Translate

lördag 14 juli 2012

Puritanernas syn på Pengar

Under reformationen uppstod olika grupper.
En grupp var puritanerna som var en grupp som uppkom ur kalvinismen och var oftast kalvinska i sin teologi men som ville rena statskyrkan.
De hade enligt mig en mera sund och balanserad bild på pengar än vad till exempel katolikerna hade som förespråkade ett fattigdoms ideal att ingen skulle vara rik utan alla skulle vara fattiga.
Det fanns munkar inom katolska kyrkan (t.ex. St. Anthony) som sålde sina hus och gav till de fattiga flyttade ut i öknen och tog "fattigdoms löften" som sade att de skulle leva fattiga resten av sina liv. Deras syn var att pengar korrumperar själen och därför måste man göra sig av med alla sina pengar.


Puritanerna hade inte denna syn på pengar utan man såg det mera som en Guds gåva som Gud har skapat och gett till varje människa som en gåva. Eftersom det kommer från Gud kan inte pengar vara något ont utan måste vara något gott.


Pengarnas GodhetEn Puritan vid namn William Perkins sade "Om vi skulle få ärva mycket egendomar så kan vi glädjas över dessa så som en Guds gåva"
En annan Puritan vid namn Richard Sibbes sade "Världsliga saker är goda i sig själv givna till oss för att göra vägen till himlen lättare".
En annan Puritan John Robinson sade "rikedom är en välsignelse av Gud"

Om du känner till Puritanerna så vet du att detta är välkända namn inom puritanismen.
Innan du börjar skrika att detta är framgångsteologi så ber jag dig läsa färdigt hela artikeln för de var absolut inga framgångsteologer.
Men hade de rätt i detta? Är pengar i sig gott?
"HERRENS välsignelse ger rikedom, egen möda lägger inget därtill" - Ords 10:22

Pengarnas faror


Med detta betyder inte att man söka pengar, spara eller spendera helt fritt är den rätta vägen
Puritanerna såg också farorna som finns med pengar.

John Robinsson sade "Både fattigdom och rikedom har sina frestelser men av de två är det rikedomens frestelser som är större"
Richard Baxter en annan Puritan sade "Kom ihåg att rikedomar gör det svårare för en människa att bli frälst"
Samuel Willard "Det är ovanligt att man ser folk med de största privilegierna vara hängivna för Gud"
William Perkins "Att söka överflöd är en fara för själen.. Låt oss minas att Judas förådde sin mästare för rikedom".


Vad fanns det då för faror med rikedomarna enligt puritanerna?.


1. Rikedom blir lätt en avgud. 
"Hur villig är inte människan att söka lycka i yttre ting" - Thomas Watson
"Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan" - Kol 3:5
Pengar och ägodelar kan alltså bli en avgud om man söker efter mera och inte är nöjd med vad man har eller om man söker lyckan i ägodelar.


2. Pengar kan erbjuda trygghet.
Richard Baxter sade "När människan har framgång i denna världen så börjar människans sinne upphöja sig själv och inte se sin sjukdom".
Pengar kan erbjuda sådan trygghet att folk bara blir mer blinda än vad de redan är. De tänker inte att nu har de mycket pengar och därmed är framtiden säkrad.
Jag har hus, bil, bästa doktorn, nu har jag allt vad jag behöver.


3. Pengar kan ta över ditt liv
Cotton Mather sade (fritt citerat) "Erfarenhet säger att det är lätt i denna värld att förlora sitt liv och sin religion och det ända som blir kvar är ett tomt skal, världslighet har ätit upp själen och gudfruktigheten."
Detta vad även vad Jesus lärde i Mark 4:19
" men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt."


4. Pengar skapar lätt en aptit som aldrig blir tillfredställd.
Henry Smith sade "Rikedom är som färgade druvor som ser ut att tillfredställa en människa men släcker inte dess hunger och törst.


5. Pengar har en tendens att förakta de fattiga.
John Robinsson sade"Från de rikas stolthet finns tendensen att förakta andra speciellt de fattiga".


Detta är vanligt förekommande att folk som har mycket i sin stolthet ser ned på andra. "De slösar sina pengar på dumheter", "De har inte så mycket för att de inte ger sitt tionde" 
Vi kan därmed fastställa att Puritanerna såg pengar som gott men såg också dess fara den kunde göra för en människas själv.


Pengarnas syfte

William Perkins lärde att pengarna har sju syften i hur pengarna skulle användas.

1.För Guds ära
2.För själars frälsning (mission)
3.Underhålla våran fastighet (el, värme, vatten)
4.För våran egna famlij (mat och kläder, skolböcker)
5. För att hjälpa fattiga
6. För underhåll av kyrkan
7.För underhåll av staten (skatt)

Puritanerna var emot att man spenderade pengarna på egna nöjen och de var emot banklån.
De sade nej till spendera pengar på hobbies osv. Därför finns inte det med i listan heller.

Måttfullhet

Puritanerna förespråkade måttfullhet när det gällde pengar. De var alltså inte emot rikedom men de var emot all form av lyxliv.
Richard Baxter gav instruktioner emot "Världsliga laster så som sensualitet, överätande,  över involvering i sport och biografer, slösaktighet, syndfull njutning, fylla magen med kostsam mat och dryck, meningslösa kostsamma nöjen"

De var alltså emot att man spenderade pengar på sådant som fotbolls matcher, gå på bio och slösa sina pengar på andra former av nöjen så som till exempel nöjesfält m.m.

Samuel Ward skrev i sin dagbok att en synd på skoluniversitetet var att de hade kostsamma skoluniformer. 

Puritanerna var inte giriga men de ville att var och en skulle ta ansvar för sin egna ekonomi.
De ville även att man skulle vara nöjd med vad man hade och inte sträva efter att finna mera.
Det är även vad biblen lär (1 Tim 6:8) "Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det."
Det flesta är inte nöjda med vad de har utan vill ha högre lön och ständigt köpa massor av grejer de inte behöver. Ny Soffa, ny TV, dvd filmer och fotbollsbiljetter, semesterresor osv.

Hur skall man spendera är det till exempel ok att ha en dator och i såfall vilken storlek på skärmen? 
William Perkins gav ett gott råd inom detta "Bibeln säger inget om sådant, men jag råder dig att följa de sunda i ditt samhälle"
Alltså att inte slösa för mycket på onödiga grejer. Så om du är fattig så köp inte en TV som en advokat har.

Fattiga


Eftersom Puritanerna såg rikedom som en välsignelse i från Gud hur såg man då fattiga?
Var man fattig på grund av att man är lat eller missköter sig? Nej.
Man såg även fattigdom som en välsignelse i från Gud .

Samuel Willard sade" Precis som rikedom är ett tecken på Guds kärlek eller inte heller fattigdom ett tecken på Guds vrede"
William Perkins "Fattigdom i sig själv är inget brottsligt, eller människans fel att skämas över utan är ofta sänt av Gud över de gudfruktiga"
Samuel Bolton sade "Kan inte förlust vara en välsignelse precis som njutningar?"
Eller för att citera 1 Sam 2:7 "Herren gör fattig och han gör rik"

Puritanerna ville att de som är rika skall dela med sig åt de som är fattiga
Thomas Lever sade "Den rika mannen måste hjälpa den fattige"

Pengar är alltså ett förvaltarskap och en gåva i från Gud som varje människa måste  förvalta på rätt sätt.
På domens dag skall vi avlägga räkenskap för varje krona vi har spenderat inför en helig Gud.Citaten och inspirationen är hämtat i från följande artikel: