Translate

onsdag 27 juni 2012

Kristendomen gjord enkel

Denna bloggs fokus ligger på att sprida evangelium till icke kristna samt religiösa som lever under falskt hopp. Jag vill inte komplicera till det hela utan göra det enkelt. Vad handlar kristendomen om? Hur blir man Kristen?


Steg 1.
Alla människor har syndat och är onda. Vi har brutit varje lag Gud har givit oss. Vi har tillbett andra Gudar, inte älskat våra nästa som oss själva inte inte älskat Gud av hela vårt hjärta själ och förstånd.
Vi har begått äktenskapsbrott en del till det yttre men de flesta till det inre genom att se på en person och lusta efter den. Vi har varit giriga, vi har skvallrat, ljugit, stulit förtalat, varit olydiga mot våra föräldrar och begått all slags ondska. Därmed eftersom gud är en domare och rättvis och helig måste han straffa varje syndare. Gud är arg på varje syndare och varje syndare är under hans vrede. På domens dag kommer varje människa få vad han förtjänar. Det hjälper inte att från och med nu försöka att inte synda mera. För alla tidigare synder kräver sitt straff. Vad vi behöver är nåd och att någon frikänner oss i från våra brott.
Därför skickade Gud Jesus som ett syndoffer i vårt ställe. Han höll hela lagen och var helt syndfri.
Vi kan inte på egen hand hålla hela lagen det är helt omöjligt och vi behöver ge upp våra försök att frälsa oss själva och tro på Jesus att han är vår frälsare. Samt att vi behöver vända oss bort i från allt hop i oss själva eller allt hopp i från annat och sätta vårt enda hopp och förströstan på Jesus. Jesus är den enda vägen till Gud och det finns ingen annan väg till frälsning än genom Jesus. Bara han kan försona för våra synder.
Det är detta som kristendomen handlar om.

Steg 2. Älska herren din Gud av hela ditt hjärta hela din själ och hela ditt förstånd och älska din nästa så som dig själv. Allt vad du vill att andra skall göra för dig skall du göra för dem.

Så enkelt är det. Inte alls komplicerat eller någon gärningslära. Snarare tvärtom det handlar om att ge upp alla sina egna prestationer och sin egen godhet och helt förtrösta på Jesus

Predikan: Daniel Lundgren - Glädjer du dig i Herren eller i din egna prestation?

I
I