Translate

onsdag 20 juni 2012

Två ord för att beskriva synden.

Första gången jag läste Jonathan Edwards predikan "Syndare i Guds vredes händer" Fick jag en shock.
För den predikan är inte "snäll" den innehåller ord som man vanligtvis inte hör om människor så som vidrig och avskyvärda. Att beskriva en syndare på det sättet är kanske något som tar mot ett sinne som är uppvuxen i en kultur där bibeln inte förkunnas.
Läser man gamla väckelse förkunnare är det inte alls helt ovanligt att man använder ord så som vidrig, mask och avskyvärd för att beskriva synden och syndaren. Frågan vi kan nu ställa oss är dessa två ord bibliska?
Gör man rätt bibliskt sätt att använda dessa minst sagt "stötande" ord om syndaren?
Jag sökte i folkbibeln och fann ordet vidrig användas 43 gånger och en gång talar det om någons andedräkt.

"Min andedräkt är vidrig för min hustru, jag väcker leda hos mina bröder." - Job 19:17


Men i alla andra bibelställen talar det alltid i relation till synden.


"Ni såg deras vidrigheter och deras eländiga avgudar av trä och sten, silver och guld, som fanns hos dem" - 5 Mos 29:17


"De retade honom genom främmande gudar, med vidrigheter väckte de hans vrede." - 5 Mos 32:16


"Även om han gör sin röst behaglig, tro honom inte, sjufaldig vidrighet finns i hans hjärta." - Ords 26:25


"De satte upp sina vidriga avgudar i det hus som är uppkallat efter mitt namn och orenade det." - Jer 32:34 


"Jag skall inte skona dig och inte ha något förbarmande. Jag skall låta dina gärningar drabba dig och dina vidrigheter vara mitt ibland dig. Och ni skall inse att jag är HERREN". - Hes 7:4

Detta är bara 5 av 42 exempel som finns i bibeln. Lägg märke till att synden beskrivs så som vidrig.
Att synden är vidrig och att människan är vidrig är inte samma sak kanske en del invänder?
Men om ett litet barn bajsar så är bajset vidrigt om det ligger kvar i blöjan men om barnet skulle smeta in sig i bajset blir barnet själv vidrigt för barnet är full av bajs.
Likaså finns det bibelord som säger samma sak om människan som begår vidrigheter blir vidrig.

"Som druvor i öknen fann jag Israel. Jag såg era fäder som förstlingsfrukter på ett fikonträd, då det börjar bära frukt. Men de gick till Baal-Peor och invigde sig åt skammens gud, och de blev vidriga, lika den de älskade." - Hos 9:11


Det andra ordet är ordet avskyvärd det ordet finns 55 gånger i folkbibelns översättning och relaterar i ~90% av fallen till att beskriva syndiga handlingar eller syndiga människor.


"De ogudaktigas offer är avskyvärda för HERREN, de rättsinnigas bön behagar honom." - Ords 15:8


"Om du vill vända tillbaka, Israel, säger HERREN, vänd då om till mig. Om du avlägsnar dina avskyvärda gudar från min åsyn skall du slippa irra omkring som flykting" - Jer 4:1


Finns det då bibelord som kallar oss syndare för avskyvärda?


"Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra." - Tit 3:3


"De försäkrar att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. De är avskyvärda och olydiga, odugliga till varje god gärning" - Tit 1:6
Som vi kan se så är varje syndare i Guds ögon avskyvärd och vidrig och synden är avskyvärd och vidrig oavsett vilken synd det är. Vi har ingen rätt att inte säga detta till folk. Om vi håller tyst om sådant gör vi folk inte en tjänst utan snarare så ljuger vi för dem och all lögn är avskyvärt inför Gud.


Varje syndig handling och varje brott mot Guds lag så som sexuell orenhet, lögn, stöld, stolthet, självupphöjelse, hädelser, förtal, skvaller, avguderi är vidrig och avskyvärt och Herren straffar allt sådant hos folk som inte har omvänd sig till honom.
Vi som idag är kristna var precis likadana som syndarna är i dag i Tit 3:3 säger Paulus att vi var avskyvärda. Vi är alltså inte bättre än någon annan utan är precis likadana och om det inte vore för Guds nåd, kärlek och barmhärtighet mot oss skulle vi alla ha gått under.
"Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt" - Luk 13:5


Så om du reagerar på att jag använder dessa ord när jag förkunnar evangelium så är det kanske inte så konstigt för det gjorde jag också i början.