Translate

söndag 13 maj 2012

Guds helighet - 1 Moseboken

Jag kommer gå igenom hela skriften och posta ett inlägg lite då och då om Guds helighet.
Syftet med detta är att visa på Guds helighet.
Dessa bibelord som vi nu kommer titta på kommer visa Guds attityd till synden.
Gud kan tyckas grym, hård och sträng och det är han också mot syndare eftersom han är helig.
Men han är också kärleksfull som gav en lösning på syndens problem.

 1 Moseboken

"Till kvinnan sade han: "Jag skall göra din möda stor när du blir havande. Med smärta skall du föda dina barn. Till din man skall din lust vara, och han skall råda över dig." - 3:16

Här ser vi syndens första konsekvens. Eva hade ätit av frukten och gett den till Adam i trädgården. Det kan synas vara en "liten" synd. Men den enda lagen de hade var att inte äta av den frukten. Allt annat fick de göra. Dock på grund av denna synd ser vi här i vers 16 att alla kvinnor måste lida när de föder barn.
Det är därför kvinnor skriker när de föder barn på grund av att Eva lockade Adam till att äta en enda frukt.
Tänk dig tusentals år efter denna händelse har kvinnor ännu ont när de föder barn. Allt detta på grund av en synd som någon begick för flera tusen år sedan och efter som både Adam och Eva hade syndat så hade alla människor som fanns syndat och därmed får alla människor i dag även lida. Detta visar hur fruktansvärt allvarligt Gud ser på synden. 
En enda synd! Tänk dig om du begår en enda liten "vit lögn" eller en enda stolt tanke. Hur mycket kommer Gud inte att straffa dig?
Det finns ingen som inte syndar och som inte förtjänar att dömas av Gud.
Romarbrevet säger att gud lagrar upp vrede inför vredens dag. 
Anledningen till att du inte ser Gud straffa dig ännu är på grund av att han lagrar upp vrede åt dig till domens dag.

"HERREN sade: "Människorna som jag har skapat skall jag utrota från jordens yta, ja, både människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort dem."
- 6:7


"Då förgicks allt levande på jorden: fåglar och boskapsdjur, vilda djur och alla smådjur som rörde sig på jorden, likaså alla människor." - 7:21


Här ser vi Guds helighet så starkt där han fullständigt utrotar hela jordens befolkning utom en enda familj på grund av folkets synder. Man vet inte hur många som bodde på jorden vid den tiden men jag har sett siffror på allt från 20 miljoner till några miljarder. Jag tror nog bara Gud vet. Men ett vet vi att alla på hela jorden blev utrotade utom en enda familj.
Allt detta skedde på grund av Guds helighet. Han är så helig så han måste straffa synden.
Lägg märke till att detta är innan Lagen ens fanns. Det fanns inte tio guds bud på den tiden.
Men ändå dödade Gud dem ändå på grund av deras synder.
"Då lät HERREN svavel och eld regna ner från himlen, från HERREN, över Sodom och Gomorra. Han omstörtade dessa städer med hela slätten och alla dem som bodde i städerna och det som växte på marken." -  19:24-25


Man tror att det bodde runt 600-1200 i de städerna på den tiden. Igen ser vi samma sak. 2 hela städer utrotade på grund av sina synder.


"Men Lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaka. Och hon blev en saltstod." - 19:26


Gud hade sagt en sak Se er inte om när ni flyr i från staden. Man kan tycka att det är en små sak eller en "liten" synd. Men faktum är att synd är synd och för detta brott så gjorde Gud henne till en saltstod och hon dog.


"Men Er, Judas förstfödde, var ond i HERRENS ögon och HERREN dödade honom." - 38:7


Det står inget om vilken synd han begick utan bara att han var ond i Herren ögon och därför dödade Gud honom.


"Då sade Juda till Onan: "Gå in till din brors hustru, gift dig med henne i din brors ställe och skaffa avkomma åt din bror." 9 Men eftersom Onan visste att avkomman inte skulle bli hans egen, lät han säden spillas på jorden varje gång han låg med sin brors hustru, detta för att inte ge avkomma åt sin bror. 10 Det Onan gjorde var ont i HERRENS ögon, och han dödade också honom". - 38:8-10 


Ytterligare en gång dödar Gud någon för vad som kan tyckas vara en småsak. Detta visar hur helig Gud är och hur allvarligt han tar på synden.


Detta borde få varje oomvänd människa att skaka i skräck för Gud är god som dömer allt ont. Problemet är att vi inte är det. Frälsningen börjar alltid vid att man ser Guds helighet. Har man inte sett den hur kan man då ens vara frälst? Man kan väl inte vara född på nytt om man inte har sett Guds helighet?
Hur kan man säga sig vara kristen om man inte ens har bävat och skakat inför Guds helighet och blivit så rädd att man söker en frälsare?


I