Translate

tisdag 12 juni 2012

Är eld och svavel predikan biblisk?

Jag har ofta hört i från Pastorer och icke pastorer att Jesus förkunnade bara om helvetet till fariseér, och en del gillar inte alls eld och svavel förkunnelse för de menar att man "skrämmer folk". Men så är det inte, faktum är vilket vi kommer att se här i listan nedan är att Jesus talade mest om helvetet för sina egna lärjungar. Det var dem han varnade mest den näst största gruppen var folkskarorna och den minsta gruppen som han talade minst om helvetet för var faktiskt fariseérna. Det är kanske inte riktigt det resultat man hade väntat sig. Men läser man de gamla puritanerna och en del gamla väckelseförkunnare så predikade man helt klart mycket om helvetet och här i Sverige i dag behöver man bara nämna namnet helvete så får man på en gång titeln "fire and brimstone preacher" Jag har själv fått den titeln av en del. Man kan ju undra varför Jesus förkunnade så mycket om detta om det vore en liten grej? Vill man vara som Jesus så får man absolut inte försumma eld och svavel förkunnelsen. I Sverige idag förkunnar vi mycket annat som Jesus förkunnade men så fort man förkunnar dessa bitarna så gillar inte folk det.
Vi behöver absolut förkunna mer om helvetet i detta land. Men inte bara om helvetet utan också varför folk hamnar där. Vad hjälper det att bara nämna helvetet utan att också förkunna varför? För att göra detta måste man förkunna Guds lag. Det är lagen som dömer folk inte vi själva.
Nedan kommer en lista på bibelord där vi ser till vilka Jesus förkunnade om helvete och även om en kommande dom. Allt är inkluderat. Jag snodde bibelorden i från Oracio Sandovals blogg.

Jesus varningar om helvetet adresseras till

Folkskarorna =6 gånger(Matt.5:22; Matt.5:29; Matt.7:19; Matt.8:12; Matt.13:30; Luk 13:24-30)

Hans lärjungar =11 gånger

(Matt.10:28; Matt.13:41-42; Matt.13:49-50; Matt.18:8-9; Matt.18:34-35; Matt.24:50-51; Matt.25:30: Matt.25:41; Matt.25:46; Jn.15:6)

De skriftlärda och fariseérna = 5 gånger(Matt.21:43-44; Matt.22:13; Matt.23:33; Mk.3:29; Lk.16:19-31)Jesus varningar om domedag eller helvetet. Här inkluderas även ovanstående bibelversar.


Folkskarorna =11 gånger
(Matt.5:22; Matt.5:29; Matt.7:19; Matt.7:23; Matt.8:12; Matt.8:34-38; Matt.13:30; Luk.12:20; Luk.13:1-5; Luk.13:24-30; Joh.12:48)

Hans lärjungar = 14 gånger

(Matt.10:15; Matt.10:28; Matt.13:41-42; Matt.13:49-50; Matt.16:26-27; Matt.18:8-9; Matt.18:34-35; Matt.24:50-51; Matt.25:30: Matt.25:41; Matt.25:46; Mk.16:16; Lk.21:34-36; Jn.15:6)

De skriftlärda och fariséerna = 12 gånger

(Matt.12:31; Matt.12:36-37; Matt.12:42; Matt.21:43-44; Matt.22:13; Matt.23:33; Matt.26:64; Mk.3:29; Lk.11:49-52; Lk.16:19-31; Lk.2046-47; Jn.5:28-29)Även Johannes döparen förkunnade dom och varnade för domedagen inte bara för religösa hycklare utan även för folkskarorna. Han kallade dem huggormsyngel! (se Luk 3:7).
Kom även i håg att Jesus befallde sina lärjungar att predika offentligt vad de hade lärt sig av Jesu privat (Matt 10:27).Kära vänner. De flesta av dagens evangelister är långt i från evangelium. De förkunnar inget sant evangelium om dom, helvete, lag och nåd, pånyttfödelse. Vi behöver gå tillbaka till biblen och förkunna evangelium. Vi behöver förkunna lag mer än någonsin. Vi behöver förkunna eld och svavel och Guds helighet. Men vi får inte heller glömma att förkunna nåden. Men utan lag och dom så kan inte folk se sin situation och kommer inte heller söka en frälsare.
Förkunnar man inte detta så riskeras att det bara sker falska omvändelser. Folk som vänder sig till Gud på grund av vad han kan göra för dem och inte på grund av att han är vår frälsare i från våra synder.