Translate

torsdag 28 juni 2012

Evangelium eller Psykologi?

Paulus var satt till att försvara evangelium (Fil 1:16, Gal 1:8-11).
Jag tror det är mer viktigt än någonsin att stå upp för evangelium. Inte bara stå upp för det utan även att försvara evangelium. Att försvara evangelium är att försvara Jesus och förkunna honom och stå emot allt som är falskt. Evangelium är en Guds kraft till frälsning. Det är evangelium som ger sanna omvändelser och inget annat. Jag vill påstå att evangelium knappt förkunnas i detta land i dag utan har bytts ut mot psykologi.
Detta kanske kommer som en shock men när jag ser en del av de främsta "evangelisterna" i Sverige som ger ut nyhetsbrev där man säger att så och så många kom till tro. Ofta förekommer rapporter om tusentals frälsta. Detta låter ju jättebra tänker många och det tänkte jag också för några år sedan. Men jag var förblindad för vad evangelium handlar om och såg inte psykologins och manipulationens kraft.
Jag minns när jag i min iver att få se stora folkskaror komma till Kristus gick och lyssnade på en av dessa "väldiga evangelister" som finns i Sverige.
När jag satt och lyssnade då reagerade jag inte men i dag när jag tar fram anteckningarna och minns vad han faktiskt sade så inser jag att allt bara var psykologi och metoder för att få folk att "avgöra sig för Kristus".
Det är inte evangelium utan evangelium handlar om att folk blir överbevisade om sina synder och sedan söker en frälsare. Eller för att citera John Calvin att börja hata synden i sitt eget liv är början på omvändelsen.
Några saker denna välkända evangelist sade till alla oss var att man skall använda använda walt disney metoden för att fånga folk. Alltså samma metod som man använder i filmer skulle man alltså som predikant använda för att fånga folk. Han sade något i stil med att berätta lite roliga grejer för att få ett klimax i predikan sedan faller klimaxet och när det är som lägst så måste man igen skapa en stämning som främjar omvändelsen och sedan när stämningen är som högst andra gången då skall man göra sin frälsningsinbjudan och många kommer att gensvara.
Detta är förstås inte vad bibeln säger utan den säger tvärtom "Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni" (1 thess 2:5),  "Är det människor jag nu försöker få på min sida - eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare". (Gal 1:10)
Jag minns hur samma evangelist fortsatte med att säga att man måste visa folk värme genom att smickra dem lite och ställa sig nära dem så att de känner sig älskade.
Detta är verkligen manipulation och att fara med smicker.
Jag är inte så förvånad över när man läser deras nyhetsbrev om att "tusentals omvände sig"
För att när man sedan besöker den platsen så finns det säkert bara några få om ens det som bevaras i tron.
Jag minns en annan välkänd evangelist i från Sydamerika, som jag var och lyssnade till en sommar när han besökte den kyrka jag då tillhörde, hur 70 stycken "blev frälsta" varje kväll på hans möten. Nästa söndag gick jag till kyrkan och förväntade mig skaror av dem som blivit frälsta komma till gudstjänsten. Döck någon upp? Nej, inte en enda.
Jag kollade med en annan församling som också skulle ta hand om nyfrälsta om någon hade kommit dit? Ja, två stycken men efter två veckor var de redan borta igen och sågs aldrig mera till. Något är fel. Det är inte Guds evangelium som förkunnas, för Guds evangelium frälser verkligen människor och bevarar dem. Det var psykologi och ett falskt evangelium som förkunnades.
Vi behöver gå tillbaka till de gamla väckelsepredikningar som bar riktigt frukt. Folk blev antingen sant frälsta och bevarade eller så blev folk så arga att de stenade dem som predikade. Dessa "väldiga" psykolog evangelister blir aldrig stenade under sin förkunnelse och folk blir inte ens lite arga eller stötta av deras förkunnelse.
Följande video tar upp mycket av det jag har sagt och visar vad de gamla väckelsepredikanterna förkunnade.

onsdag 27 juni 2012

Kristendomen gjord enkel

Denna bloggs fokus ligger på att sprida evangelium till icke kristna samt religiösa som lever under falskt hopp. Jag vill inte komplicera till det hela utan göra det enkelt. Vad handlar kristendomen om? Hur blir man Kristen?


Steg 1.
Alla människor har syndat och är onda. Vi har brutit varje lag Gud har givit oss. Vi har tillbett andra Gudar, inte älskat våra nästa som oss själva inte inte älskat Gud av hela vårt hjärta själ och förstånd.
Vi har begått äktenskapsbrott en del till det yttre men de flesta till det inre genom att se på en person och lusta efter den. Vi har varit giriga, vi har skvallrat, ljugit, stulit förtalat, varit olydiga mot våra föräldrar och begått all slags ondska. Därmed eftersom gud är en domare och rättvis och helig måste han straffa varje syndare. Gud är arg på varje syndare och varje syndare är under hans vrede. På domens dag kommer varje människa få vad han förtjänar. Det hjälper inte att från och med nu försöka att inte synda mera. För alla tidigare synder kräver sitt straff. Vad vi behöver är nåd och att någon frikänner oss i från våra brott.
Därför skickade Gud Jesus som ett syndoffer i vårt ställe. Han höll hela lagen och var helt syndfri.
Vi kan inte på egen hand hålla hela lagen det är helt omöjligt och vi behöver ge upp våra försök att frälsa oss själva och tro på Jesus att han är vår frälsare. Samt att vi behöver vända oss bort i från allt hop i oss själva eller allt hopp i från annat och sätta vårt enda hopp och förströstan på Jesus. Jesus är den enda vägen till Gud och det finns ingen annan väg till frälsning än genom Jesus. Bara han kan försona för våra synder.
Det är detta som kristendomen handlar om.

