Translate

fredag 1 juni 2012

Människans pålagda godhet

Jer 13:23 "Kan en nubier förvandla sin hud eller en leopard sina fläckar? Då skulle också ni kunna göra gott, ni som är så vana att göra ont."

"Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser."- Matt 15:19


I Jeremia 13:23 ser vi en slående sanning. Där ställs frågan om en Leopard kan förändra sina fläckar på pälsen själv?. Svaret på den frågan är förstås nej.
Ingen leopard kan förändra sin egna päls utan endast dess skapare Gud kan förändra dess fläckar.
På samma sätt är det med människans ondska. Resten av versen säger att människan har som vana att göra ont. Människan av sin natur gör alltså ont. I Matt 15:19 ser vi några exempel på vad som fyller människan hjärta. Onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.
Mord är inte bara att fysiskt döda någon utan det är att bli arg på en människa utan orsak. Äktenskapsbrott är inte bara att skilja sig eller ha sex utanför äktenskapet utan även att titta på en kvinna/man och känna lusta till dem. falskt vittnesbörd innebär att man talat vad falskt är alltså att man ljuger.

Människan är inte God utan ond! människan har ett polerat yttre men inne i hjärtat är man full av all slags ondska. Det finns ingen som gör det goda! Alla har syndat och människan är expert på att ha en yttre godhet.
Man har en pålagd godhet men i hjärtat är man genomrutten. Vi är huggormsyngel och hycklare i Guds ögon.
När Gud tittar ner i från himlen över människan ser han inget gott. Det är som ett ruttet bananskal redo att kastas i soporna. Ingen utom Gud ser våra innersta tankar och man kan leva hela sitt liv och bedra andra att man är en god människa. Men Gud ser ditt hjärta och vet precis vad som finns där och på domens dag skall vi träda in framför honom och dömas för våra gärningar. Vi kommer att dömas för vad vi har tänkt i våra hjärtan. För all hädelse, för alla lögner, för alla äktenskapsbrott, för all själviskhet och självupphöjelse, ja allt skall dömas. Ångest och nöd väntar vad och en som gör det onda. Helvetes varma lågor och dess svavel hotar att sluka varje människa som gör det onda. Skulle den rättvisa Guden låta någon som gör vad ont är slippa undan? Vad vore det för rättvisa om man släpper ondskan utan och ge den vad den förtjänar?
Nej, Gud kommer att rättvist straffa och döma ondskan, ingen kommer undan domens dag och ingen som gör det onda kan fly fråns hans vrede mot ondskan.
Det spelar alltså ingen roll hur mycket goda gärningar vi gör för att försöka kompensera våran onda natur. Det spelar ingen roll hur mycket pengar vi ger till de fattiga eller till cancersjuka eller hur väl vi försöker bete oss i samhället. Vänligheten och allt som kommer i från oss kan inte gottgöra vad som finns i hjärtat. Ty kan leoparden ändra sin fläckar på egen hand? Nej, det är omöjligt.
Vad som behövs är att någon annan som är allt igenom god kommer och förändrar oss så att våra hjärtan blir goda. För om inte hjärtat förändras så spelar det yttre absolut ingen roll.
De glada nyheterna är att Jesus som var fullkomligt god och höll varje lag har dött för syndare.
När vi tror på honom och på vad han har gjort för oss så för vi del av hans godhet och hans rättfärdighet.
Han förändrar vårt hjärta så att det blir ett gott hjärta. När vi kommer inför honom på domen dag, ja då finns där bara godhet och vi bli frikända på domens dag.
Allt du behöver göra är att omvända dig i från dina synder och tro på evangelium som jag nu har presenterat och sätt sin förtröstan på honom. Då skall han ge dig ett nytt hjärta och du får synderna förlåtelse och du skall bli frälst på domens dag i från hans vrede.


Artiklar: IIIIIIIII