Translate

torsdag 28 juni 2012

Evangelium eller Psykologi?

Paulus var satt till att försvara evangelium (Fil 1:16, Gal 1:8-11).
Jag tror det är mer viktigt än någonsin att stå upp för evangelium. Inte bara stå upp för det utan även att försvara evangelium. Att försvara evangelium är att försvara Jesus och förkunna honom och stå emot allt som är falskt. Evangelium är en Guds kraft till frälsning. Det är evangelium som ger sanna omvändelser och inget annat. Jag vill påstå att evangelium knappt förkunnas i detta land i dag utan har bytts ut mot psykologi.
Detta kanske kommer som en shock men när jag ser en del av de främsta "evangelisterna" i Sverige som ger ut nyhetsbrev där man säger att så och så många kom till tro. Ofta förekommer rapporter om tusentals frälsta. Detta låter ju jättebra tänker många och det tänkte jag också för några år sedan. Men jag var förblindad för vad evangelium handlar om och såg inte psykologins och manipulationens kraft.
Jag minns när jag i min iver att få se stora folkskaror komma till Kristus gick och lyssnade på en av dessa "väldiga evangelister" som finns i Sverige.
När jag satt och lyssnade då reagerade jag inte men i dag när jag tar fram anteckningarna och minns vad han faktiskt sade så inser jag att allt bara var psykologi och metoder för att få folk att "avgöra sig för Kristus".
Det är inte evangelium utan evangelium handlar om att folk blir överbevisade om sina synder och sedan söker en frälsare. Eller för att citera John Calvin att börja hata synden i sitt eget liv är början på omvändelsen.
Några saker denna välkända evangelist sade till alla oss var att man skall använda använda walt disney metoden för att fånga folk. Alltså samma metod som man använder i filmer skulle man alltså som predikant använda för att fånga folk. Han sade något i stil med att berätta lite roliga grejer för att få ett klimax i predikan sedan faller klimaxet och när det är som lägst så måste man igen skapa en stämning som främjar omvändelsen och sedan när stämningen är som högst andra gången då skall man göra sin frälsningsinbjudan och många kommer att gensvara.
Detta är förstås inte vad bibeln säger utan den säger tvärtom "Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni" (1 thess 2:5),  "Är det människor jag nu försöker få på min sida - eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare". (Gal 1:10)
Jag minns hur samma evangelist fortsatte med att säga att man måste visa folk värme genom att smickra dem lite och ställa sig nära dem så att de känner sig älskade.
Detta är verkligen manipulation och att fara med smicker.
Jag är inte så förvånad över när man läser deras nyhetsbrev om att "tusentals omvände sig"
För att när man sedan besöker den platsen så finns det säkert bara några få om ens det som bevaras i tron.
Jag minns en annan välkänd evangelist i från Sydamerika, som jag var och lyssnade till en sommar när han besökte den kyrka jag då tillhörde, hur 70 stycken "blev frälsta" varje kväll på hans möten. Nästa söndag gick jag till kyrkan och förväntade mig skaror av dem som blivit frälsta komma till gudstjänsten. Döck någon upp? Nej, inte en enda.
Jag kollade med en annan församling som också skulle ta hand om nyfrälsta om någon hade kommit dit? Ja, två stycken men efter två veckor var de redan borta igen och sågs aldrig mera till. Något är fel. Det är inte Guds evangelium som förkunnas, för Guds evangelium frälser verkligen människor och bevarar dem. Det var psykologi och ett falskt evangelium som förkunnades.
Vi behöver gå tillbaka till de gamla väckelsepredikningar som bar riktigt frukt. Folk blev antingen sant frälsta och bevarade eller så blev folk så arga att de stenade dem som predikade. Dessa "väldiga" psykolog evangelister blir aldrig stenade under sin förkunnelse och folk blir inte ens lite arga eller stötta av deras förkunnelse.
Följande video tar upp mycket av det jag har sagt och visar vad de gamla väckelsepredikanterna förkunnade.