Translate

måndag 28 maj 2012

Gud ger dig tid till omvändelse

Omvändelse är inte bara att förändra sig i sina tankar utan att också ändra sin sätt att leva och överge synden.
Vad är det för omvändelse om man bara tänker rätt men handlar annorlunda.
Dessa ord om omvändelse kom till kyrkor under stark förföljelse. Till kristna som absolut levde med Gud.
Vi syndar ofta och behöver en bra dos av omvändelse i våra liv också-
Om vi inte omvänder oss skall Gud komma emot oss med sin vrede.

Se denna 7:49 minuters långa video där han predikar om detta.