Steg 2. Älska herren din Gud av hela ditt hjärta hela din själ och hela ditt förstånd och älska din nästa så som dig själv. Allt vad du vill att andra skall göra för dig skall du göra för dem.

Så enkelt är det. Inte alls komplicerat eller någon gärningslära. Snarare tvärtom det handlar om att ge upp alla sina egna prestationer och sin egen godhet och helt förtrösta på Jesus

Predikan: Daniel Lundgren - Glädjer du dig i Herren eller i din egna prestation?

I
I


söndag 24 juni 2012

Är det bibliskt med kvinnliga pastorer och predikanter?

Jag vet att detta är ett känsligt ämne och detta ämne är egentligen något som jag inte vill ta upp på denna blogg eftersom det inte har något med evangelium att göra utan det är en sekundär fråga.

Dock tror jag att bibeln lär att en kvinna inte skall vara pastor eller undervisa män i församlingen.

Jag har läst kommentarer och utläggningar av folk som tror motsatta men det slutar alltid i att de förnekar flera versar i skriften och försöker bortförklara dem och hamnar alltid hos kyrkofäder och Junias.
Frågan är vad lär bibeln i frågan?

"En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet" (1 Tim 2:11-12)


Detta är den tydligaste texten om att kvinnan inte skall undervisa. I vilket sammanhang säger Paulus detta. Vad talar kontexten om? Jo, Paulus ger i kontexten föreskriften för den kristna gudstjänsten alltså för söndagsmöten och även konferensen. En del menar att detta talar om mannens auktoritet över kvinnan som huvud i familjen hemma eller att detta syftar på kulturella grejer, men kontexten talar om föreskrifter för den kristna Gudstjänsten och just att Paulus i vers 13-14 syftar på skapelseordningen är svårt att komma runt. Det hjälper alltså inte att gå till GT för att hitta bevis för här går Paulus tillbaka till skapelsen och syndafallet och skyller den på kvinnan. Detta utesluter alla argument om kulturella grejer samt argument om Deborah i GT.

Det är alltså i den kristna församlingen som en kvinna inte får undervisa där män finns med utan hon måste ta emot undervisning.
En kvinna kan alltså predika evangelium på gatan eller vara missionär eller profetera undervisa andra kvinnor samt barn. I Titus 2:3-5 ser vi vilken roll en kvinna kan ha i den kristna församlingen.
" Äldre kvinnor skall på samma sätt uppträda som det anstår de heliga. De skall inte sprida skvaller eller missbruka vin. De skall vara lärare i det som är gott, så att de förmanar de unga kvinnorna att älska man och barn, att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och underordna sig sina män, så att Guds ord inte smädas."
En äldre kvinna kan alltså undervisa andra kvinnor och även barn i församlingen det är helt tillåtet enligt biblen. Kvinnor kan även vara församlingsänkor. 1 Tim 5:9 säger "Till församlingsänka skall den utses som är minst sextio år och har varit en enda mans kvinna"
En kvinna som är minst 60 år gammal kan alltså få en roll som församlingsänka i en församling. Detta är alltså en roll som en man inte kan få.
Så om kvinnor tycker det är orättvist att bara män får undervisa så kanske männen kan tycka det är orättvist att inte männen får vara församlingsänkor. Gud har alltså olika roller för kvinnor och män i kyrkan. Vad i övrigt kan en kvinna göra i en församling?
1 Kor 11:5 säger att de kan profetera. De kan självklart göra allt annat i församlingen.

Även församlingledaren eller den vi kallar äldste måste alltså vara en man enligt skriften.

Det finns två skriftställen som säger detta.
Tit 1:5-9 läser vi "När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste efter mina anvisningar. En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. Församlingsledaren skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, utan gästfri, godhjärtad och förståndig, pålitlig, gudfruktig och behärskad. Han skall hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna. "

1 Tim 3:1-7

"Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då kunna ta hand om Guds församling? Han skall inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och döms av den som förtalar honom. Han skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara."

Alla han och alla gånger det står en enda kvinnas man.... visar tydligt på att rollen måste innehas av en man. 


Ett annat exempel är filippus döttrar som går emot detta med kvinnliga "ministries".

