytt hjärta.

Frågan vänds nu till dig. Är Kristus i dig?
Har du erfarit hans frälsande verk? Har du din förtröstan på han och endast hans verk till frälsning?
Har du blivit en sant omvänd eller tillhör du dem som på den dagen säger Herre,Herre har vi inte i ditt namn kastat ut onda andar och profeterat?. Bär du bibliskt frukt?
Är du frälst?

Läs mer här : fyra typer av kyrkobesökare



 

torsdag 16 augusti 2012

Björkbloggens absurda artiklar om kalvinismen (reformert teologi och Luther)

Har du lagt märke till björkbloggen?
Det har jag och det är en blogg som verkar väldigt "hatisk" mot reformert teologi och inte bara mot reformert teologi utan även mot Luther.

Det lustiga är att mycket av det hon skriver har inte mycket med reformert teologi att göra.
Jag skall länka till en artikel:
http://bjorkbloggen.wordpress.com/2012/08/10/vad-ar-tulip-och-varfor-sprids-kalvinism-och-gnosticism/

Hon öppnar artikeln med att säga så här "Man skulle kortfattat kunna förklara kalvinism med läran att människan inte har någon fri vilja"

 Bara här har hon fått en del om bakfoten. Visst finns det grupper inom Kalvinismen som förnekar detta men det är knappast något Calvin själv stod för.
Vad Calvin stod för (Har själv läst igenom hela hans Institutes) var att människan skapades med en fri vilja.
Människan kunde välja mellan gott och ont. Men vid syndafallet valde man att synda och efter det blev man en slav under satan och gör hans vilja. Det är inte att den fria viljan inte finns utan bara att den är förslavad.
Vad säger bibeln "Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra". (Sade han till de som hade kommit till tro på Jesus v.31, alltså sådana som inte hade en sann frälsande tro)
Alltså en icke pånyttfödd människan vill alltså göra det djävulen gör, man vill synda och man hatar det goda ljuset i Joh 3:20 läser vi "Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas".
Varför kommer han inte till ljuset jo, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Han vill alltså inte.
Detta är vad man menar när man säger att människan inte har en fri vilja. För antingen är man slav under satan eller under Gud.

Hon säger vidare "3) De flesta kalvinister menar att de är missförstådda och att andra inte förstått deras läror. I stället är det de som inte förstått vad Guds suveränitet och människans fria vilja egentligen innebär. De får för sig att Gud inte kan vara suverän (ett ord som inte finns med i Bibeln) såvida han inte förutbestämt ALLT. De har fått för sig att en suverän Gud inte kan eller vill skapa människan med fri vilja och utesluter det alternativet som ens möjligt."

Öh,,"De har fått för sig att en suverän Gud inte kan eller vill skapa människan med fri vilja och utesluter det alternativet som ens möjligt"
Calvin och reformerta tror absolut att Gud skapade människan med en fri vilja. Vad vi tror är precis vad jag skrev ovan.   

Hon säger vidare "4) Kalvinister är experter på att anamma paradoxer, hitta på nya fina telogiska termer, förvränga ord och att ta verser ur sitt sammanhang."

Ok, de flesta reformerta har så kallad Expository Preaching där man är väldigt nogranna med sammanhangen. Ganska löjligt att beskylla oss för något sådant.

Hon fortsätter "Många kalvinister är HELT ointresserade av att läsa artiklar och böcker från icke-reformerta, utan i stället söker de bara mer och mer lektyr från kalvinister. De matar sig därmed regelbundet med kalvinism och lär sig detta “tänk”, och blir till slut inte ens medvetna att de använder obibliska termer som de ger kalvinistiska tolkningar. Det finns många bra siter som enkelt löser de problem som kalvinisterna trasslat in sig i, men de är sällan intresserade av att se en lösning på sina bibelmotsägelser och föredrar att tro på sina favoritverser (tagna ur sitt sammanhang) och sina paradoxer."

"Många kalvinister är HELT ointresserade av att läsa artiklar och böcker från icke-reformerta"
Vad vet hon om vilka böcker vi har i våra bokhyllor?
Själv har jag både Finney, Wesley, Tozer och Ravenhill, David Wilkersson. Har jag läst dem. Inte alla men de flesta. Sanningen är även att jag ofta läser andra sidans argument och besöker deras bloggar.
Jag brukar läsa John Wesleys bibelkommentarer och även http://evangelicalarminians.org/ och andra bloggar.
Jag försöker förstå mig på deras förklaringar av reformerta versar men har inte lyckats övertyga mig.
Jag citerade två versar för björkbloggen den ena var Jos 11:20 som hon aldrig svarade på och sedan 5 mos 2:30 svarade hon med att markera i tjocktext ordet "villig".

