Translate

torsdag 12 juli 2012

John Wesleys Omvändelse

När John Welsey var 26 år år (1729) startade han en klubb tillsammans med sin bror som kallades för "The Holy Club" I denna Helgelse Klubb fanns även George Whitefield som är känd både från det första uppvaknandet i USA samt metodist väckelsen i England. Han var alltså frontfigur i två stora väckelser. En annan person som ingick i denna helgelseklubb var John Gambold som var en Biskop i den moravianska kyrkan (Moravian).
Benjamin Ingman som var en känd evangelist i Yorkshire.

Hela ideén med denna klubben var att försöka varje timme om dagen försöka att tjäna Gud.
Man satte upp strikta bönetider ofta tidigt på morgonen och många gånger under dagen.
De fastade och bad så att de förlorade sin hälsa.
De höll självrannsakan över deras "andliga liv". De studerade bibeln tillsammans. De delade ut mat till de fattiga och de åkte till fängelser för att hälsa på brottslingar. De lärde barnlösa föräldrar att läsa.
På grund av deras stränga scheman som man metodiskt följde varje dag fick de av kritiker namnet "Metodister" som senare blev metodiströrelsen.

Detta låter ju jättebra säger du. Så tänkte jag också när jag hörde det och många som i dag är inom helgelserörelser brukar alltid påpeka att på grund av deras beteenden föll väckelsen över England. Men man säger inget om att John, Charles och George inte ens var frälsta under den tiden.
Ja, varken George Whitefield, John Wesley eller Charles Wesley var vid denna tiden pånyttfödda kristna. Var Gambold och Ingman stod vet jag inte för jag har inte läst om det.

År 1735 alltså sex år senare bestämde John Wesley sig för att åka till USA för att missionera bland Indianer.
På resan till USA mötte han ett gäng herrnhuttare som gjorde djupt intryck på honom och som verkade ha den tillfredställelse han sökte.

Efter tre år på missionsfältet kommer han åter till England efter nästan ett fiasko i USA. Det var vid detta tillfälle han börjar inse att han inte ens är kristen. Han skriver i sin dagbok "Jag for till Amerika för att omvända indianer, men vem omvänder mig? Vem kan befria mig från detta onda otroshjärta? Jag har en religion som håller för en vacker sommardag. jag kan tala väl och jag kan tro när ingen fara är å färde. Men låt döden stirra mig i ansiktet då är det slut med min frid. Inte kan jag bekänna att döden är min vinning." 
När han 1738 kommer hem till England så går han till ett möte där en predikant  predikar om Luthers upplevelser till och från Romarbrevet 1:17.
Nu upptäcker Wesley den läran som drog i gång hela reformationen Rättfärdiggörelsen genom tron allena"
Wesley skriver "... mycket ovilligt till ett möte vid Aldersgate Street (i London) där en person läste Luthers företal till Romarbrevet högt. Omkring en kvart före nio, när han läste beskrivningen av den förändring, som Gud verkar i hjärtat genom tron på Kristus, kände jag mitt hjärta förunderligt värmt. Jag kände att jag förtröstade på Kristus och endast på Kristus till frälsning. Jag fick också en förvissning om att han hade tagit bort mina, just mina synder och frälst mig från syndens och dödens lag." 

Något tidigare hade Även George Whitefield haft samma en frälsningsupplevelse och upptäckt läran om pånyttfödelsen. Något seanre kom Även Charles Wesley till tro och dessa tre som alla hade haft en helgelseklubb blev frälsta och Metodistväckelsen drog igång där nästan 200.000 blev frälsta och kom till tro.

Detta kan lära oss att frälsningen inte sker genom gärningar det spelar alltså ingen roll hur mycket goda gärningar och hur många sjuka man ber för eller hur mycket man ber och fastar inget av detta är ett tecken på ett sant verk av Gud i ens hjärta. Inget av detta kan frälsa någon utan på grund av våra synder måste en annan frälsa oss.

Vi i oss själva är onda och avskyvärda syndare som det inte bor något gott i.
Vi är fientliga mot Gud och hur mycket vi en försöker att hålla hans lag så är det omöjligt.
För vi kanske håller en del men om vi bara bryter mot en enda lag så är vi skyldiga till att bryta mot alla.
Därför finns det ingen rättfärdig och ingen som gör det goda utan alla har syndat.
Det finns ingen människa som är God utan alla är vi av naturen vredens barn och Guds vrede vilar över varje människa.
Men på Grund av Guds enorma kärlek till oss kom Jesus och höll hela lagen. Han var helt rättfärdig. När vi tror på hans verk på korset så tillkommer hans rättfärdighet oss. Vi har ingen egen rättfärdighet i oss själva.
Våra synder lades på honom och hans rättfärdighet tilldelades oss. Det salig bytet som Luther kallade det.
Hur får man del av denna frälsningen?
Jo genom att omvända sig och tro. Omvändelse innebär att ge upp allt hop om att frälsa sig själv och ge upp allt hopp om att försöka blidka Gud.
För om vi försöker blidka Gud eller vinna frälsning så hjälper det inte eftersom våra synder fördömer oss.
Ju mer vi försöker vinna Guds acceptans ju mera kommer synderna att döma oss eller som Martin Luther sade : "Jag insåg att hur oförvitligt jag än levde som munk, var jag likväl en syndare inför Gud. Därför hade jag ett mycket oroligt samvete. Jag älskade inte den »rättfärdige Guden», som straffar syndarna, nej, jag hatade honom." (Källa: W 2 utg. XIV:446ff)
Detta var anledningen till att Luther gick så skrapt emot Katolska kyrkans gärningslära som inte frälser en enda människa.

Tro evangelium och omvänd dig i från dina synder och sluta förtrösta på dig själv och sätt allt hopp till Jesus .I I