Apg 21:8-10 " Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus, som var en av de sju, och stannade hos honom.  Han hade fyra ogifta döttrar som hade profetisk gåva.  När vi hade varit där i flera dagar, kom en profet vid namn Agabus ner från Judeen."
Nu är Paulus på väg till Jerusalem och hälsar på och sover nog över hos evagelisten Filippus. Han hade fyra döttrar som alla hade profetisk gåva. Lägg märke till de hade profetisk gåva men ingen profetisk tjänst. Nu kommer det märkliga. Gud har ett budskap till paulus i versarna 11 och framåt. Men nu bor han hos en karl som har fyra döttrar med profetisk gåva. Varför skickar Gud en manlig profet vid namn Agabus när där redan finns fyra döttrar med profetisk gåva? Varför inte tala genom de fyra döttrarna? Ja kanske för att gud inte går emot sig själv?

En del kommer med Junias för att argumentera för kvinnliga pastorer, apostlar eller förkunnare. Versen som man då kommer med är "Hälsa Andronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna* och som även före mig tillhörde Kristus." - Rom 16:7

Men det står ingenting om att hon var en apostel utan vad det står är att Junias/Junia var högt ansedd bland apostlarna.
Att vara högt ansedd är att ha ett bra rykte och hon/han hade det bland apostlarna.
Apostlarna var ju bara 12 de var inte flera så hon kan inte ha varit en apostel utan hon hade bara helt enkelt gott anseende eller bra rykte av de 12 apostlarna.
Det finns även argument om att vissa namn som nämns i skriften var kvinnor så som Priskilla,Tryfena, Tryfosa,Febe, Persis, Lydia,Evodia, Synteke, Tabita, Olypmia.
Men det står aldrig att någon av dessa var församlingsledare.
De var tjänare i församlingen och tjänade Herren. Men de kan mycket väl ha varit diakoner eller haft någon form av hjälptjänst.
Ingenstans står det att de var förkunnare eller församlingsledare.

Ett sista argument jag ofta stöter på är 2 Joh 1:1

"Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen."
Men ingenstans där står det att den han skrev till var äldste utan det står att brevet kom i från en Äldste vilket i detta fallet var Johannes aposteln. Som skrev till sin fru eller till församlignen.

Det finns alltså inga som helst versar som stödjer att någon kvinna var en Apostel eller en Pastor eller hade någon förkunnar roll i församlingen i NT. Utan de som tror så hoppar ofta till GT eller ignorerar vad NT lär och försöker komma runt det.

Man kan ju nu undra varför Gud ändå använder bra predikanter  som är kvinnliga istället för män?
Det vore otroligt om Gud skulle gå emot sitt eget ord?. Jag tror inte Gud ger sin välsignelse över sådant. Om en kvinna har en förkunnar gåva så skall den användas till att undervisa andra kvinnor eller barn. Det är vad jag tror att skriften lär jag tror inte Gud gillar när Kvinnor tillåts vara i positioner där de inte skall vara. 
Faktum är att kvinnliga pastorer och förkunnare är ganska nytt i kyrkohistorien. Inte förens år 1960 vigdes de tre första kvinnliga prästerna i Sverige någonsin och då blev det ett väldans liv.
Jag är inte emot kvinnliga evangelister eller missionärer eller kvinnor som profeterar bibeln säger att kvinnan kan profetera. Vad jag talar om är kvinnas och mannens roller i Guds församling vid gudstjänster och sammankomster alltså.

"i Nya Testamentet förordnar den Helige Ande genom aposteln Paulus, att kvinnorna skall tiga i kyrkan och församlingen, och säger: Det var Herrens bud (1 Kor.14:34), 

fastän han väl visste, hur Joel tillförne hade förkunnat, att Gud ville även över sina jungfrar utgjuta sin Ande, och dessutom hade sett Filippi fyra döttrar profetera (Apg.21:19). Men i församlingen eller i kyrkan, där predikoämbetet finns, skall de tiga och säga sitt Amen, samt i sina hem läsa och sinemellan lära, förmana, trösta, ja, t o m utlägga Skriften det bästa de förmår" - Martin Luther
torsdag 21 juni 2012

Avvikande och främmande läror

Hittade en bra artikel av en av mina favorit predikanter J.C Ryle från www.karlektillsanningen.se


Låt er inte ryckas med av alla möjliga främmande läror.Det är gott att hjärtat är fast förankrat i Guds nåd.(Hebr. 13:9)

Bibelcitatet som inleder denna artikel är en apostolisk varning för falska läror. Det är en del av den förmaning som aposteln riktar till Hebréerna. Aldrig tidigare har det varit viktigare för kristna förkunnare att högt och troget föra varningen vidare: “Låt er inte ryckas med av alla möjliga främmande läror”.

Djävulen, mänsklighetens urfiende, har inget bättre instrument att förgöra själarna med, än just spridandet av falska läror. “Han är en lögnare och lögnens fader” (Joh 8:44)….”Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker vem han kan uppsluka” (1Petr 5:8).

