Translate

torsdag 14 juni 2012

Jag har jobbat på Nokia i Salo.

I dag var det slående nyheter om att Nokia i Salo, Finland läggs ned.
Jag har faktiskt jobbat där i två och ett halvt år. Ett år som hyrpersonal och ett och ett halvt som fast anställd.
Jag sade upp mig själv när jag flyttade bort i från Finland. Jag minns redan då hur de pratade om hur de skulle kunna konkurera med iphone som då inte hade kommit. Det var tufft att jobba där för ibland började jag jobba klockan 06.00 och i bland jobbade jag till klockan 06.00. Sedan bodde jag i Åbo vilket är 45-60 minuters resa från Salo.

Vi vet aldrig vad som sker i morgon. Ena dagen kan vi ha jobb och nästa dag inte. Vi vet aldrig när vi kommer att dö. Ena dagen lever vi och nästa dag kanske vi är döda.
Detta borde få oss att tänka mer på evigheten.
Vi lever bara en liten stund på denna jorden och sedan skall vi stå inför vår skapare och stå till svars för alla våra gärningar. Alla våra ord, alla våra tankar och alla våra handlingar. All ondska skall få sitt straff. All hädelse, allt skvaller, all illvilja, all självsäkerhet, all stolthet, all självupphöjelse, allt förtal, ja precis all ondska som finns i våra hjärtan skall komma fram och dömas inför vår Gud.
Om du skulle dö i dag är då då redo att möta din skapare?
Borde du inte vara rädd? Du arma syndare?
Du som inte har gjort annat än att synda. Du som har förkastat Guds lag och bud. Du som inte älskat din nästa som dig själv och inte älskat Gud av hela ditt hjärta, själ och förstånd. Du som har på hans heliga dag brytt dig mera om fotboll och dina vänner, lite öl och en påse chips istället för att gå till kyrkan och tillbe Gud.
Du som har tillfredställt dig själv och lagt alla dina pengar på dina egna njutningar och lustar i stället för att använda dem för Guds ära och Guds rike och att ge till dem fattiga.
Du investerar hellre i en ny soffa än att tänka på fattiga eller på missionärer som sprider Guds rike.
Du ljuger och stjäl. Du stjäl Guds ära och tar den till sig själv. Du har varit olydig mot dina föräldrar och hedrar dem inte. Du har lustat efter din grannes tillhörigheter. Ja ser du någon med bättre bil än dig så vill du också ha en sådan. Du har lustat efter andra kvinnor och begått äktenskapsbrott.
Du har tillbett andra Gudar genom att tillbe dig själv eller en annan Gud som inte är bibelns Gud.
Skulle inte Gud som är så helig att man inte ens kan se honom och leva inte döma sådant?
Skulle inte Gud som är rättvisan döma all sådan ondska?
Är du redo att möta honom på domens dag?
I dag är frälsningen dag. Fly till honom som ger oss nåd. Han var den fullkomlige. Jesus Kristus lydde Gud och höll lagen i vårt ställe. Det vi själva inte kunde klara av gjorde han i vårt ställe för att ge nåd och förlåtelse åt var och en som tror.
Vänd om till honom och tro på honom så skall du blir frälst i från vredesdomen.

DN
SvD