"Men Sichon, kungen i Hesbon, var inte villig att låta oss gå igenom sitt land, ty HERREN, din Gud, hade förhärdat hans ande och gjort hans hjärta hårt för att ge honom i din hand, så som det är i dag."

Hon markerade ordet villig. Ja visst var han inte villig men varför var han inte det?
Läs resten av versen. Eftersom Gud hade förhärdat honom.
Varför kan Gud förhärda folk? Jo eftersom de redan är syndare så har Gud rätten att göra det.
Gud skickar inga oskyldiga till helvetet och han förhärdar inte oskyldiga heller.
 Frågan är vem som är intresserad av vad?
 Man kan ju inte skylla på att vi inte är intresserade eller att vi inte läser icke reformerta böcker :-)
Förövrigt vet jag reformerta som läser Norman Geislers systematiska teologi och han är inte reformert.

Vidare säger hon "Total depravity (eller Total Inability) innebär att alla är födda i synd"
Nej, vissa tror så bland annat Voddie Baucham visst jag förnekar inte det. Men vad de flesta tror är att vi föds med en syndig natur vilket innebär att vi väljer att synda senare i livet. Man behöver inte lära barnen att ljuga och vara upproriska det lär de sig ändå.
Sedan har hon fräckheten att säga att vi tror att Gud har tvingat på oss denna natur.
Vet inte vilken bok hon har läst eller vilken teolog som tror så?.
Vad vi tror åter igen är att människan frivilligt föll in i synden och därmed blev slav under synden och djävulen.

"Kalvinister anser att människan i sin grund är “död” och med detta menar de att vi är helt oförmögna att utföra goda moraliska handlingar såvida inte Gud utvalt oss och uppväckt oss"

Ja, så tror vi. vi tror att ingen människa vill ha med Bibelns Gud att göra.
Men det största problemet är inte hur Gud kunde utvälja vissa och inte andra.
Det största problemet är hur gud ens kunde utvälja någon.
Enligt Ords 17:15 kan Gud inte frikänna en brottsling.
Ändå gör han det gång på gång i skriften och går emot sig själv.
Sedan tror jag knappast folk som inte är utvalda går och är ledsna över det. Bibeln lär ju att de inte vill komma till honom ändå. (Joh 3:20)
Om man bara fattar detta att människan i sin onda natur inte vill komma till Gud så är kalvinismen inget märkligt utan Limited atonement och Irresistible grace faller naturligt på plats.

Hon skriver om Perseverance
"Man kan alltså aldrig veta eller känna sig säker på sin frälsning eftersom man kan leva ett långt liv till synes som en sann kristen, men ändå förlora sin tro i slutet av sina dagar – vilket skulle bevisa att man egentligen aldrig varit utvald och frälst en enda gång."

Jo, man kan veta att man är frälst. Det finns frälsnings visshet och jag har funnit den Pris ske Gud.
Även om jag skulle ha fel angående min reformerta hållning så har jag funnit vissheten att jag tillhör Kristus.

Hon avslutar:

"Vanliga kristna icke-kalvinister tror att människor hamnar i helvetet helt rättfärdigt eftersom de är syndare, vägrar att söka Gud vägrar att komma när han kallar, inte ger honom den respekt och tacksamhet han förtjänar, och för att de inte accepterat Jesus offer på korset som kan få deras synder förlåtna. Det är också det som Bibeln lär ut."

Ja, så tror även vi. Jag håller med 100%

Men nu går hon vidare " Kalvinister däremot kan inte stämma in i detta eftersom de ju tvingas tro att människor INTE hamnar i helvetet pga någon synd".

Detta är fullständigt absurt och ett helt felaktigt påstående. Människan hamnar i helvetet enbart på grund av sin synd!.

Hon forsätter med sina absurdheter

"Kalvinister däremot kan inte stämma in i detta eftersom de ju tvingas tro att människor INTE hamnar i helvetet pga någon synd (eftersom de är utvalda till helvetet innan de ens föds) och eftersom de ej uvalda INTE var ämnade att bli frälsta från första början. Men de ej uvalda har ingen som helst anledning att visa respekt och tacksamhet för Gud eftersom han ju skapade dem för att bli framtida invånare i helvetet, och han tvingade på dem en syndfull natur som de inte hade något annat val än att följa. Om de själva hade fått välja så hade de förstås inte valt att få en sådan natur som leder till ett evigt liv i helvetet."