Utanför församlingen förleder den Onde människor att begå alla möjliga grova synder. Hans syfte är att fördärva och förgöra. Innanför församlingen är Satan ständigt verksam genom att utbreda villoläror och främmande avvikelser från den kristna tron. Eftersom han inte kan hindra vattenflödet ur livets källa, försöker han att förgifta det. Då han inte förmår förgöra evangeliets helande kraft, söker han istället att uttunna och försvaga den. Det är inte förvånande att ett av hans namn är ‘Apollyon’ – ‘Fördärvaren’.
Den kristna församlingens tröstare, den helige Ande, har alltid använt ett huvudredskap till att stå emot Satans påfund, och det är Guds eget ord. Ordet läst och förkunnat. Ordet förklarat och predikat. Ordet som är tillämpat och mottaget in i hjärtat. Den onde ska besegras med Ordet. Kom ihåg hur Jesus själv besvarade djävulen när han blev frestad: “Det är skrivet”. Ordet är fortfarande svärdet som Jesu lärjungar måste bruka för att stå emot Satans angrepp. Det är Guds sanning i bibeln som är de kristnas fasta stöd och hjälp.
Men vi lever i en tid då folk inte gillar lärosatser och trosbekännelser. Människor tar avstånd från bibelundervisning som går till attack mot moderna tankegångar. Den som vågar säga att en lära kan vara sann och en annan falsk, får vänta sig att förlora folkets gunst och kallas “trångsynt”, eller något ännu värre . Men låt oss nu gå vidare och se vad skriften själv säger.
Vi börjar med varningen: “Låt er inte ryckas med av alla möjliga främmande läror”. Dessa ords betydelse är inte svår att förstå. Låt er inte kastas hit och dit vid varje ny villolära, som skepp utan kompass och roder, tycks aposteln vilja säga. Falska läror kommer att uppstå så länge världen består. Många till antalet, olika i detaljer, men på en punkt alltid desamma – underliga, nya, främmande och avvikande från Kristi evangelium . Detta är ett faktum idag, och det kommer alltid att finnas falska läror inom den etablerade kristenheten. Kom ihåg detta och låt er inte vilseföras, lyder apostelns förmaning.
Men apostelns varning i Hebréerbrevet är inte den enda varningen. Mitt under bergspredikan varnar Jesus själv allvarligt: “Tag er tillvara för de falska profeterna! De kommer till er i fårakläder, men invärtes är de rovlystna vargar” (Matt 7:15). I sin sista hälsning till de äldste i Efesus tar Paulus tid att varna dem för falska läror: “I er egen krets skall män framträda, som förkunnar falska läror för att locka lärjungarna att följa dem” (Apg 20:30).
Vad står det i andra Korintierbrevet? “Men jag är rädd för att, liksom ormen med sin list bedrog Eva, också edra tankar skall bli vilseledda och dragas bort från den uppriktiga hängivenheten till Kristus” (2 Kor 11:3). Vad står det i Galaterbrevet? “Jag förundrar mig över att ni så snart överger honom, som har kllat er genom Kristi nåd, och vänder er till ett annat evangelium”….”Ni dåraktiga galater! Har någon förhäxat er?”….”Ni började i Anden, vill ni ‘fullkomna’ Andens verk genom edra egna gärningar?”….”Hur kan ni nu vända tillbaka till dessa svaga och eländiga makter? Ni ger noga akt på dagar och månader, högtider och år. Jag är bekymrad för er”….”Kristus har befriat oss, för att vi skulle leva som fria människor. Stå därför fasta, och låt er inte på nytt tvingas in under slavtjänstens ok” (Gal 1:6; 3:1,3; 4:9-11; 5:1).
Vad står det i Efesierbrevet? “Då blir vi inte längre oerfarna barn, som drivs vind för våg och rycks med från kastvinden av varje ny lära….”(Ef 4:14). Vad står det i Kolosserbrevet? “Var på er vakt, så att ingen fångar er med tomma och bedrägliga spekulationer, som grundar sig på mänskliga traditioner och kommer från denna världens makter, men inte från Kristus” (Kol 2:8). Vad står det i Första brevet till Timoteus? “Anden säger tydligt och klart, att i de sista tiderna några skall avfalla från tron” (1 Tim 4:1).
Vad står det i Petrus andra brev? “….falska lärare skall komma in bland er. De skall på smygvägar föra in fördärvliga särmeningar….”(2 Petr 2:1). Vad står det i Johannes första brev? “Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva andarna, så att ni kan se, om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen” (1 Joh 4:1). Vad står det i Judas brev? “….att mana er till ihärdig kamp för den tro som en gång för alla har blivit överlämnad åt de heliga. Vissa människor har nämligen smugit sig in hos er” (Jud v 3-4). Dessa texter har blivit skrivna för vårt bästa. Låt oss verkligen lägga dem på minnet.
VAD SKALL MAN NU SÄGA OM DETTA? Jag kan endast meddela er vad som givits mig. Att i ljuset av dessa verser påstå, att de första församlingarna var perfekta föredömen i fråga om renlärighet är absurt. Det visar sig, att det även i de apostoliska dagarna förekom rikligt med villfarelse, både vad det gäller lära och praktik. Det är vansinnigt och inkonsekvent att påstå, som vissa gör, att förkunnare aldrig ska ge sig in i kontroversiella frågor och varna sitt folk för felaktig läror. Att svika här skulle innebära, att man försummade stora delar av Nya testamentet. Var så säker, en sovande herde och en stum vakthund är vargens, tjuvens och rövarens bästa hjälp. Det är inte för intet att Paulus säger: “När du undervisar bröderna om detta, handlar du som en god Kristi tjänare” (1 Tim 4:6).
DET BEHÖVS IDAG EN TYDLIG VARNING FÖR FALSKA LÄROR. De fariseiska och sadduceiska tänkesätten har aldrig varit mer inflytelserika än vad de är nu. Evangeliet är nästan krossat till döds mellan dem, som å ena sidan vill dra ifrån och dem som å andra sidan vill lägga till. Mellan dessa döljs sanningen under en massa tillägg. Allt finns – vidskepelse och otrohet, romersk katolska tankegångar och liberal teologi, ritualism och rationalism. Dessa “kvarnstenar” mal evangeliet sönder och samman.
