Translate

måndag 11 juni 2012

Pånyttfödelsen

Vi förkunnar alldeles för lite pånyttfödelse i detta landet.
Vi förkunnar för lite lag och dom och nåd.
Vi har helt missat vad det hela handlar om. Det är bara Jesus som kan förändra vårt hjärta.
Istället försöker vi med mänskliga metoder få getter att tjäna Jesus. Ett får tjänar redan Jesus och har redan gett sitt liv till honom. Getterna gör inte detta. Problemet är att vi ser inte detta utan i stället sysslar vi med allt annat än att förkunna evangelium. Vi kan lära av oss av bibeln att när den helige anden faller så får man kraft att vara hans vittne. Att vara kristen innebär att konstant vittna om Jesus. Det innebär inte att sitta tyst och tiga och försöka vara ett ljus i mörkret. Nej att vittna handlar om att öppna sin min mun och förkunna evangelium.
Paulus sade att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord och han säger även att hur skall de kunna tro om ingen predikar för dem?
Vi behöver alltså gå tillbaka till evangelium mer än någonsin och förkunna evangelium så att Jesus blir en verklighet i människors liv. Må de vara metodister, baptister, pingstvänner eller lutheraner eller kanske inget samfund alls. Men tecknet på att man är en lärjunge till Jesus är att man följer honom och förkunnar evangelium.
Sedan skall vi inte förkasta teologi heller. Det finns ett enormt djup inom reformationens teologi. Även om man är anabaptist så kanske man inte håller med mig men för egen del så är det inget som fått mig så på fötter som den reformerta teologin. Den har totalt krossat sönder mig och min bön är att den skall fortsätta att krossa sönder mig i tusen bitar så att allt som finns kvar är Kristus och hans liv.
Pånyttfödelsen förändrar ens liv totalt och man dör i från sig själv. Man bryr sig inte längre om sitt eget utan ens enda vilja är att behaga Gud. Absolut det finns massor av folk inom alla kyrkor och sammanhang där Gud är något teoretiskt men inget verkligt i ens hjärta.
De flesta bloggar i Sverige är dystra att läsa. Varför det?
Inte för att man tar upp teologiska frågor sådant är bra men för att man försummar att förkunna evangelium för sina läsare. Vi skall förkunna hela Guds rådslut inte bara samma eviga teologiska frågor ha teologiska frågor.
Sådant kommer bara att flocka getter runt en blogg.  De allra flesta bloggar innehåller inget intressant. Jag vill veta om hurdan Gud är, Jag vill veta vilka synder som finns i mitt liv som inte behagar Gud. Jag vill veta hur man lever ett heligt liv. Innehåller majoriteten av bloggar detta? Nej, absolut inte. Istället innehåller de bara massor av teorier om uppryckande och vedermödor och debatter om olika teologiska frågor. Sådant har sin plats också men det får inte försumma evangelium. Det borde vara 80% Om Gud och helighet och synd och evangelium och 20% teologi.
En del verkar tro att jag tror att det som gäller är att ha den rätta läran. Det beror på hur man ser det. När det gäller evangelium är det sant. Evangelium måste vara korrekt annars blir ju inte folk frälsta utan det sker bara falska omvändelser "Evangelium är en Guds kraft till frälsning". Sedan om det sker under och tecken är jag inte imponerad av för bibeln säger ju att många skall göra under och tecken men ändå hamna i helvetet för de har inte själva blivit frälsta genom Guds evangelium. Sedan när det gäller andra frågor så är det inte så viktigt att ha rätt teologi så länge man inte förnekar viktiga kristna doktriner så som Jesu gudom och treenigheten.
Många säger "Frälsningen sker genom tron" Ja, det är sant men beviset på att du verkligen tror är att det producerar biblisk frukt och att du lever ett liv i enlighet med Guds vilja.

Sedan finns den andra villfarelsen att man känner något liv i sig och har andliga erfarenheter och bara för att man har det tror man att det är Gud och att man därmed är Kristen. Då har man bedragit sig själv.
Absolut att vara kristen är att Gud är en verklighet i ens liv man känner honom inom sig men detta betyder inte att alla känslor som man känner är i från Gud. Man skall vara försiktig med sådant för jag har själv varit villfaren av sådant och förlitat mig på känslor. Satan kommer som ett ljusets ängel och gör allt för att bedra om möjligt även Guds utvalda. Han försöker imitera Guds verk men det finns en sak han inte kan imitera och det är ödmjukheten. Här känner man igen sanna lärjungar i från falska. Ödmjukhet är inte att slänga ur sig några ord som låter lite ödmjukt. Nej, det kan vi glömma. Jesus kallade ju folk för huggormsyngel och hycklare och ändå var han mest ödmjuk i hela världen. Paulus använda hårda och skarpa ord om villolärare. Ödmjukhet är att inte söka sitt eget eller vilja promota sitt eget namn utan att endast söka att förhärliga Guds namn. Må vi växa i det.