Mitt svar är om människan själv får välja så väljer man synden och dess begär och man väljer inte Gud.
Är det inte det som psalm 14 lär? Samt romarbrevet kapitel 1-3 och Joh 3:20?

Sedan avslutar hon med en lista på kalvinister som enligt henneman skall se upp för

"
 • Jonathan Edwards
 • Paul Washer
 • Mark Driscoll
 • John Bunyan
 • R C Sproul
 • Arthur Pink
 • John Piper
 • Alistair Begg
 • Albert Mohler
 • William Carey
 • John Gill
 • Charles Spurgeon
 • James White
 • Louis Berkhoff
 • Albert Mohler
 • J.I. Packer
 • John Owen
 • George Whitefield
 • Cornelius Plantinga
 • Cornelius Van Til
 • Greg Bahnsen
 • B.B. Warfield
 • Louie Giglio
 • Francis Chan
 • Francis Schaeffer"

Jag kan bara säga till dig som läser detta.
Det är inte så lönt att läsa björkbloggens "presentation" av kalvinismen.
Bättre att lyssna på de predikanter som hon i stället radar upp.
Allt du behöver göra egentligen är att ställa dig frågan "Vill en människa som är fallen ha Gud"?
Om det inte är så Då är reformert teologi sann



 










onsdag 15 augusti 2012

Ateism finns inte

I tidningen Dagen läser vi i dag att ateismen ökar.
Enligt bibeln finns ingen Ateism. Alla vet att det finns en Gud och hela skapelsen vittnar om det.
Ateister och Humanister förtrycker Gud och därmed är Guds vrede över dem.

Vi läser i från Romarbrevet Kapitel ett och vers 18 framåt

"18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

26 Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. 27 På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. 28 Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. 29 De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. 30 De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, 31 är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. 32 Sådant gör de, fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det."

Enligt Paulus och bibeln vet alltså alla att det finns en Gud och alla kommer på domens dag hållas ansvariga för att man har undantryckt sanningen.
problemet är inte ett intellektuellt problem utan ett moraliskt problem.
Människan är i sin natur Gudshatare och vill inte ha någon som bestämmer över än.

Predikan över just dessa versar.

onsdag 8 augusti 2012

Jesus frälser i från drogberoende

I DN idag läser vi om hur LSD drogen ökar.

Den enda lösningen på drog problemet är Jesus Kristus.
Jesus sade " Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra." - Joh 8:44
Alla människor är av naturen slavar till djävulen och synd. Alla kanske inte tar droger men andra är slavar under lögnen, slavar under sexuell omoral, slavar under alkoholen, slavar under pornografi, slavar under otron, slavar under uppror, slavar under stolthet
Alla vet att det finns en Gud. Naturen och skapelsen vittnar om att det finns en Gud.
Ändå sökte ingen honom utan fortsatte att förtrycka honom i leva under synden.

På grund av att Gud är rättvis och ingen orättvisa finns hos honom måste han döma synden. Därmed vilar hans vrede över alla och hans dom väntar. Han sände sin son Jesus Kristus för att frälsa syndare som tror.
Han bröt syndens slaveri på korset och var och en som tror på honom blir frälsta i från synden genom att sätta sin enda förtröstan på honom.
Jesu är den sanna räddningen i från droger. Bara han kan befria oss i från synens makt över våra liv.
Vi som var slavar under djävulen kan nu bli slavar under Gud.
Synder leder inte till Gud utan till dom och straff. Synder så som själviskhet, svordomar, sexuell omoral, lögner, stölder, olydnad mot sina föräldrar, förbannelser, hat, illska finns det förlåtelse för hos Jesus.
Han förlåter synder och befriar syndare.
Det enda du behöver göra är att omvända dig bort i från synden och till Gud och tro på honom.
Sätt all din förtröstan på Jesus och hans verk på korset.
Du kan inte rädda dig själv bara Jesus kan rädda dig.

 

 

fredag 3 augusti 2012

Om katolicism och närmandet till katolisismen i Sverige

Här om dagen när jag var inne på ett teologiskt forum så upptäckte jag att nästan alla teologer där inne var katoliker. Så jag passade på att ställa frågan på en gång. Varför har ni ändrat det andra budordet?

"Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig,  men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud. " - 2 Mos 20:4


I den protestantiska bibeln är detta budord nummer två men om man går till katolska biblar så saknas detta budord och stället delar man det tionde och sista budordet i två delar för att få ihop tio budord.
Jag frågade min fru en gång vilket som är det andra budordet. Och tro det eller ej men hon svarade det katolska andra budordet. Hur kommer detta sig?
Jo, hon har gått katolskt gymnasium när hon bodde på filippinerna och där hade de fått lära sig utan till "tio Gudsbud".
Jag har besökt den skolan hon gick på. Det första jag såg när jag kom in på skolgården var en stor Maria staty på cirka 3-4 Meter omringat av något som såg ut som bot bänkar. Jag frågade frugan vad man gör där. Hon svarade att här kan man be och detta är en böneplats på skolan.
Nu är min fru inte katolik utan protestant. Men eftersom jag har bott två år i ett katolskt land har en fru som har gått på katolsk skola samt att min svärmor är fd. Katolik som brukade be Rosary bönen i från kyrktornet varje morgon klockan 0600 så anser jag att jag har iallafall lite kunskap inom området för att uttala mig i detta ämne.
När jag var inne på det katolsk forumet så sade de hela tiden till mig att jag har missuppfattat allt och att de källor jag har fått min info i från är felaktiga.
Ok?
Vi kan bara läsa deras syn på rättfärdiggörelsen genom tron allena i deras egna Council of Trent för att veta vad de tycker om oss protestanter.
I setion 6 och Kanon 9 står det följande  "If any one saith, that by faith alone the impious is justified; in such wise as to mean, that nothing else is required to co-operate in order to the obtaining the grace of Justification, and that it is not in any way necessary, that he be prepared and disposed by the movement of his own will; let him be anathema." 
http://carm.org/council-trent-canons-justification
Vi behöver alltså bara läsa deras egna tro för att se att katolska kyrkan helt klart har en annan frälsningslära än vad vi protestanter har.
En del argument jag hör speciellt av mina vänner inom Livets ord är att "De älskar Jesus" "De är andefyllda"
Samtidigt såg jag till och med en Livets ords utbildad Teolog försvara att Katoliker "visar vörnad för Maria" Genom att citera höga visan. Katoliker visar inte vördnad för Maria de tillber Maria! Om du inte tror mig läs deras Rosary bön.

"Hail Mary, full of grace.
The Lord is with thee.
Blessed art thou amongst women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners,
now and at the hour of our death.
Amen."

Men hur går det ihop om man har en annan syn på frälsningen?
Finns det två väger till frälsning?
Nej, det är bara dumheter och villfarelse.
Visst kan du inom katolska kyrkan hitta tecken på "andens verk" enligt många. Om du går in på deras karismatiska möten så faller folk i "anden" vid handpåläggning. Folk blir helade och de talar i tungor.
Ändå kallar de sig katoliker.
Något är helt klart allvarligt fel.
När jag bodde på Filippinerna såg jag lösningen på detta problemet.
Jag såg något som kallas för "Black Nazarene" Feast. Som man håller varje år.
Vi den högtiden transporteras en svart Jesus staty genom Manillas gator.
Det sades att om man rör vid denna staty blir man helad och folk var som tokiga för att få röra denna svarta staty. Vid den platsen fanns även Katolska präster som bad för sjuka och vips när de lade händerna på folk så trillade de i marken. Precis som inom ett karismatiskt möte.
Hur går detta ihop bibeln förbjuder ju att man skall göra en staty och säga att detta är Gud. Aron gjorde det i öknen och Gud blev rasande och ville döda Aron och hela folket. Så hur går detta ihop?
Avgudadyrkan samtidigt som folk trillar i anden?
Nej, det är bara en villfarelse. Helt klart mycket oroande när man drar tillbaka mot katolska kyrkan och inte som Luther och Calvin bort i från den.
När min svärmor blev frälst så stannade hon inte en sekund inom katolska kyrkan. Hon lämnade med dunder och brak.
En annan grej jag reagerade över var deras helgon tillbedjan.
Ibland hade de fest där man slaktade gris och tillbad helgon i detta fall Helgonet San Isidro.


Katoliker som "Faller i anden"










torsdag 2 augusti 2012

Seminars with Cameron Buettel about Evangelism

This weekend was great. Cameron Buettel from Australia was here visiting us in Sweden.
He is very experienced when it comes to evangelism. He is an open air preacher and had many good advices to share.
Cameron has been on wretched TV he has interviewed Paul Washer and have many international contacts.
He has exposed Rob Bell and wrote many other things that made people very angry at him.
He also studies Theology at John F MacArthurs Theological Seminary.
He runs the popular blogg onceuponacross.com
We have recorded everything except the Q and A Sessions. 
I cerntainly recommend you to watch the pratical advices about evangelism here : http://youtu.be/g3z2TDTJk-8

You can watch the the rest of the seminar here: 




II
I