Teologer framför oavbrutet underliga och främmande åsikter i viktiga bibliska sanningar. I dessa sista dagar kan de lära ut de mest hårresande saker beträffande försoningen, Kristi gudom, bibelns inspiration, undrens verklighetsförankring, evigheten och framtida straff, församlingen, den prästerliga tjänsten, sakramentet, hedrandet av jungfru Maria, böner för de döda, osv. Genom press och radio, med tunga och penna som instrument, dränks människorna så gott som i en syndaflod av virriga och felaktiga åsikter. Det är ren okunnighet att bestrida detta faktum. Aldrig har det varit så nödvändigt som nu att säga: “Låt er inte ryckas med av alla möjliga främmande läror”.
En del av dessa villolärare är mycket nitiska. Deras iver får många att tro, att de har rätt. De ger sken av att besitta teologiska kunskaper och stor lärdom. Många låter sig bedragas och menar, att så intelligenta och intellektuella män också måste vara pålitliga vägvisare. Fritänkande är en klar tendens i vår tid. Det finns en allmän strävan att vara “överseende och liberal”. Man tycks skämmas för att påstå att någon kan ha fel. Dessa moderna lärare lär ut en samling halvsanningar, och de använder sig ideligen av bibliska termer och fraser på ett obibliskt sätt. Allmänheten har ett sjukligt krav på en gudstjänst och gudsdyrkan som är sensuell, ceremoniell och innehåller synliga, spektakulära moment. Man har tröttnat på det osynliga verket, det som sker i det fördolda, på djupet i människan, i hjärtat. Det finns idag en naiv benägenhet att tro allt och alla som pratar intelligent, älskvärt och uppriktigt. Man glömmer att Satan själv ofta kommer som “en ljusets ängel” (2 Kor 11:14). “Enfalden” är också påtaglig bland de bekännande kristna. Varje kättare som förmedlar sin egen lära på ett något så när rimligt sätt, kan med all säkerhet räkna med att bli trodd, och de, som till äventyrs tvivlar på honom, blir kallade förföljare och trångsynta.
Allt detta utgör specifika symptom på vår tid. Jag hävdar att ingen, som iakttar och studerar det aktuella läget kan motsäga detta. Dessa symptom samverka r till att göra attackerna från falska läromeningar extra farliga och gör det också speciellt angeläget att tydligt höja varningens rop: “Lår er inte ryckas med av alla möjliga främmande läror”.
“VILKET ÄR DET BÄSTA FÖRSVARET GENTEMOT FALSKA LÄROR?” Jag svarar med ett ord: Bibeln . Bibeln regelbundet läst under bön och regelbundet studerad. Vi måste åter “rannsaka skrifterna”. Önskar vi ett vapen mot Satans listiga angrepp, finns det ingenting som kan jämföras med “Andens svärd – Guds ord”. Men för att vi ska kunna använda bibeln med framgång, måste vi ha för vana att läsa Ordet flitigt – på ett aktivt och förståndigt sätt under bön. Jag är rädd för att det just på denna punkt som många felar. Få läser sina biblar så mycket som de borde i denna tid av jäkt och stress. Kanske läser man fler böcker än förr, men mindre ur den bok som undervisar människan om frälsning. En församlings styrka ligger i dess bibelläsande medlemmar.
Rannsaka skrifterna . Lägg märke till att Herren Jesus Kristus och hans apostlar ideligen hänvisar till Gamla testamentet, som ett dokument precis lika auktoritativt som det Nya. Lägg märke till hur de citerar Gamla testamentet som Guds röst, där varje ord är skrivet under inspiration. Lägg märke till att Nya testamentet refererar till alla stora underverk i Gamla testamentet som odiskutabla fakta. Lägg märke till att alla huvudmomenten i de fem Moseböckerna kontinuerligt tas upp som historiska fakta, vars verklighetsuppfattning ställs utom alla tvivel. Lägg märke till att försoningen, ställföreträdandet och offret är väsentliga läror, som uppenbaras i bibeln från början till slut. Lägg noga märke till den massiva bevisföringen, när det gäller det största av alla under – Kristi uppståndelse. Detta medför, att den som framhärdar i sin otro lika gärna kan säga, att han inte vill tro alls , trots att det må finnas hur många bevis som helst.
Lägg märke till dessa fakta, och du ska finna det svårt att vara “rationalist”. Otrons problem är stora. Det krävs mer av lättrogenhet för att vara icketroende än att vara troende. Rationalistens (rationalist här lika med en teolog som tolkar bibeln i enlighet med modernt tänkande, övers. anm.) problem är större. Modern bibelkritik – allmän och liberal teologi – är resultatet av godtycklig behandling av bibeln. Deras fina, välljudande och högtravande fraser, som tillfredställer somligas sinnen, ser förnämliga ut på avstånd. Men så snart man skärskådar dem, upptäcker man snart att det inte finns någon fast mark under vare sig rationalistens eller ateistens fötter.
Rannsaka skrifterna. Lägg märke till hur “det sakramentala systemet” och “den rituella teologin” lyser med sin frånvaro i Nya testamentet. Beakta hur ytterst lite som nämns om dopets följder och hur sällan nattvarden tas upp i breven. Försök om möjligt finna ett enda ställe i Nya testamentet, där Herrens tjänare kallas “offrande präster” eller där nattvarden utgör ett offer, eller där privat bikt inför pastor praktiseras eller rekommenderas. Slå upp en enda vers, om du kan, där offerskrudar nämns som önskvärda eller där brinnande ljus och blomstersatser på altaret, eller processioner, rökelse, flaggor och baner, och bugningar mot öster eller bugningar inför brödet och vinet, eller böner riktade till jungfru Maria och änglarna påbjuds.
Lägg noga märke till dessa fakta och du ska finna det svårt att vara ritualist. I förvrängda citat av kyrkofäderna, i utdrag av mystiska munkars och andra påvetrognas författarskap kan du kanske finna ditt auktoritativa stöd, men inte i bibeln. Det finns ett oöverkomligt svalg mellan Guds rena ord, ärligt och rättvist tolkat, och extrem ritualism.
Om vi inte ska “vilseföras av allehanda främmande läror”, måste vi ständigt minnas Herren Jesu Kristi ord “rannsaka skrifterna”. Okunnighet i bibelns lära är roten till alla misstag. God bibekunskap är det bästa motgiftet gentemot moderna falska läror.
J C Ryle
(Denna artikel skrevs för ungefär 100 år sedan, men budskapet verkar ännu mera aktuellt och angeläget i denna tid!)

