Translate

tisdag 8 maj 2012

Jesus och porr

"Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott.* Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna. Det är sagt: Den som skiljer sig från sin hustru skall ge henne skilsmässobrev. * Jag säger er: Var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott" - Matteus 5:27-32

I dag är det populärt med pornografi för det finns lätt tillgängligt på nätet.
Men Jesus säger att denna synd leder till Gehenna(Helvetet).
Ja om du ens ser på en kvinna med lusta i ditt hjärta så har du begått äktenskapsbrott.
Detta mina vänner är en synd som Gud inte kommer lämna ostraffat och Jesus visar på allvaret i denna synd

"Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna"


Det är så allvarligt att Jesus uppmanar folk att riva ut sina ögon i stället för att inte lusta efter kvinnor. 
Gud är helig och kommer straffa varje syndare och varje syndare kommer att dömas på domens dag.
Vi skall alla stå inför Guds domstol och dömas efter våra gärningar.
Jesus jämn ställer lusta efter en kvinna med äktenskapsbrott.
Han säger att det är samma sak eftersom du i hjärtat lustar efter andra än din egna kvinna.
Borde inte Gud som är rättvis döma även de som begår äktenskapsbrott på domens dag?
Borde inte Gud döma alla som tittar och porr eller bara på gatan lustar efter kvinnor på domens dag?


Absolut om du inte vänder dig till honom. I oss själva är det totalt omöjligt att bli befriade från detta begär. Vi är av naturen slavar under synden och inga goda gärningar kan kompensera detta.
Därför finns det en annan väg. Jesus som var Gud på denna jorden höll hela lagen och lustade aldrig i sitt hjärta. Han blev slaktad av Gud på korset för att var och en som tror på hans verk skall bli frälst. Han uppfyllde lagens krav och dog i vårt ställe för att frälsa syndare.
Precis som äktenskapsbryterskan som skulle blivit stenad enligt lagen fann förlåtelse hos Jesus så finns det även för er.


Porr och pornografi är synder som Jesus kan förlåta och du vänder dig till honom och inte förtröstar på din egna godhet eller försöker att frälsa dig själv.