Translate

söndag 8 juli 2012

Falla i anden bibliskt?

Du har säkert sett hur en del predikanter lägger händerna på folk och de trillar i golvet.
Jag har själv varit inom den karismatiska rörelsen och själv dunstat i golvet många gånger.
Jag har även lagt händerna på folk som har dunstat i golvet.
Helt klart är det någon andlig kraft som fäller en. Jag minns när en välkänd predikant i Sverige lade händerna på mig och det var som ett baseboll trä knockade mig och jag föll baklänges och dunstade i marken.
Vad säger bibeln på detta område är det bibliskt att falla baklänges till marken när anden faller?

Först skall vi kolla på några versar som säger tvärtom att falla på sitt ansikte vilket innebär att man faller framåt eller bugar sig inför Gud eller en Ängel när han kommer nära.
I en del av dessa versar talar det alltså om Guds närvaro eller en Ängels närvaro.

 "Då öppnade HERREN Bileams ögon, så att han såg HERRENS ängel stå på vägen med ett draget svärd i handen. Och han bugade sig och föll ner på sitt ansikte." - 4 Mos 22:31

"När lågan slog upp från altaret mot himlen, for HERRENS ängel upp i lågan från altaret. Manoa och hans hustru såg detta, och de föll ner till jorden på sitt ansikte. " - Dom 13:20

"Skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag. Detta var den syn som liknade HERRENS härlighet. När jag såg den föll jag ner på mitt ansikte, och jag hörde rösten av någon som talade." - Hes 1:28

"Då steg jag upp och gick ut på slätten, och se, där stod HERRENS härlighet, lik den härlighet jag såg vid floden Kebar. Och jag föll ner på mitt ansikte." - Hes 3:23

"Den syn jag då såg var lik den jag såg när jag kom för att fördärva staden. Det var en syn lik den jag såg vid floden Kebar. Och jag föll ner på mitt ansikte".  - Hes 43:3

"Sedan förde han mig genom norra porten till platsen framför huset. Jag fick då se hur HERRENS härlighet uppfyllde HERRENS hus. Då föll jag ner på mitt ansikte" - Hes 44:4

"Då kom han nära platsen där jag stod, men jag blev förskräckt när han kom, och jag föll ner på mitt ansikte. Han sade till mig: "Ge akt på detta, du människobarn, ty synen syftar på ändens tid." - Dan 8:17

" När lärjungarna hörde det, föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. " - Matt 17:6

I alla dessa versar ser vi att folk faller ner framlänges. Det står alltså inget om att tappa kontrollen eller att någon lade händerna på den utan när de såg Guds härlighet eller fick en syn eller Hörde något direkt från Guds mun så föll de ner på sitt ansikte.
Att falla på sitt ansikte betyder att man föll framåt och kanske bugade sig eller i allafall med ansiktet ned mot marken. Man föll alltså inte baklänges med huvudet mot marken.
Lägg även märke till vad som hände i Dan 8:17 och Matt 17:6 De greps av stor fruktan eller förskräckelse. 

Det finns även en del andra versar som pingstvänner brukar citera för att bevisa att det är bibliskt att falla baklänges.

" Och det hände att när prästerna gick ut ur helgedomen, uppfylldes HERRENS hus av molnet, så att prästerna inte kunde stå och göra tjänst på grund av molnet. Ty HERRENS härlighet uppfyllde HERRENS hus. Då sade Salomo: "HERREN har sagt att han vill bo i dunklet. "  - 1 Kung 8:10-12

Notera denna vers talar inget om att falla baklänges utan det står bara att de inte kunde stå och göra tjänst i templet. Det talar absolut inte om vilken riktning de föll.

"Men jag, Daniel, blev kraftlös och låg sjuk en tid. Sedan steg jag upp och utförde min tjänst hos kungen. Synen förundrade mig, men ingen förstod den." - Dan 8:27

I denna vers står det mest att han blev kraftlös och till och med låg sjuk. Hur många av dessa som trillar baklänges i golvet blev någonsin sjuka av det?  Det sår inget om att han trillade baklänges utan bara att han blev kraftlös och sjuk.

"Jag blev ensam kvar, och när jag såg den stora synen försvann all min kraft. Färgen vek från mitt ansikte så att det blev dödsblekt, och jag hade ingen kraft kvar.  Då hörde jag ljudet av hans tal, och när jag hörde det föll jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden. Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Sedan sade han till mig: "Daniel, du högt älskade man, ge akt på de ord som jag vill tala till dig och res dig upp på dina fötter, ty jag har nu blivit sänd till dig." När han sade detta till mig reste jag mig bävande upp. " - Dan 10:8-11

I denna vers står det att han blev bedrövad och det var det som gjorde att han föll men han föll inte baklänges utan på sitt ansikte.

"Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. 4 Och han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: "Saul, Saul, varför förföljer du mig?" - Apg 9:3-4

Står inget om vilket håll de föll åt men med tanke på att alla Gudsmöten i bibeln som vi har sett tidigare visar att de föll framlänges så vore det märkligt om Gud skulle gå emot sig egna mönster.

"Vi föll alla till marken, och jag hörde en röst som sade till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är hårt och smärtsamt för dig att sparka mot udden." - Apg 26:14


Igen, Står inget om vilket håll de föll åt men med tanke på att alla Gudsmöten i bibeln som vi har sett tidigare visar att de föll framlänges så vore det märkligt om Gud skulle gå emot sig egna mönster.

"När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter" - Upp 1:17

Denna vers säger att han föll ner som död för hans fötter. Han trillade alltså framlänges här eftersom fötterna är framför honom.

Den enda gången att falla baklänges nämns var när Eli dog.

"När han nämnde Guds ark, föll Eli baklänges av stolen vid sidan av porten, bröt nacken och dog. Ty mannen var gammal och tung. Eli hade då varit domare i Israel i fyrtio år." - 1 Sam 4:18

Det finns alltså inte en enda vers som säger att när anden kommer så trillar man baklänges.
Däremot finns det mängder som talar om att vid ett Guds möte faller man framåt på sitt ansikte.

Hur är det med änglarna och andra som lever i Guds närvaro dagligen. Trillar de baklänges eller framlänges på sina ansikten? Låt oss se: 

"Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud" - Upp 7:11

"Och de tjugofyra äldste som satt på sina troner inför Gud, föll ner på sina ansikten och tillbad Gud " -Upp 11:16

Slutligen kan vi se att demoner även får folk att falla och rulla runt 

"Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den i pojken, och han föll till marken och vältrade sig och tuggade fradga" - Mark 9:20

Därmed bör man vara väldigt försiktig med varje predikant som lägger händer på folk så att de trillar för det är helt enkelt inte bibliskt det är varning på en gång. När Gud kommer så visst man faller men inte baklänges utan framlänges på sitt ansikte och tillber.
Vi ser även att en del slogs av fruktan och skräck när de föll ned på sina ansikten.
Gud är helig och hans helighet får folk att tillbe honom framlänges och frukta och blir slagna av skräck för hans helighet.

När saker sker som är raka motsatsen mot skriften blir jag helt klart orolig och man bör ta avstånd i från sådant.
.