onsdag 20 juni 2012

Två ord för att beskriva synden.

Första gången jag läste Jonathan Edwards predikan "Syndare i Guds vredes händer" Fick jag en shock.
För den predikan är inte "snäll" den innehåller ord som man vanligtvis inte hör om människor så som vidrig och avskyvärda. Att beskriva en syndare på det sättet är kanske något som tar mot ett sinne som är uppvuxen i en kultur där bibeln inte förkunnas.
Läser man gamla väckelse förkunnare är det inte alls helt ovanligt att man använder ord så som vidrig, mask och avskyvärd för att beskriva synden och syndaren. Frågan vi kan nu ställa oss är dessa två ord bibliska?
Gör man rätt bibliskt sätt att använda dessa minst sagt "stötande" ord om syndaren?
Jag sökte i folkbibeln och fann ordet vidrig användas 43 gånger och en gång talar det om någons andedräkt.

"Min andedräkt är vidrig för min hustru, jag väcker leda hos mina bröder." - Job 19:17


Men i alla andra bibelställen talar det alltid i relation till synden.


"Ni såg deras vidrigheter och deras eländiga avgudar av trä och sten, silver och guld, som fanns hos dem" - 5 Mos 29:17


"De retade honom genom främmande gudar, med vidrigheter väckte de hans vrede." - 5 Mos 32:16


"Även om han gör sin röst behaglig, tro honom inte, sjufaldig vidrighet finns i hans hjärta." - Ords 26:25


"De satte upp sina vidriga avgudar i det hus som är uppkallat efter mitt namn och orenade det." - Jer 32:34 


"Jag skall inte skona dig och inte ha något förbarmande. Jag skall låta dina gärningar drabba dig och dina vidrigheter vara mitt ibland dig. Och ni skall inse att jag är HERREN". - Hes 7:4

Detta är bara 5 av 42 exempel som finns i bibeln. Lägg märke till att synden beskrivs så som vidrig.
Att synden är vidrig och att människan är vidrig är inte samma sak kanske en del invänder?
Men om ett litet barn bajsar så är bajset vidrigt om det ligger kvar i blöjan men om barnet skulle smeta in sig i bajset blir barnet själv vidrigt för barnet är full av bajs.
Likaså finns det bibelord som säger samma sak om människan som begår vidrigheter blir vidrig.

"Som druvor i öknen fann jag Israel. Jag såg era fäder som förstlingsfrukter på ett fikonträd, då det börjar bära frukt. Men de gick till Baal-Peor och invigde sig åt skammens gud, och de blev vidriga, lika den de älskade." - Hos 9:11


Det andra ordet är ordet avskyvärd det ordet finns 55 gånger i folkbibelns översättning och relaterar i ~90% av fallen till att beskriva syndiga handlingar eller syndiga människor.


"De ogudaktigas offer är avskyvärda för HERREN, de rättsinnigas bön behagar honom." - Ords 15:8


"Om du vill vända tillbaka, Israel, säger HERREN, vänd då om till mig. Om du avlägsnar dina avskyvärda gudar från min åsyn skall du slippa irra omkring som flykting" - Jer 4:1


Finns det då bibelord som kallar oss syndare för avskyvärda?


"Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra." - Tit 3:3


"De försäkrar att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. De är avskyvärda och olydiga, odugliga till varje god gärning" - Tit 1:6
Som vi kan se så är varje syndare i Guds ögon avskyvärd och vidrig och synden är avskyvärd och vidrig oavsett vilken synd det är. Vi har ingen rätt att inte säga detta till folk. Om vi håller tyst om sådant gör vi folk inte en tjänst utan snarare så ljuger vi för dem och all lögn är avskyvärt inför Gud.


Varje syndig handling och varje brott mot Guds lag så som sexuell orenhet, lögn, stöld, stolthet, självupphöjelse, hädelser, förtal, skvaller, avguderi är vidrig och avskyvärt och Herren straffar allt sådant hos folk som inte har omvänd sig till honom.
Vi som idag är kristna var precis likadana som syndarna är i dag i Tit 3:3 säger Paulus att vi var avskyvärda. Vi är alltså inte bättre än någon annan utan är precis likadana och om det inte vore för Guds nåd, kärlek och barmhärtighet mot oss skulle vi alla ha gått under.
"Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt" - Luk 13:5


Så om du reagerar på att jag använder dessa ord när jag förkunnar evangelium så är det kanske inte så konstigt för det gjorde jag också i början.

söndag 17 juni 2012

Helgelse och korsförkunnelse

Satt och klickade runt lite på youtube idag och hamnade på en video med en ny intressant predikant som jag inte har hört tidigare.
Hans namn är Shane Idleman han är reformert i sin teologi precis som jag men förkunnar evangelium, helgelse, korset, synd och frälsning väldigt starkt.

Han är Pastor i Westside Christian Fellowship som är icke en samfundsbunden kyrka.
http://westsidechristianfellowship.org/
När man kommer in på deras sida förstår man på en gång bara genom att se på titlarna att det här är bra biblisk förkunnelse. Titlar så som "The Cross no other way" "A Message to the pulpits of America" "Shocking Christmas message" "The American Gospel vs the true Gospel"

lördag 16 juni 2012

Det största teologiska problemet.....

Ibland är det lätt att man snöar in i svåra teologiska frågor.
Det finns absolut svåra teologiska frågor som vi kanske inte kommer få svar på under vår livstid.
Det är lätt att snöa in på vedermöda och uppryckande, eskatologi, utkorelse och alla möjliga svåra frågor.
Men det finns ett jättestort problem i skriften och det är frälsningen.
Det största problem är hur Gud ens kunde frälsa några.
"Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig 
är båda styggelser för HERREN." - Ords 17:15
Denna vers lär oss att det är en styggelse för Gud att frikänna en brottsling.
En styggelse är alltså något vidrig och något hemskt.
Det är alltså något vidrig att frikänna en brottsling i hans ögon.
Ändå är det precis det han gjorde när han valde att frälsa folk.
Vi lever i en tid då humanismen är upphöjd till skyarna. Människan tror att man innerst inne är God. Men bibeln lär precis tvärtom. Människan är endast ond och endast Gud är God.
Det är lätt att tänka på Adolf Hitler och Muammar Khaddafi och tänka att de var onda hemska människor. Det är för att du inte har fått ljus över dig själv.
Faktum är att jag själv är mycket värre än Hitler var. Jag har absolut syndat mer än honom.
Jag har inte dödat något fysiskt men i mitt hjärta har jag dödat många människor.
Luk 18:9-14 är ett exempel där Jesus säger att folk som anser sig bättre än andra inte är rättfärdiga. Om du anser dig bättre än Adolf Hitler eller Muammar Ghaddafi så är du absolut inte rättfärdig enligt Jesus utan du är på väg till helvetet.
Mannen dock som såg sin syndfullhet och bad Gud om nåd han gick hem rättfärdig.
Vi är onda människor och därmed förtjänar vi helvetet.
Vi är de största brottslingarna av alla och det vore en styggelse för Gud att frikänna oss.
Ändå valde han att frikänna den som tror. Är inte detta det störta teologiska problemet?
Hur kunde Gud som är en rättvis välja att frikänna dem som tror?
Kräver inte rättvisan sitt straff? Borde inte jag som är värre än Hitler själv straffas för mina synder?
Kolla vad Paulus säger om hurdana vi var innan vi var frälsta "Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra".- Tit 3:3
Jesus kom för att frälsa syndare " ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." . Matt 1:21
Hans primära syfte att han kom var för att frälsa syndare. Hans syfte var alltså inte bara att bota sjuka eller kasta ut onda andar utan hans primära syfte var att frälsa syndare.
Hans primära syfte var alltså att gå emot sin egna rättvisa som kräver ett straff.
Finns det större kärlek än detta?
När man ser detta så har man inga problem med att Gud utväljer vissa till frälsning och inte andra. Som 1 kor 1:27-29 säger "Han har utvalt vad som var dåraktigt för att de visa skall stå där med skam"
Gud utvalda vissa till frälsning för att andra skall stå där med skam.
Gud utvalde inte alla till frälsning men det stora problemet är inte varför utvalde han inte alla? Utan det stora problemet är varför utvalde han ens några?
Varför gick han emot sig själv för att ens frälsa några stycken i från deras synder?
Vi som alla är som Hitler och vi som alla förtjänar att straffas och dömas för våra synder.
Oss har Gud valt att frälsa och visa sin nåd och kärlek emot.

fredag 15 juni 2012

Varför du behöver frälsningen


Här följer sex anledningar till varför en människa behöver frälsningen på teologiskt språk kallar vi detta "det totala fördärvet" "Total depravity"


1.   Människan är en syndare och på grund av vår relation till Adam viker vi tidigt bort i från Gud.

Ps 51:7   Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv. 

Psa 58:3 De ogudaktiga är avfälliga ända från födelsen,  de lögnaktiga far vilse alltifrån moderlivet. 


Rom 5:18-19  Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. 19 Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. 

2.    Därför är han oförmögen och vill inte 

A)    Göra något gott

1 Mos 6:5 Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. 

Job 15:14-16 Vad är en människa, att hon skulle vara ren, att en av kvinna född skulle vara rättfärdig? Gud kan inte lita på sina heliga, inför hans ögon är inte himlarna rena, hur mycket mindre då den som är avskyvärd och fördärvad, en människa som dricker orättfärdighet som vatten!

Ps 130:3  Om du, HERRE, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? 

Ps 143:2  Gå ej till doms med din tjänare, ty inför dig är ingen levande rättfärdig.

Ords 20:9  Vem kan säga: "Jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri från synd"?

Pred 7:20 Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. 

Jes 64:6  Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar. 


Jer 13:23  Kan en nubier förvandla sin hud eller en leopard sina fläckar? Då skulle också ni kunna göra gott, ni som är så vana att göra ont. 

Joh 3:19  Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.

Rom 3:9-12 Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls! Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde.  Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda,*ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.

Jak 3:8 Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift.

1 Joh 1:8  Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.

B)     Att tro på Gud (Eller komma till honom)

Joh 6:44 Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.

Joh 6:65  Han sade vidare: "Därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern".

Joh 8:43-45  Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.  Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. 

Joh 10:26  Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. 

Joh 12:37-41  Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom.  Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad?  Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt:  Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig.  Detta sade Jesaja, därför att han såg hans härlighet och talade om honom.

C)    Att förstå sanningen

Joh 14:17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte.

1 Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 

D)    Att söka Gud

Rom 3:10-11  Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda,*ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.

Jes 64:7 Det finns ingen som åkallar ditt namn, ingen som vaknar upp för att hålla sig till dig. 

3.      Han är död i sina synder

1 Mos 2:16-17  Och HERREN Gud gav mannen denna befallning: "Du kan fritt äta av alla träd i lustgården,  men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö." 

Joh 3:5-7  Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.

Ef 2:1-3  Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder.  Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.

Kol 2:13 Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser

4.   Han är förblindat och korrumperad i sitt hjärta


1 Mos 6:5 Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. 


I Mos 8:21 "eftersom hennes hjärtas tankar är onda ända från ungdomen."

Pred 9:3 Detta är det onda i allt som händer under solen, att det går alla lika. Därför är också människornas hjärtan fulla av ondska, och oförnuft bor i dem så länge de lever, och sedan måste de ner bland de döda. 

Jer 17:9  Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? 

Mark 7:21-23  Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord,  äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."

Joh 3:19-21  Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud."

Rom 8:7-8  Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.

Ef  4:17-19  I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma,  deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten.  Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog.

Ef 5:8  Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn.

5.   Han är en slav till synden och till Satan

Joh 8:34   Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. 

Joh 8:44  Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

Rom 6:20 " Medan ni var syndens slavar"

2 Tim 2:25-26 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Tit 3:3 Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra.

1 Joh 5:19  Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld.

6.      Han utför sina gärningar frivilligt, men hans natur är rakt igenom ond.

Job 14:4   Kan det komma en ren från en oren?  Nej, inte en enda! 

Matt 7:16-18  På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.

Matt 12:33 Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet.

Mark 7:21-23 "Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord,  äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap.  Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."

Jak 1:13-14  Ingen som frestas skall säga: "Det är Gud som frestar mig." Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon.  Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär.


Så är det. Du är ond, fördärvad, avskyvärd och en ond vidrig syndare i Guds ögon.
Detta är det allvarliga läger varje människa befinner sig i och inte nog med det. Guds vredesdom hänger över var och en som gör det onda.
Du behöver Jesus Kristus. Du behöver omvända dig och tro på honom och få ett nytt hjärta.
På grund av hans kärlek till oss arma syndare finns det hopp!