Translate

lördag 16 juni 2012

Det största teologiska problemet.....

Ibland är det lätt att man snöar in i svåra teologiska frågor.
Det finns absolut svåra teologiska frågor som vi kanske inte kommer få svar på under vår livstid.
Det är lätt att snöa in på vedermöda och uppryckande, eskatologi, utkorelse och alla möjliga svåra frågor.
Men det finns ett jättestort problem i skriften och det är frälsningen.
Det största problem är hur Gud ens kunde frälsa några.
"Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig 
är båda styggelser för HERREN." - Ords 17:15
Denna vers lär oss att det är en styggelse för Gud att frikänna en brottsling.
En styggelse är alltså något vidrig och något hemskt.
Det är alltså något vidrig att frikänna en brottsling i hans ögon.
Ändå är det precis det han gjorde när han valde att frälsa folk.
Vi lever i en tid då humanismen är upphöjd till skyarna. Människan tror att man innerst inne är God. Men bibeln lär precis tvärtom. Människan är endast ond och endast Gud är God.
Det är lätt att tänka på Adolf Hitler och Muammar Khaddafi och tänka att de var onda hemska människor. Det är för att du inte har fått ljus över dig själv.
Faktum är att jag själv är mycket värre än Hitler var. Jag har absolut syndat mer än honom.
Jag har inte dödat något fysiskt men i mitt hjärta har jag dödat många människor.
Luk 18:9-14 är ett exempel där Jesus säger att folk som anser sig bättre än andra inte är rättfärdiga. Om du anser dig bättre än Adolf Hitler eller Muammar Ghaddafi så är du absolut inte rättfärdig enligt Jesus utan du är på väg till helvetet.
Mannen dock som såg sin syndfullhet och bad Gud om nåd han gick hem rättfärdig.
Vi är onda människor och därmed förtjänar vi helvetet.
Vi är de största brottslingarna av alla och det vore en styggelse för Gud att frikänna oss.
Ändå valde han att frikänna den som tror. Är inte detta det störta teologiska problemet?
Hur kunde Gud som är en rättvis välja att frikänna dem som tror?
Kräver inte rättvisan sitt straff? Borde inte jag som är värre än Hitler själv straffas för mina synder?
Kolla vad Paulus säger om hurdana vi var innan vi var frälsta "Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra".- Tit 3:3
Jesus kom för att frälsa syndare " ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." . Matt 1:21
Hans primära syfte att han kom var för att frälsa syndare. Hans syfte var alltså inte bara att bota sjuka eller kasta ut onda andar utan hans primära syfte var att frälsa syndare.
Hans primära syfte var alltså att gå emot sin egna rättvisa som kräver ett straff.
Finns det större kärlek än detta?
När man ser detta så har man inga problem med att Gud utväljer vissa till frälsning och inte andra. Som 1 kor 1:27-29 säger "Han har utvalt vad som var dåraktigt för att de visa skall stå där med skam"
Gud utvalda vissa till frälsning för att andra skall stå där med skam.
Gud utvalde inte alla till frälsning men det stora problemet är inte varför utvalde han inte alla? Utan det stora problemet är varför utvalde han ens några?
Varför gick han emot sig själv för att ens frälsa några stycken i från deras synder?
Vi som alla är som Hitler och vi som alla förtjänar att straffas och dömas för våra synder.
Oss har Gud valt att frälsa och visa sin nåd och kärlek emot.