Translate

måndag 9 juli 2012

Vad är Evangelium?

En av de absolut viktigaste frågorna som finns och där det måste råda enhet bland kristna är på frågan vad är evangelium?
Paulus är så "exklusiv" i detta att han säger i Gal 1:8-11 att om någon förkunnar annorlunda än det han har förkunnat så är han under en förbannelse. Paulus tog alltså detta väldigt allvarligt.
När man ser vad evangelium handlar om så ser man snart att det finns säkert 50 tal falska evangelier där ute.
Även i Sverige i dag om man söker på Google på termen "Vad är evangelium" så kommer säkert tio tal olika syner upp. men det här är en otroligt viktig fråga som alla kristna måste vara ena runt. Förkunnar man ett annat evangelium så är man enligt Paulus under förbannelse.
Det bästa stället i skriften man kan studera för att se vad evangelium handlar om är i romarbrevet kapitel 1-4
Här levereras fyra sanningar om detta evangelium som Paulus förkunnade om som var och en som är Kristen tror på.

Låt oss ta väldigt kortfattat vad dessa fyra sanningar säger.

1) Gud är vår skapare och äger oss och kräver att vi tillber honom. Han är också helig och rättfärdig och kan inte frikänna en brottsling utan all synd måste straffas.

2)  Alla människor har syndat och brutit mot gud lag och därmed vilar Guds vrede över oss. Vi förtjänar alla att straffas för våra synder. En rättfärdig Gud måste straffa var och en som bryter mot lagen. Ingen människa gör gott utan alla är skyldiga syndare och under hans vrede.


3) ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. Jesus Kristus tog det straff som vi skulle fått. Han utstod Faderns vrede i vårt ställe. Hans blod utgöts för syndares frälsning. Han försonade människan med Gud, han dog, han uppstod från de döda, han uppsteg till himlen.
Man blir frälst genom att tro på hans verk på Korset och inte genom att försöka blidka Gud och vinna eller förtjäna frälsningen.


4) Varje människa uppmanas att omvända sig och tro. Att omvända sig betyder att ge upp allt hop om att frälsa sig själv och ge upp all förtröstan på sig själv och helt sätta sin förtröstan på Gud. Att tro innebär att tro på hans verk på Korset och hans rättfärdighet räcker för oss. Vår egen rättfärdighet är inget värt.


En bra bok som går mer in på djupet på detta samt ger bibel referenser och som en i vår församling håller på att översätta till Svenska är denna: