Translate

söndag 6 maj 2012

Vad är en Jesu lärjunge?

När man läser gamla reformerta och även arminianska väckelsepredikanter genom tiderna så får man en oerhört hög standard på lärjungaskap.
A.W Tozer skrevi i sin bok "Gudsmänniskan" att om han satt på ett möte och predikanten bara predikade ord, även om allt i sig hade sade var sant men kraften och passionen saknades så reste han sig bara upp och gick sin väg.
 Jonathan Edwards satte ribban otroligt högt i vad det innebär att vara en Kristi lärjunge.
Bara av att läsa hans brev till en nyomvänd så ser man något av den nivå av krav på lärjungaskap han hade och som man hade under väckesletiderna. Jonathan Edwards - Brev till nyomvänd

Han skriver i sin bok "Religous Affection" att om en människa som kallar sig kristen inte är passionerad är hans religion inget och det består bara av tomma ord.
Vi kan förkunna alla de rätta orden och vara text trogna men om Gud inte har gjort ett övernaturligt verk i våra hjärtan som förändrar oss så radikalt att hela vårt liv blir passionerat för Gud så är det bara religion och ingen sann kristendom.
Edwards menar att en kristen livsstil absolut präglas av en passionerad livsstil.
Han menar även att en passionerad livsstil inte heller behöver vara ett säkert tecken på sann omvändelse.

Jonathan Edwards predikningar är ett typ exempel på förkunnelse som hölls för folk som inte var passionerade. Läser man hans sermons så kan man tycka att det är väldigt mycket dom och vredes predikan som hölls i kyrkan. Han ansåg att folket i kyrkan inte gav tecken på passion i sitt liv och därmed förkunnade han som han gjorde.
När han höll sin sista sermon sade han något i stil med. Nu har jag predikat för er i många år och visat er vägen, men ni har inte tagit emot vad jag sade. Nu skall vi snart alla stå framför vår domare och då kommer det visa sig om jag hade rätt eller ej.

Som jag kan se det präglas det kristna lärjungaskapet av flera saker.
- Ta upp sitt kors och förneka sig själv, ens populäritet, höga positioner, berömmelse och ära av andra.
- Ett liv i bön
- Ett liv i evangelisation
- Ett liv där man dör från sig själv
- Ett liv där Gud blir ens allt
- Ett liv i kamp mot synden och dess frestelser.

 Listan kan göras längre.

Bönen är otroligt viktig att var och en lever ett liv i hängiven bön.
De gamla väckelsegubbarna så som Whitefield och Wesley kunde gå upp tidigt på morgonen och ropa ut till Gud för att hans kraft skulle falla.
Jesus bad mycket och drog sig ofta undan till ödetrakter för att be.
Paulus levde ett liv i bön.

Paul Washer är inne på samma linje han pratar om vikten av bön.